< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2544 • 2011    GEVANGENEN VAN DE HANDELSSTER


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken eraan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenoemde polypoortstations, getuigenissen uit lang vervlogen tijden, beginnen te ontcijferen, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Darturka-soldaten op en er zijn grote inspanningen nodig om hen tegen te houden - want de eigen dood schijnt voor de tegenstander geen betekenis te hebben: de Darturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken op de hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in de galaxie Andromeda bevinden, over manieren van 'wedergeboorte'. Daarom smeden Perry Rhodan en Atlan een bondgenootschap met de volkeren van deze galaxie.

Of dit 'pact van Sicatemo' duurzaam zal blijven valt af te wachten' Zijn eerste vuurproef wacht erop, doordat het erom gaat de steunpunten van de frequentie monarchie op te sporen en op te heffen. Men kent ten eerste de hibernatiewerelden en ten tweede de handelssterren, waarvan er in Andromeda naar verluid maar één enkele bestaat. Perry Rhodan begeeft zich op een commandoactie, maar de tegenstander is allesbehalve dom en maakt gevangenen van de handelsster ...


Een controller van de klasse-B in handen van de onervaren Perry Rhodan tegen een apparaat van de hoogste categorie, dat door een daarin opgeleide Vatrox werd bediend - het duel viel dankzij de Terraanse trucs en een goede portie verrassing heel anders uit dan de heren van de handelsster het verwachtten.

Maar het staat nog lang niet vast of deze overwinning wellicht toch niet als Pyrrusoverwinning zal moeten gelden. De Vatroxen zijn gewaarschuwd en bij de vorige keer aarzelden ze niet om een duidelijke boodschap te sturen en een heel zonnestelsel te vernietigen.


Oorspronkelijke titel: Gefangene des Handelssterns

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: psychospel om FATICO – Rhodan's team stoot op een gelijkwaardige tegenstander.


Locatie en tijdsruimte: FATICO – 5 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke Terraan begeeft zich in groot levensgevaar. Vastrear – De frequentievolger heerst over de handelsster FATICO. Gucky en Pral – De Ilt en de schaduw-Maahk vullen elkaar bijna perfect aan. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – Het mutantenconcept stoot op een gelijkwaardig begaaft duo. Satwa en Pü S'Karbunc – De Tefroodse en de Maeddont kunnen zich uitstekend verplaatsen in hun tegenstanders.MIKRU-JON is gevangen in een reusachtige hangaar van de handelsster FATICO. Het schip is door energievelden omhuld en omsingeld door pantservoertuigen. Atlan die met de JULES VERNE en een omvangrijke gevarieerde vloot van 40.000 eenheden op veilige afstand is gebleven wacht tevergeefs op een bericht. Perry Rhodan besluit het initiatief te nemen en verlaat het schip samen met zijn kameraden en de gevechtsrobots - allemaal vermomd als Darturka's. Satwa, de kloon-Tefroodse en autochtoon-ordonnans van de frequentievolger Vastrear, laat zich evenwel niet misleiden. Ze doorziet de maskerade en eist dat de indringers capituleren en laat tevens een structuurluik vormen in het energiescherm. Gucky en Tschubai/Lloyd benutten deze gelegenheid om te teleporteren. Maar er is een tweede ondoordringbaar energiescherm dat de teleporteur tegenhoud. Terwijl Tschubai/Lloyd, die Perry Rhodan's hand heeft gegrepen, naar hun uitgangspunt wordt teruggeworpen, stranden Gucky en de schaduw-Maahk Pral in het energiescherm. Hun paravaardigheden hinderen elkaar tegengesteld zodat de teleportatiesprong eindeloos lang doorgaat. Gucky's vitaalenergie begint daardoor snel af te nemen.

Rhodan en Tschubai/Lloyd worden in een cel opgesloten en verhoord. Het lukt Rhodan om Satwa af te leiden zodat ze er niet achter komt dat hij een cellenactiveerder draagt. Ondertussen worden de Terraanse gevechtsrobots door Okrivar-technici gedemonteerd. In een van de robots heeft de Posbi Jawna Togoya zich verborgen en nu breekt ze uit als een furie. Ze neemt de Okrivar Irdelph als gijzelaar en verneemt dat de afzonderlijk sectoren van de handelsster afgesloten mini-universums vormen, die men alleen kan verlaten door een interregionaal transportsysteem - en alleen hooggeplaatste personen zoals Satwa is het gebruik van dit systeem toegestaan. De Posbi neemt vervolgens Satwa's gestalte aan zodat ze de computersystemen van de handelsster kan misleiden. Ze breekt in op het interne communicatienetwerk aan boord en laat versleutelde geheime boodschappen achter voor haar kameraden. Deze activiteiten blijven niet verborgen voor Vastrear's oorlogsordonnans Bhustrin. Daar hij toch al afgunstig is op zijn concurrente informeert hij de frequentievolger meteen zodat de echte Satwa in een pijnlijke situatie terechtkomt en zich moet rechtvaardigen.

Ondertussen kunnen Gucky en Pral zich uit de val redden doordat ze tijdelijk hun paravaardigheden wisselen. Ze smokkelen zich binnen bij een Darturka-gevechtseenheid. Gucky stoot op Jawna's boodschappen en neemt contact met haar op. Als het de Posbi dan ook nog lukt om de energievelden te deactiveren, die de sectoren van de handelsster van elkaar scheiden, wordt er grootalarm geslagen. Satwa, die bijna zo ver was om Tschubai/Lloyds geest te breken met behulp van haar symbiosepartner S'Karbunc, moet opnieuw voorkomen bij Vastrear. De galactici verzamelen zich ondertussen in MIKRU-JON om zichzelf opnieuw te bewapenen. Nu kan Rhodan eindelijk met de B-controller de centrale benaderen van de handelsster en een herstart initiëren van alle systemen. Terwijl de installaties opstarten is de handelsster hulpeloos en niet meer gecamoufleerd als een echte zon, zodat Atlan kan aanvallen. Als Vastrear ziet dat de vloot nadert erkent hij zijn verlies. Hij stuurt de enkele veldslaglichters en gevechtstroepen die hem resteren in een uitzichtloze strijd en dekt daarmee zijn vlucht. Bhustrin en Satwa neemt hij mee. Ervoor verspert hij alle functies van de handelsster met zijn C-controller.

De geallieerden bezetten FATICO nog diezelfde dag op 5 april 1463 NGT. Deze zege is precies het succes dat Atlan en Rhodan nodig hebben als definitieve bevestiging voor het pakt van Sicatemo. Toch moeten de geallieerden erkennen dat ze door de algehele versperring niets met de handelsster kunnen beginnen. Nu zullen ze zich moeten gaan voorbereiden op de te verwachte tegenzet van de frequentie-monarchie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende