< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2545 • 2012    DE DOOD VAN DE VATROXEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenaamde polypoortstations, getuigen van een allang vergane tijd, beginnen te ontcijferen, verschijnt de frequentie monarchie op het toneel: zij claimt de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transferschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Darturka-soldaten op en het kost grote moeite om ze tegen te houden - want de eigen dood schijnt voor de tegenstander geen betekenis te hebben: de Darturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken over de methode van de 'wedergeboorte' op de hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in de Andromeda-galaxie bevinden. Daarom smeden Perry Rhodan en Atlan een verbond met de volken van deze galaxie.

Het 'pact van Sicatemo' krijgt meteen gelegenheid om zich te bewijzen: voor het eerst in de miljoenen jaren durende geschiedenis van de frequentie monarchie lukt het haar tegenstanders om haar centrale steunpunten op te sporen: de hibernatiewerelden en handelssterren. De handelsster FATICO wordt bijna bij verrassing veroverd door de geallieerden en nu komt het werkelijk tot de dood van de Vatroxen ...


De Vatroxen zijn niet onoverwinnelijk. Maar een overwinning is nooit zeker en zal gepaard gaan met hoge kosten aan materiaal en verlies van levens. Toch er is hoop voor de volkeren van de door de frequentie monarchie geclaimde galaxies.

Nochtans weten Atlan en Rhodan dat de Vatroxen genadeloos kunnen reageren - vooral sinds de ontsteking van een zon tot een supernova. Daarom is het nu des te belangrijker om een actieve rol te blijven vervullen en zich niet in het defensief te laten dringen. Hiertoe moeten de troepen van de geallieerden echter verzameld en gecoördineerd worden.

Perry Rhodan benut hiervoor het transportnet van de polypoortstations.


Oorspronkelijke titel: Vatrox-Tod

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: aanval op een hibernatiewereld – de test van een wapen tegen de frequentie-monarchie.


Locatie en tijdsruimte: JULES VERNE, MICHAEL FREYT III – 14 tot 16 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke moet inschikken om niet het oppercommando te voeren. Atlan – De Arkonide wordt eraan herinnert dat water nat is. Roman Schleifer – Een wetenschappers benut elk middel om het aura van zijn idolen te zien. Grek 17 – De waterstofademer deelt zijn kennis met de galactici.Op 10 april 1463 NGT arriveert het vijfde contingent van de galactische vloot: 30.000 eenheden, waaronder 10.000 schepen van de Haloeters, versterken de strijdkrachten van de geallieerden. De gezamenlijke strijdmacht wordt opgedeeld. 40.000 schepen zijn gebonden aan de beveiliging van de handelsster, 45.000 eenheden vliegen op 15 april naar de Facetten-nevel om Hibernatie-3 aan te vallen. Deze tactische aanval wordt gepland door Perry Rhodan en Atlan tijdens een pingpongspel maar het opperbevel blijft bij de Arkonide. Sterke troependelen voeren afleidingsmanoeuvres uit op verscheidene plekken in Andromeda. Men lijdt grote verliezen, maar de actie is succesvol: Atlan's vloot kan de hibernatiewereld onopgemerkt naderen. De planeet wordt beschermd door 10.000 veldslaglichters van allerlei grootten en klassen – eigenlijk een veel te grote overmacht.

De hoop van de geallieerden berust op de krathvira-zielenval. De beginnend nexialist Roman Schleifer werkt al sinds enkele dagen samen met de Maahk Grek 17 en de wetenschappers van de JULES VERNE om het apparaat zo te modificeren dat daarmee het vamu van gestorven Vatroxen kan worden opgevangen. Op deze wijze zal de wedergeboorte worden verhinderd van de belangrijkste strategen van de vijand. Schleifer die over de vaardigheid beschikt om het aura van andere wezens te zien en hun emotionele toestand te bepalen, ten dele zelfs te manipuleren, herkent uiteindelijk dat de UBSEF-constante van de Vatroxen door een bepaalde hypertrilling worden geleid naar de hibernatiewerelden. Hij vermoedt dat de naam 'frequentie-monarchie' betrekking heeft op die frequentie van het zoekimpuls in het Dakkar-bereik, dat het vamu uitzendt op het moment van de dood, waarna het door een hibernatiewereld wordt 'aangezogen'. Op deze frequentie moet het krathvira nu worden ingesteld. Dan zal het ook mogelijk zijn om de verblijfplaats op te sporen van levende Vatroxen.

Het krathvira wordt op het utraslagschip MICHAEL FREYT III geïnstalleerd dat de aanval op Hibernatie-3 als 'breker' zal aanvoeren. De gehele vloot vliegt door de opgebouwde situatie-overbrenger van het MOTRANS-platform MYLES KANTOR. De slag begint. Het komt tot verschrikkelijke verliezen aan beide zijden. Roman Schleifer is erbij aan het front als er Gaid-schip wordt geënterd dat hoort bij de frequentie-monarchie. Daar er met behulp van het krathvira bekend werd dat een Vatrox zich aan boord bevindt zal de werking van de zielenval hier worden getest – en na de dood van de Vatrox zuigt men daadwerkelijk het vamu op in het aggregaat. Tot Schleifer's verrassing verandert een gewonde Okrivar, die zich wil overgeven, in een grote witte haas. Het is een vormveranderaar uit het volk van de Atto. De galactici nemen het wezen mee. Schleifer moet Grek 17 paralyseren om de Terraanse ruimtesoldaten de terugtocht mogelijk te maken; de Maahk was er tegen.

Tijdens het verdere verloop van de slag lokt het krathvira het ene vamu na de andere aan en zuigt ze op. De vijandelijke vloot gedraagt zich steeds meer ongecoördineerd. Ten slotte kunnen de Gaids, die zich zonder inachtneming van hun eigen leven in de strijd werpen, aanvallen uitvoeren op de hibernatiewereld. Ze willen deze niet veroveren, maar vernietigen – uit wraak voor alles dat hun volk is aangedaan en om te verhinderen dat van hier uit geen gevaar meer uitgaat naar hun nabijgelegen thuisstelsel. Atlan hindert ze niet, hij staat hen de wraak toe. Het vamu van 150 miljoen wezens wordt door het krathvira opgevangen. De geallieerden verliezen bijna 20.000 schepen, waarvan alleen al 13.500 Gaid-ruimteschepen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende