< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2539 • 2006    SCHRIJNEN VAN DE EEUWIGHEID


Op de aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede. De sterrenrijken werken samen aan het bouwen van een gemeenschappelijke toekomst. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de liga van vrije Terranen (de LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraanse resident bekleedt, concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek. Zogenoemde polypoortstations vormen een nieuwe, geheimzinnige vorm van transport. Net wanneer men de werking hiervan begint te begrijpen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt via zo'n polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval worden afgeslagen.

Perry Rhodan geeft gehoor aan een oproep van de Terranen in het Stardust- stelsel dat ergens in de onbekende verte ligt. Daar krijgt hij een boodschap van de superintelligentie HET, voor wiens bestaan door de huidige gebeurtenissen acuut gevaar schijnt te dreigen. Hij reist verder naar Andromeda waar zich een centrale van de frequentie monarchie schijnt te bevinden.

Maar dat is niet alles wat de mensen bezighoudt. Vooral Alaska Saedelaere, de man met het masker, wordt door een onverzadigbare nieuwsgierigheid naar de raadsels van de kosmos voortgedreven.

Hij vertrekt met het kosmocratenschip LICHTKRACHT, om de commandante daarvan te zoeken naar wie hij al lange tijd hartstochtelijk verlangt: Samburi Yura. Maar haar spoor is moeilijk te vinden. De enige aanwijzing op de planeet van de Lokopters zijn de schrijnen van de eeuwigheid ...


En opnieuw reist Alaska Saedelaere, de kosmische mens, drager van het cappinfragment, langs tot dusver onbekende sterrenkusten. Bij zijn doel om Samburi Yura te vinden is nu de vastbeslotenheid gekomen om het raadsel van het BOODNET op te lossen.

In de volgende aflevering trekken we naar een nieuwe, ver verwijderde streek van de kosmos: de Faraway-sterrenhoop en het Stardust-stelsel, waar de oorlog om het polypoortnet zich uitbreidt.


Oorspronkelijke titel: Schreine der Ewigkeit

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraanse ruimteschepen ruimtejager van de HALLEY-klasse (warrior-configuratie) door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: de maskerdrager en de ceremonie van de Lokopters – de laatste zeven worden verkozen.


Locatie en tijdsruimte: LICHTKRACHT, Kopter's Horst – april 1463 NGT NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De maskerdrager zoekt naar aanwijzingen over de verblijfplaats van Samburi Yura, de commandante van de LICHTKRACHT. Keffira Sötest Lokop – De beroemde Lokopterse neigt naar breedsprakigheid en aanhankelijkheid. Svage Kittel Lokop – De vooraanstaande wetenschapper ziet zich geconfronteerd met een oplichter. Syrst Tykvenst Lokop – Een Lokopter met een opvallende overdaad aan creatief denken.Als jeugdige was Syrst Tykvenst Lokop al zeer fantasievol. Dat is tot op heden niet verandert want hij gaat met leugens en oplichterij door het leven. Geheel in tegendeel is Svage Kittel Lokop die met Syrst is opgegroeid. Svage is tegenwoordig een vooraanstaand professor. Ze ontmoeten elkaar opnieuw bij een symposium over de filosofie van de oer-Lokopters, waar Svage de oplichter ontmaskert. Maar voordat het tot een schandaal komt verschijnen twee hoogwaardige blauw-gevederde die openbaren dat zowel Svage als Syrst tot de 343 uitverkorenen horen om de laatste zeven te bepalen, die als nieuwe wachters voor de volgende clausuur van start gaan om de 100-jarige roep te laten weerklinken.

Ennerhahl's uitroep dat hij een incarnatie is van het BOTNET, om het even of dat waar is, leidt de schrijnwachter Sikkel Snisedne Ghern zo af dat de begeleider van Alaska Saedelaere een tijdversneller kan activeren. Zo kunnen ze voor de tweede keer ontkomen aan de wachters en robots en verwijderen ze zich van de schrijn van de eeuwigheid, de lichttoren en Lokop's Nest. In de buurt van de uitgedoofde tijdbron blijkt Ennerhahl kennis te willen uitwisselen en de onwetende maskerdrager speelt het spel mee zodat hij enkele feiten te weten komt. Het BOTNET blijkt een wapen van een lang verdwenenen superintelligentie te zijn die ooit de 48 bloesembladeren van de tijdroos schiep in het strijd tegen de machten van het chaos.

De 343 uitverkorenen worden in een feeststoet van de nestaanhangers naar de lichttoren gebracht. Maar in Syrst's geval voelt het onecht en probeert hij onder te duiken om zijn lot te ontlopen. Hij wil in een andere grootnest een nieuwe start maken, maar Keffira Sötest Lokop, een kunstenares waar hij iets voor voelt, houdt hem tegen. Ze babbelt en snatert en verleidt Syrst met zachte aandrang om door te gaan.

Als er toch nog achtervolgers opduiken trekt Ennerhahl zich weer terug en maakt hij zichzelf onzichtbaar. Saedelaere keert terug naar de ROTOR-G waar de drie androiden Eroin Blitzer, N'tur Lind en Fallun Vierauf hun werk verrichten. De cellenactiveerderdrager laat de LICHTKRACHT naar Kopter's Horst verplaatsen want hij gaat ervan uit dat de computer DAN over betere mogelijkheden beschikt dan de sloep. Overigens spiegelt DAN zich aan Saedelaere voor als een spelonk van kristalstructuren. Zijn verzoek voor het pak van de vernietiging beantwoordt de computer niet.

In een holo-ruimte toont Blitzer aan Saedelaere wat er gebeurd in de lichttoren van Lokop's Nest (en tegelijkertijd in de anderen 47 nesten). Het lijkt alsof de schrijnen van de eeuwigheid opstijgen naar de 48 stations die in een baan zweven om Kopter's Horst, want de lichttorens worden langer. Het gebeurt daadwerkelijk en alles schijnt een bepaald protocol te volgen. Saedelaere ziet een arena waarin 300.000 Lokopters de 343 uitverkorenen geestdriftig toejuichen. Deze lijken een dans uit te voeren met een ritmisch gezang. Opvallend is vooral nevelige afscheiding die vrijkomen uit de voeten van de uitverkorenen. Dit gebeurt bij sommige niet zo intensief.

Syrst en de andere 343 Lokopters dansen de Kish'Ah. Daarbij spreken ze het traditionele Kor'kish, dat het verhaal vertelt van de machtig wachters en hun eervolle opdracht om de bloesembladeren van de tijdroos te beschermen. Daarbij heeft elk van de uitverkorenen de lans Kish-tar-Ak bij zich, waarvan de kristalpunt steeds meer oplicht hoe langer de dans duurt. Als de nevel van hun afscheiding opstijgt, Kish genoemd, begrijpt Syrst pas wat er gebeurd. In de arena staan nog maar 49 uitverkorenen, de anderen en Keffira zijn in de lanspunten opgegaan. Zo zou het moeten gaan, maar Syrst bespeurt daar helemaal niets van.

Voor de maskerdrager is het gebeuren eerst ook onbegrijpelijk. Maar dan analyseren de drie androiden de kristalpunten van de lansen als vijf-dimensionale stralers met een zes-dimensionale tast-resonantie. Het gaat hier om een howalgonium-sextagonium-legering, beter bekent als PEV-metaal. Zoals bekend kunnen daarin bewustzijns worden opgeslagen. Dat geldt eveneens voor de 294 verdwenenen Lokopters – maar is dat ook misschien vrouwe Samburi Yura overkomen?

In de arena begint de Kish’Ah opnieuw en Syrst probeert op te gaan in de nevel, wil zo naar Keffira. Maar zijn poging lukt niet en ten slotte gaat Svage op in zijn Kish-tar-Ak. Als de dans voorbij is hoort Syrst bij de laatste zeven uitverkorenen. Maar hij weet dat er iets heel ander is verlopen dan zou moeten gebeuren. Eigenlijk hadden de zeven machtigen voor het laatste clausuur moeten opstijgen en hadden de ceremoniële woorden van de overgave moeten worden uitgesproken. Maar er gebeurt niks – en bovendien ontladen die Kish-tar-Aks in het niets.

Ook Saedelaere herkent dat in de arena niet de juiste dingen gebeuren. Dan ziet hij Ennerhahl in de menigte die omhoog zweeft naar een opening van het station in de omloopbaan. De maskerdrager laat een UHF-venster creëren naar hetzelfde station. Daar valt hem meteen op dat het BOTNET niet meer aanwezig is. Vlak erna ontdekt hij een sluitspeld die bij vrouwe Samburi's kleding hoorde. Vervolgens komt Ennerhahl op hem af en lijkt het er eerst op dat er een duel volgt tussen beide. Maar de zwarthuidige trekt zich terug in de arena van de Lokopters. Saedelaere pakt die sluitspeld op die een boodschap aan hem doorgeeft van vrouwe Samburi. De Enthoonse is te laat gekomen en QIN SHI heeft het BOTNET en haar meegenomen. Hij, Saedelaere, zal het spoor van haar sterjuweel volgen en haar vinden voordat het te laat is.

Terug op de LICHTKRACHT verneemt Saedelaere dat alle 48 schrijnen dreigen neer te storten. Dat zou het einde betekenen van meer dan 14 miljoen Lokopters, wat de cellenactiveerderdrager niet kan toelaten. Hij dwingt die androiden om helpend in te grijpen, wat indruist tegen het filosofische concept over de inzet van een kosmocratenschip. Maar Blitzer, Lind en Vierauf gehoorzamen. De Lokopters worden gered en de 48 stations worden naast de nesten op Kopter's Horst neergezet. Hun onderzoek geeft aan dat iedereen heeft gefaald met het BOTNET.

De huidige informatie toont aan dat het bij QIN SHI gaat om een chaosmacht. De status van Ennerhahl kan niet duidelijk worden bepaald. Ten slotte ontcijfert DAN uit de sluitspeld nog een reeks coördinaten. Daarheen gaat de LICHTKRACHT op de weg. Intussen krijgt Syrst nieuwe hoop. Hij begraaft zijn lans, en daarmee ook Keffira, buiten het nest. Daarbij meent hij een gestalte te zien die verdwijnt door een zwartgat in de bodem. Maar dit voorval vergeet de Lokopter weer …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende