< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2549 • 2016    VUUROGEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, beginnen te ontcijferen, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Darturka-soldaten op en er zijn grote inspanningen nodig om hen tegen te houden - want de eigen dood schijnt voor de tegenstander geen betekenis te hebben: de Darturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken op de hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in de galaxie Andromeda bevinden, over manieren van 'wedergeboorte'. Daarom smeden Perry Rhodan en Atlan een bondgenootschap met de volkeren van deze galaxie.

Het 'verbond van Sicatemo' krijgt weldra de kans zich te bewijzen - en behaalt een overwinning. Voor het eerst in de miljoenen jaren durende geschiedenis van de frequentie monarchie ondervindt deze ernstige tegenslagen: nadat de alliantie de handelsster FATICO in handen is gevallen, treft de Vatroxen de ene na de andere klap - maar er rest hun nog één wapen dat hele werelden kan vernietigen, zoals Sicatemo aantoonde. En dat zijn de vuurogen ...


VATROX-CUUR greep bij de gevechten van de bewoners van de beide naburige galaxieën tegen de oude cultuur van de Vatroxen in en alles werd anders ...

In de volgende aflevering luiden we de tweede helft van de lopende cyclus in: want een zegevierende slag tegen de frequentie monarchie in Andromeda heeft niets te betekenen als de strijd op een andere plaats verloren gaat.

In deze door Michael Marcus Thurner geschreven aflevering, volgen we Perry Rhodan op zijn reis door de oneindige uitgestrektheden van het universum.


Oorspronkelijke titel: Feueraugen

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: VATROX-CUUR valt aan – het uur van de mythenverzamelaar breekt aan.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda – 25 - 26 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide ziet een tunnel. Perry Rhodan – De onsterfelijke moet zich bezig houden met de niemandswereld. Sinnafoch – De frequentievolger weigert opnieuw te gehoorzamen. RourSi – De mythenverzamelaar beleeft dramatische uren. Gucky – de muisbever handelt ongewoon. VATROX-CUUR – Een triumvir grijpt in op het gebeuren.Terwijl iedereen aan boord van de JV-1 lichamelijk de presentie van een mentale overmacht bespeurt heeft de Atto RourSi een extra probleem. Ongewild heeft hij in strijd gehandeld tegen een taboe van zijn volk door in Gucky's aanwezigheid van gestalte te wisselen. Daarmee heeft hij zich bestempeld tot een uitgestotene. Ondertussen wordt in de commandocentrale na de vernietiging van Hibernatie-6 een vuuroog gepeild. Het stelt eerst geen direct gevaar voor en schijnt zelfs te deflagreren. Dan verschijnt de Ilt die beweert tegenover Atlan een belangrijk bericht te hebben voor Perry Rhodan. Per trafitron-modus vertrekt de JV-1 naar de handelsster FATICO.

Aan boord van de JV-2 heeft Rhodan ondertussen het gevoel te worden geobserveerd door de twee aanwezige vuurogen. Terwijl het middendeel van de JULES VERNE weer aanmeert en Julian Tifflor bij Rhodan en Mondra Diamond arriveert, gaat definitief de controle verloren over de handelsster. De frequentie-monarchie moet ongetwijfeld beschikken over een C-controller. Bovendien heeft de krathvira-zielenval niet alle vamu opgezogen ter plekke. Derhalve bevinden zich nog steeds Vatroxen op de aanwezige veldslaglichters, gesteund door de hoge rang controller ofwel de vuurogen. In deze situatie verschijnt Atlan met de JV-1.

Ongeveer tegelijkertijd heeft frequentievolger Sinnafoch aan boord van het slagtoren VART het mentale bevel gekregen van VATROX-CUUR om de tegenstanders niet in wilde vertwijfeling aan te vallen met de vuurogen. De Vatrox deelt dit de okrill Philip mede die voorstelt om daarmee tenminste te spelen bij de tegenstanders. Sinnafoch moet lachen over dit voorstel van de okrill die dankzij de inductiecel intelligentie heeft gekregen. Anderzijds heeft de Vatrox angst om zijn leven. Weliswaar bestaan in Anthuresta twee andere hibernatiewerelden, maar daar is niet zijn genmateriaal opgeslagen.

Per kooi-overbrenger komt Gucky aan boord van de JV-2 en bezoekt Rhodan. Al snel blijkt dat de Ilt door VATROX-CUUR is overgenomen. De triumvir van de frequentie-monarchie klaagt de Terranen eerst aan vanwege de inbreuk op het polypoortnet, biedt daarna echter een samenwerking aan in de strijd tegen VATROX-VAMU, de eigenlijke vijand. De cellenactiveerderdrager slaat de onredelijke voorstellen echter af.

Heel plotseling ziet Rhodan zich verplaatst naar een andere plek. Is hij weer in niemandswereld zoals tijdens zijn bijna-doodervaring? Het besef dat hij door VATROX-CUUR wordt gemanipuleerd komt bij de Terraanse resident na enige tijd. Dan staat Atlan plotseling naast hem en verwacht dat hij zich in het belang van de mensheid aansluit bij VATROX-CUUR. Er ontstaat een gevecht tussen beide mannen die eindigt met de dood van de Arkonide.

Vervolgens komt Gucky op Rhodan af en veranderd zich in het evenbeeld van de Terraan. Zodanig probeert VATROX-CUUR zich op te dringen aan de Terraan. Deze blijft echter standvastig maar vreest als volgende stap van zijn tegenstander de vernietiging van de JV-2 …

Beiden Rhodan's tuimelen heen en weer door het niemandsland en de JV-2. Daarbij raakt de echte ervan overtuigd dat VATROX-CUUR bluft. De triumvir kan als de som worden gezien van alle Vatrox en is dus allang verzwakt vanwege de krathvira-zielenval. Rhodan kan vervolgens wat psi-materie inzetten – en de mannen en vrouwen van de JV-2 ontwaken uit hun geestelijken kneveling. Tegelijkertijd komt het bij Rhodan's dubbelganger tot een lichamelijke verandering. Het concept Ras Tschubai/Fellmer Lloyd teleporteert hem naar een medo-station.

Aan boord van de VART bespeurt Sinnafoch de vervluchtiging van VATROX-CUUR. Deze ongelooflijke en onbegrijpelijke gebeurtenis laat hem erkennen dat binnenkort de handelsster toch nog verloren zal gaan. Om dat te verhinderen – en ook om aan de lichaamsloosheid te ontkomen – transmiteert de Vatrox naar FATICO. Daarbij wordt hij begeleid door Philip en de Okrivar Kruuper.

Zoals nu blijkt heeft Gucky de JV-1 nooit verlaten. In feite was het de door VATROX-CUUR beïnvloedde RourSi die op de JV-2 wisselde in de gestalte van het Ilt. Aldaar vindt hij in het medo-station zijn eigen gedaante ook weer terug. Hij wordt door Gucky direct weer terug gehaald naar de JV-1, waar hij zal herstellen. De ervaringen die de Atto heeft verzameld kunnen wel wachten.

Plotseling wordt FATICO actief. De handelsster bouwt twee transfertunnels op die afrazen op JV-1 en het JV-2/middendeel. Terwijl de JV-1 krap ontkomt dematerialiseert de JV-2 en blijft verdwenen.

Een dag later, het is 26 april 's-middags en het einde van VATROX-CUUR door RourSi bekend is gemaakt, spreekt de Atto via de radio tot alle volken van Andromeda. Hij bereidt ze voor op een waardige toekomst in vrede.

Het automatische meetstation OORT-149 in omloopbaan aan de rand van het Sol-stelsel peilt uren ervoor een energetisch fenomeen dat plotseling materialiseert. Het wordt als vuuroog geïdentificeerd en OORT-149 slaat alarm …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende