< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2546 • 2013    26 MINUTEN TOT ITHAFOR


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, beginnen te ontcijferen, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Darturka-soldaten op en er zijn grote inspanningen nodig om hen tegen te houden - want de eigen dood schijnt voor de tegenstander geen betekenis te hebben: de Darturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken op de hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in de galaxie Andromeda bevinden, over manieren van 'wedergeboorte'. Daarom smeden Perry Rhodan en Atlan een bondgenootschap met de volkeren van deze galaxie.

Het 'pact van Sicatemo' krijgt weldra de kans zich te bewijzen - en behaalt een overwinning. Voor het eerst in de miljoenen jaren durende geschiedenis van de frequentie monarchie ondervindt deze ernstige tegenslagen: eerst valt de alliantie de handelsster FATICO in handen, vervolgens een hibernatiewereld en alle Vatroxen in de omtrek worden op het ogenblik van hun dood in de 'zielenkerker' van de Maahks getrokken, niet in staat tot een hernieuwde wedergeboorte. Om een tegenaanval van de frequentie monarchie te voorkomen is er niet veel tijd - en er resten Perry Rhodan 26 minuten tot Ithafor ...


De voorbereidingen voor de grote confrontatie tussen de frequentie monarchie en de bond van Sicatemo draaien op volle toeren. Niet inbegrepen in de rekening zijn daarbij echter de mentors van de Vatroxen, die tot nu toe op de achtergrond bleven.

Atlan als opperbevelhebber van de strijdkrachten weet dat hem niet veel tijd rest en hij alle registers van zijn kunnen open moet trekken om de vijand terecht te wijzen. Strategie en tactiek zullen minstens net zoveel tot de overwinning bijdragen als alleen de kracht van de wapens op zich. Maar ook de Vatroxen zijn geenszins onervaren in de krijgskunst ...


Oorspronkelijke titel: 26 Minuten bis ITHAFOR

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze bewapenen zich voor de finale aanval – kan de Melkweg helpen?


Locatie en tijdsruimte: Andromeda / ITHAFOR / DARASTO – 15 tot 21 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraanse resident begeeft zich naar ITHAFOR. Atlan – De opperbevelhebber van de strijdkracht moet actief worden. RourSi – De Atto wantrouwt zijn schijnbare bevrijders. Julian Tifflor – Een galacticum gevolmachtigde treedt op de voorgrond.De Atto RourSi zit in een cel van het utraslagschip MICHAEL FREYT III en denkt aan de afgelopen weken. Hij is een soort mythen-verzamelaar (hij speurt naar de sagen en legenden van allerlei volken en verspreidt deze weer bij anderen volken) en was bij de frequentie-monarchie binnengesmokkeld omdat hij iets wilde uitvinden dat hij toevallig had gehoord over geruchten van een gedrongen broedervolk van de Maahks. Zo is hij op de Okrivar gestoten en heeft daarna vernomen dat deze wezens een thuiswereld nodig hebben in iedere veroverden galaxie – en dat het een zware slag is voor henzelf en ook de frequentie-monarchie als de coördinaten van deze werelden ooit in handen vallen van de vijand. Nadat hij door enkele trucs heeft kunnen nagaan dat de bemanning van het ultraslagschip niet bestaat uit duplo's of klonen van de frequentie-monarchie wil hij daar zijn kennis doorgeven.

Ondertussen moet Sinnafoch, de zelfbenoemde nieuwe opperbevelhebber van de frequentie-monarchie in Andromeda, tot zijn ontzetting vaststellen dat VATROX-CUUR sterk is verzwakt sinds het verlies van het vamu van 150 miljoen wezens. Ontelbare vatrox hebben sindsdien zelfmoord gepleegd om de entiteit te sterken. Het moraal is op een dieptepunt beland nu blijkt dat de frequentie-monarchie niet onoverwinnelijk is. Sinnafoch begrijpt dat hij spoedig moet handelen.

Ook de geallieerden plannen hun volgende stappen na de vernietiging van Hibernatie-3. Zo snel mogelijk moeten meer harde slagen worden uitgedeeld aan de frequentie-monarchie zowel vanuit het heelal alsook via het polypoortnet. Alle Andromeda volken alsmede het galacticum (vooral de Posbi's die massaal BOXEN produceren) zullen meer vlootcontingenten inbrengen. De Maahks delen mee dat de serieproductie van de krathvira-zielenvallen al is begonnen. Zo veel mogelijk door de frequentie-monarchie bezette polypoortstations en distributiedepots moeten worden veroverd. Deze aanvallen zullen eerder als afleiding dienen en de hoofdaanval zal gebeuren tegen de overgebleven hibernatiewerelden. Al deze werelden moeten tegelijkertijd worden aangevallen. Eerst verplaatst Perry Rhodan het polypoortstation DARASTO met zijn B-controller naar Gleam, het Andromeda-steunpunt de galactische vloot. Rhodan is verbaast hoe makkelijk deze procedure verloopt – het station beweegt zich blijkbaar door het polypoortnet en bereikt zijn doel in enkele minuten. Daarna reizen Rhodan en Lloyd/Tschubai naar ITHAFOR om 18 A-controllers aan de LVT over te dragen. De 'vlucht' verloopt merkwaardig onrustig, de geraamde reisduur van 26 Minuten wordt echter niet overschreden. Nadat ze beide in ITHAFOR tegen de wat overijverige chef van de veiligheidsdienst Tanio Ucuz hun zin hebben doorgedreven en met Julian Tifflor hebben gesproken wordt er informatie uitgewisseld. Duizenden kleine ruimteschepen, shifts en gevechtsrobots zullen beschikbaar worden gesteld om elk moment in te kunnen zetten via het polypoortnet voor de aankomende gevechten.

Tifflor en Ucuz begeleiden Rhodan en Lloyd/Tschubai naar Andromeda. Aldaar verontschuldigt Akika Urismaki zich voor de onrustige reis. Hij gaat meteen de vermoedelijk beschadigde polypoort-slede repareren. Rhodan vraagt zich af wat er dan defect kan zijn; ten slotte heeft het ding geen eigen aandrijfsysteem. Tifflor vliegt verder naar FATICO om de handelsster te verkennen. Aldaar wordt op 21 april 1463 NGT alarm geslagen: 40.000 veldslaglichters vallen aan en de zwaartekracht in de handelsster wordt plotseling vertienvoudigd. Zodoende zijn al die mooie plannen van de geallieerden achterhaald – Sinnafoch is hen te snel af. Atlan is gedwongen om nu al (en niet zoals voorzien op 25 april) de aanval te bevelen op Hibernatie-6.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende