< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2548 • 2015    HIBERNATIEWERELDEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken samen bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken te zijn verdwenen.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogeheten polypoortstations, getuigen van een lang voorbije tijd, beginnen te ontraadselen, verschijnt echter de frequentie monarchie op het toneel; ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Darturka- huurlingen op en het kost grote moeite ze tegen te houden - want de eigen dood lijken de tegenstanders niet belangrijk te vinden. De Daturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken over manieren van 'wedergeboorte' op de zogeheten hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in de galaxie Andromeda bevinden. Dus vormen Perry Rhodan en Atlan een bondgenootschap met de volken van deze galaxie. De 'bond van Sicatemo' krijgt al spoedig de kans zich te bewijzen - en behaalt een overwinning. Voor het eerst in de miljoenen jaren lange geschiedenis van de frequentie monarchie lijdt deze ernstige tegenslagen: nadat de handelsster FATICO in handen van de alliantie gevallen is, treft de Vatroxen de ene slag na de andere - en nu zijn zelfs de centra van hun cultuur in gevaar. Er is sprake van de hibernatiewerelden ...


Hoewel in de strijd tegen de frequentie monarchie alles op de overwinning lijkt te wijzen, is haar macht nog lang niet uitgeput. De twee triumvirs, VATROX-DAAG en VATROX-CUUR, hebben voor de galaxers tot dusver in de verste verte niet waarneembaar ingegrepen, maar ze bestaan ongetwijfeld en spinnen hun draden op de achtergrond. Het verloop van de oorlog zal echter afhangen van of en hoe deze machtige geesteswezens actief worden - net zoals de VATROX-VAMU, de afvallige heerser van de monarchie.


Oorspronkelijke titel: Hibernationswelten

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: aanval op de frequentie-monarchie – doel zijn de planeten van de wedergeboorten.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda – 25 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide observeert de gang van zaken. Perry Rhodan – De onsterfelijke moet de plannen volgen van zijn Arkoonse vriend. Sinnafoch – De frequentievolger zoekt naar wegen om het roer om te gooien. RourSi – De Atto begeleidt zijn vrienden uit de Melkweg. Ipthey-Hüriit – De admiraal uit de Melkweg voert zijn vloot naar het slagveld tegen de frequentie-monarchie.25 april 1463 NGT: de geallieerden halen uit voor de beslissende slag tegen de hibernatiewerelden van de frequentie-monarchie in Andromeda. Hun voordeel bestaat erin dat ze in relatieve veiligheid zijn als ze zich terugtrekken in de nabijheid van de handelsster FATICO of de distributiedepots, want de frequentie-monarchie kan het niet riskeren deze zo belangrijke installaties door eigen vuur te beschadigen. Toch lijden de geallieerden zware verliezen, vooral in het Bengar-sterrenhoop waar admiraal Ipthey-Hüriit, uit het Jülziish-volk van de Apaso's, de aanvallen coördineert op KJALLDAR en HASTAI. Zijn vloot dreigt onder te gaan in een hyperorkaan die het 'vuuroog' heeft veroorzaakt door ontsteking van zijn psi-materie. Hij krijgt onverwachte hulp door 1500 schepen van de Andromeda-Haloeters. Sturben Rager meldt zich. Hij verklaart dat de Haloeters van Halpat zich na alle discussies uiteindelijk overal buiten wilde houden. Gezien de vernietiging van het Sicatemo-stelsels hebben ze toch anders beslist. De helft van hun volk neemt nu deel aan de stijd. Later verschijnen nog 15.000 schepen van talrijke Andromeda-volken. Ook zij willen niet achterblijven als het om de verdediging gaat van hun thuis.

Perry Rhodan maakt in de verborgen ruimte van DARASTO nog een keer contact het Homunk. Hij wordt daar verbaasd. Zijn controller is geen normaal exemplaar van type B, het is zelfs mogelijk om A-controllers met prioriteitsrechten uit te voeren waardoor deze praktisch worden opgewaardeerd naar de rang van B-controllers. Zo behandelt hij een controller die kolonel Gregor Tovar ontvangt - de half-Arkonide en tweede steunpunt-commandant van Gleam zal Rhodan's plaatsvervanger worden op DARASTO. Homunk deelt Rhodan bovendien mee dat VATROX-VAMU actief is geworden in de sterrenhoop Far Away. Als Rhodan probeert om het plaatselijke station NEO-OLYMPUS via polypoortradio te bereiken, krijgt hij geen antwoord.

Om twaalf uur 's-middags start de aanval. Alle deelvloten zetten geringe hoeveelheden psi-materie in uit de voorraad die Rhodan had gekregen van Homunk. De psi-materie-bommen kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze  hyperfysische schokgolven veroorzaken, of een suggestieve dwang uitoefenen op alle vatroxen in de wijde omgeving zodat zij tot zelfmoord worden gedwongen, waarna hun vamu kan worden opgezogen met de krathvira-zielenvallen. Het concept Lloyd/Tschubai ontsteekt een kleine dosis psi-materie in het distributiedepot LORRAND, in de buurt van Hibernatie-6, en verkrijgt daardoor zulke sterke krachten dat hij het depot twee miljoen kilometer verder weg kan teleporteren.

In korte tijd worden alle resterende hibernatiewerelden vernietigd. Het vamu van 1,384 miljard vatroxen wordt verzameld. Tegenover dit succes staan verschrikkelijke eigen verliezen. Maar plotseling wordt het stelsel van Hibernatie-6 gehuld in een beveiligingsscherm. Vanuit de hibernatiewereld nadert een machtige mentale presentie de JV-1. Gucky lijdt er als eerste onder, maar al gauw bezwijken ook de andere bemanningsleden.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende