< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2543 • 2010    VLUCHT NAAR TALANIS


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al meer dan honderd jaar heerst er vrede; de sterrenrijken werken samen aan het bouwen van een gemeenschappelijke toekomst

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogenoemde polypoortstations - overblijfselen uit een reeds lang verstreken tijd - onder de knie beginnen te krijgen, verschijnt de frequentie monarchie ten tonele. Zij claimt de zeggenschap over elk polypoortstation. Met ruimteschepen van vormenergie of via de transporthaarden van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Darturka-huurlingen op en het kost de grootste moeite hun een halt toe te roepen - want hun tegenstanders malen niet om hun eigen dood, lijkt het. De Darturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken over mogelijkheden tot 'reïncarnatie' op de hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in het Andromeda-sterrenstelsel bevinden. Daarom sluiten Perry Rhodan en Atlan een verbond met de volkeren van deze galaxie.

Ook het in de onbekende verte liggende Stardust-stelsel met planeten waarop een Terraanse kolonie zich steeds verder uitbreidt, wordt door de frequentie monarchie bedreigd. Behalve de Vatroxen en de Darturka's zijn daar ook de Jaranocs actief. Zij dienen de VATROX- VAMU, de aartsvijand van de frequentie monarchie.

Het lukt deze vijand naar Stardust door te stoten. Voor de mensen rest maar één uitweg: de vlucht naar Talanis ...


Nu de gebeurtenissen in het Stardust-stelsel en de directe kosmische omgeving zich toespitsen en de gevolgen daarvan nog niet te overzien zijn, richt de handeling van de volgende Perry Rhodan zich op heel iets anders: we gaan terug naar de lokale groep, om precies te zijn naar de galaxie Andromeda. Zoals bekend zijn Perry Rhodan en Atlan daar beiden in gelijke mate actief. Met een vloot van het galacticum alsmede hun bondgenoten uit de galaxie Andromeda binden beide vrienden de strijd aan met de frequentie monarchie. Het doel is nog altijd de bedreiging af te wenden en de polypoorttechniek in bezit te krijgen.


Oorspronkelijke titel: Flucht nach Talanis

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): STARA-UH-III-gevechtsrobot door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: stilte over Stardust City – twee mutanten zoeken een kans.


Locatie en tijdsruimte: Stardust City, Aveda – 11/12 februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shanda Sarmotte – Een jonge vrouw houdt zich aan de raad van haar chef. Vorremar Corma – De Siganees is buiten gevecht geplaatst. Huslik Valting – De archeoloog zoekt naar bondgenoten in een wereld van de bewustelozen. Rence Ebion – Een man is trots op zijn Andro-maker Alfa.VATROX-VAMU scant alle bewoners van het Stardust-stelsel en schijnt niet alleen alle beschikbare informatie over het stelsel te verzamelen, maar bovendien iets specifiek te zoeken. De mentale presentie van de entiteit is te veel voor de mensen en andere levende wezens. Allen verliezen het bewustzijn. De in vele processen verweven supercomputer CREST verhindert het ergste, is daarmee echter totaal overbelast. Alleen mensen die door een gouden vonkenregen werden beroerd (en hun nakomelingen) blijven handelingsbekwaam. Daartoe horen ook Shanda Sarmotte, Huslik Valting en Rence Ebion. Laatst genoemde voorziet in zijn levensonderhoud als freelancer bij grotere concerns wiens producten hij optimaliseert. Zijn nieuwste project is de verbetering van het robotgevechtsruimteschip van Whistler-Stardust & Co. Shanda gelooft een roep te horen die haar verzoekt om te vluchten naar Talanis. Ze krijgt mentaal contact met Rence die deze roep ook heeft vernomen en zich bij hen wil aansluiten. Valting die nog steeds geldige codes bezit uit zijn tijd als politicus, krijgt een zwever startklaar. Om Fakan Noorgeg en Vorremar Corma mee te kunnen nemen activeert Valting de draagrobot van de Siganees.

Enkele uren na VATROX-VAMU's aankomst ontwaken de mensen weer, maar ze zijn niet meer zichzelf en schijnen zich ook niet te interesseren voor hun omgeving, hoewel ze met elkaar spreken. Als Rence een van deze mensen, die op afstandsbesturing lijken te functioneren, aanraakt worden ze plotseling allemaal attent op proberen ze hem te pakken te krijgen. Ze kunnen wel elkaar mentaal waarnemen, maar Rence niet. De jongeman ontkomt ternauwernood. Ook Shanda en Valting raken in gevaar. Vorremar Corma ontwaakt ook, maar is door een vreemd wezen bezeten. VATROX-VAMU heeft hem uitgekozen omdat hij al eerder op Talanis is geweest. Hij verlangt dat men hem naar de hal met de galactische raadsels brengt en wordt woedend als de eis niet meteen wordt ingewilligd. Hij geeft zijn draagrobot opdracht om Shanda neer te schieten, maar opeens verschijnt Rence voor de zwever.

Rence ziet wat er aan de hand is. Door de gebeurtenissen van de laatste uren, mogelijkerwijs door VATROX-VAMU's aanwezigheid, werd een paravaardigheid in hem actief, waarvan hij tot nu toe niets wist. Hij kan materie met de kracht van zijn wil desintegreren - en precies dat doet hij met de wapenarm van de draagrobot. Shanda grijpt de Siganees die vervolgens bewusteloos raakt. Ze verhindert dat Rence hem dood. Gezamenlijk vliegen de drie kameraden nu richting Talanis. Fakan Noorgeg en Vorremar Corma worden achtergelaten. De landing met de zwever op het eiland wordt niet verhinderd. Als ze uitstapt gelooft Shanda de aanwezigheid te bespeuren van veel mensen die net zo zijn als Rence en zijzelf.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende