< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2542 • 2009    SHANDA'S VISIOENEN


In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er vrede: de sterrenrijken werken samen bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken te zijn verdwenen.

Als de Terranen de transporttechnologie van de zogeheten polypoortstations, getuigenissen van een allang voorbije tijd, beginnen te ontraadselen, verschijnt echter de frequentie monarchie ten tonele; ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation.

Met rode, kristalachtige ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations rukken de Vatroxen en hun Daturka's op en het kost grote moeite ze tegen te houden - want de eigen dood lijkt voor de tegenstanders niet van belang te zijn. De Daturka's zijn kloonsoldaten en de Vatroxen beschikken over manieren van de 'wedergeboorte' op de zogeheten hibernatiewerelden, waarvan de meeste zich in de galaxie Andromeda bevinden. Dus vormen Perry Rhodan en Atlan een bondgenootschap met de volken van deze galaxie tegen de frequentie monarchie.

Ook het onbekend ver weg gelegen Stardust-stelsel, op de planeten waarvan een zelfstandige Terraanse kolonie groeit, wordt door de frequentie monarchie bedreigd. Naast de Vatroxen en Daturka's zijn daar ook de Jaranocs actief, die de aartsvijand van de frequentie monarchie dienen. Zullen de Terranen tussen deze twee gevaren vermorzeld worden? Meer daarover onthullen wellicht Shanda's visioenen ...


VATROX-VAMU heeft het beschermende omhulsel van het Stardust-stelsel doorbroken. Wie kan die geestelijke macht in de weg treden, waarvoor zelfs de frequentie monarchie siddert? Hubert Haensel bericht erover in de volgende aflevering en vertelt de verdere avonturen van Shanda Sarmotte.


Oorspronkelijke titel: Shandas Visionen

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: brandpunt Stardust-stelsel – iets akeligs verschijnt.


Locatie en tijdsruimte: Katarakt, Stardust City – 1457 NGT en 11 februari 1463 NGT (5044 en 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Shanda Sarmotte – Een jonge vrouw probeert zich te redden in de maatschappij van de Stardust-Terranen. Vorremar Corma – De Siganees en voormalige bestuurder volgt een nieuwe spoor. Huslik Valting – De archeoloog begeleidt zijn Siganese vriend.Shanda Sarmotte is de dochter van twee mensen die door een gouden-vonkenregen werden geraakt. Ze is een laatbloeister, wat naïef en heeft weinig inzicht voor complexe verbanden. Haar vader denkt dat ze in ontwikkeling is achtergebleven, maar hun moeder gaat ervan uit dat ze iets bijzonders is. In feite is Shanda psi-begaaft, wat ze echter voor zich houdt. Ze kan niet alleen gedachten en emoties van andere mensen waarnemen, maar zich ook letterlijk in hen verplaatsen. Dit lukt haar echter nooit bewust, het gebeurt gewoon. Bovendien kan ze niet de controle overnemen van het 'gastlichaam'. Na de dood van haar ouders, tijdens een zweverongeluk op Katarakt in 1457 NGT, waarvoor Shanda zichzelf de schuld geeft (Shanda werd door Rokingers gered uit het zweverwrak), leeft ze bij een vriend van haar ouders die ze 'oom' noemt. Ze lijdt eronder dat ze niet voor vol wordt aangezien – maar nog meer onder de vreemde indrukken die steeds weer ongecontroleerd bij haar binnendringen – maar is ook trots dat ze werk heeft gevonden. Ze wordt door een farmaceutisch bedrijf aangesteld en voert simpele taken uit in het magazijn.

Daarbij stelt ze vast dat ze nog een bijzondere vaardigheid bezit. Ze kan zelfs de meest complexe mechanische gebeurtenissen intuïtief voorberekenen. Het schept haar genoegen om in het geheim de beveiligingsprotocollen te deactiveren en zich als een slaapwandelaar in veiligheid te bewegen tussen de talrijke robotgrijparmen. Van de gebeurtenissen in het Stardust-stelsel, die voor toenemende onrust zorgen (wordt door de sensatiepers ook nog aangewakkerd) krijgt Shanda weinig mee. De sextadimsluier wordt doorlatend en een vreemde vloot dringt het stelsel binnen. Stemmen worden luider, die een vlucht eisen naar het eiland in de nevelkoepel, omdat HET alleen daar de Stardust-mensen nog kan helpen. Er breekt tumult uit op alle planeten als de trivid-zenders beweren dat Zyx onder vuur wordt genomen. Shanda raakt zelf verwikkelt in de gebeurtenissen als een man een space-jet kaapt en haar met andere mensen meeneemt als gijzelaars. Veiligheidstroepen beëindigen die kaping. Een toespraak van Whistler zorgt voor rust – de vreemdelingen hebben nog geen enkel schot afgevuurd.

Shanda heeft haar eigen zorgen want haar egotripperij in het magazijn wordt ontdekt. Ze is door haar chef Fakan Noorgeg betrapt en wordt vervolgens ontboden op zijn kantoor. Aldaar wordt ze door Vorremar Corma, Huslik Valting en een andere vechtersbaas onderworpen aan een kruisverhoor. Corma is te weten gekomen wat er met Shanda's ouders is gebeurd en wil nu met zijn mutantendetector uitproberen of zijn theorie klopt. Als de Siganees de onzekere jonge vrouw onder druk zet grijpt Noorgeg in. Hij gooit de ongewenst gasten de deur uit. Ze komen echter wat later weer terug, slaan Noorgeg neer en willen Shanda ontvoeren. Ze kan zich in het magazijn verstoppen, maar Corma spoort haar op en wil haar paralyseren. Dan krijgt Shanda een vreselijke mentale klap. In tegenstelling tot Corma blijft ze bij bewustzijn. Ze neemt miljoenen vreemde mentale impulsen waar die zijn verenigd tot één enkele sterke geest. Ze verneemt de naam van de entiteit. Deze luidt VATROX-VAMU.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende