< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2537 • 2004    DE HANDELSSTER


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Zogenoemde polypoortstations stellen een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen grijpt de frequentie monarchie via de polypoortstations naar de Melkweg. Gelukkig kan de aanval af worden geslagen.

Perry Rhodan volgt een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie schijnt acuut bedreigd. Via het polypoortnet begeeft de onsterfelijke zich samen met zijn begeleidster Mondra Diamond en het vreemde dier Ramoz aan boord van MIKRU-JON naar Andromeda. Hij belandt midden in de vernietiging van het Sicatemo-stelsel, dat door de Frequentie Monarchie werd veroorzaakt. Nu is zijn volgende doel de Handelsster ...


We zullen al snel naar Andromeda terugkeren, maar in de volgende aflevering houden we ons bezig met een geheimzinnige gestalte: Alaska Saedelaere, de man met het masker.


Oorspronkelijke titel: Der Handelsstern

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze bestuderen het raadsel van FATICO – en doorlopen een buitengewone carrière.


Locatie en tijdsruimte: FATICO, JULES VERNE – 22 maart - 5 april 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke Terraan neemt het initiatief. Atlan – De Arkonide smeedt allianties en plant een offensief. Pü S'Karbunc en Satwa – De zielspartners leren dat ze zijn voorbestemd voor iets hogers. Iris Shettle en Ponson Merez – Twee hyperfysici die zich vrolijk maken om wetenschap.Aan boord van MIKRU-JON ontwaken Perry Rhodan, Mondra Diamond en de anderen uit een korte bewusteloosheid. Ook de systemen van het ruimteschip starten weer op en de radioapparatuur ontvangt weer boodschappen. De verrassing is groot van weerskanten, zelfs Atlan had met veel rekening gehouden, maar niet met de barbaren van Terra.

De begroeting aan boord van de JULES VERNE is hartelijk en daarna keert het halterschip terug naar het trefpunt met de geallieerden vloot. Aansluitend komen de Tefroder Meruv Tatur en de Gaid Daore Hapho voor een informatie uitwisseling aan boord. Ook Grek-1 Pral en Grek 11 voegen zich daarbij. De fundamentalist verklaart dat reeds 2500 zware slagschepen van zijn volk optrekken in de richting van de Bengar-sterrenhoop. Ook geven ze de alliantie de beschikking over de hen bekende bevelcodes van de frequentie-monarchie.

Door de samenvoeging van alle bekende data heeft men de kennis over de posities van zes hibernatiewerelden, de vier handelssterren, de standplaatsen van distributiedepots en polypoortstations. Daaruit volgt het doel om een massale aanval uit te voeren tegen die hibernatiewerelden. Maar eerst, zo pleit Rhodan, zal een handelsster worden verkend. Verder wordt uit respect voor de slachtoffers en als symbool van het verzet tegen de frequentie-monarchie de afbeelding gekozen van de Sicatemo-supernova.

De volgende handelsster, ster Eén genaamd, staat op een afstand van 20.000 lichtjaren en wordt het doel van het halterruimteschip. Onderweg krijgen de wetenschappers Abraham Camaro, Iris Shettle, Ponson Merez en Chucan Tica van Grek 11 de eerste aanwijzing over het functioneren van het UBSEF-opvang-apparaat. De fundamentalist heeft besloten om open kaart te spelen en plaatst het folie met symbolen en grafieken met de afbeelding naar boven op het bedieningsoppervlak. Maar de vlucht is te kort, zodat men niet veel kan doen.

De handelsster ziet er voor de galactici uit als een oranje zon met een diameter van een miljoen kilometer, een pseudo-materiële projectie. De meta-peiler ontmaskert het object als grofweg bolvormig met een diameter van 16,5 kilometer. Er rijzen stekels, spiralen en torens omhoog die tot 117 kilometer lang zijn. Daaruit volgt een maximale diameter van 250,5 kilometer. Het oppervlak lijkt verkoolt, uitgebrand, alsof het is verteerd door VATROX-VAMU. Niettemin bevat het object nog 920 gram psi-materie.

Men gaat eerst terug naar de standplaats bij de Holoin-vijfhoek, waar nog eens 25.000 Posbi-ruimteschepen zijn gearriveerd uit de Melkweg. Daar presenteert Rhodan aan de Arkonide op 31 maart de actie van een commandogroep tegen de enige nog functionerende handelsster. Daarbij speelt de B-controller een belangrijke rol, maar ook de door HET beschikbaar gestelde psi-materie. De nadering van de rode dwergzon, die Sicatemo had vernietigd, volgt op 4 april. Daarbij wordt vastgesteld dat de handelsster in zijn zonne-camouflage een diameter heeft van minstens 2000 kilometer. De VERNE nadert tot op 409 lichtjaar, dan sluist MIKRU-JON uit die gecamoufleerd is als slaglichterveer. Aan boord bevinden zich, gecamoufleerd als Darturka-kloonsoldaten, Rhodan, Gucky, Grek-1 en het concept Ras Tschubai/Fellmer Lloyd en ook 100 gemodificeerde gevechtsrobots. Met de door Grek 11 overgedragen codes lukt de nadering van de handelsster. Dan volgt de automatische dokmanoeuvre – en niemand herkent dat men in een val trapt.

Op een andere plek: deze manier van samenvallen vindt alleen plaats na elke 77 volperiodes, desondanks wil Pü S'Karbunc het portaal naar gene zijde, de doorgang tot het andere, niet binnengaan. Zijn zes Co-Maeddones doen daar lollig over, maar zijn Prea-Maeddont Pü S'Tulapaposer wijst hen vriendelijk en doordringend terecht. Hij heeft nooit de kans gehad om er doorheen te gaan want 77 volperiodes geleden bevond zijn genen-donor zich nog in de jeugdjaren. Destijds bleef zelfs een Co-Maeddones van zijn voorouders, namelijk Pü S'Tulubcorn, aan gene zijde want hij had bij een ander de vervulling gevonden. Uiteindelijk lokt S'Tulapaposer S'Karbunc hem met de aanwijzing voor meer apocriefe mediatheken wanneer hij gene zijde zal bezoeken. Zo gaat S'Karbunc, rijdend een sauriër, op de ceremoniële plek af. Kort daarna vermeldt zijn temporele orgaan de afloop van de 77 volperiodes en Cryton van metaal begint te spreken. Aansluitend opent het portaal zich en robot voeren zeven zevenlinggroepen door de tunnel.

Aan de andere zijde voert de lichtman Dimmer 50 kinderen in de tunnel. Deze komen de hagedissen tegen en nemen ze in bezit als rijdieren. Dat doet ook Satwa, die er eigenlijk geen zin in heeft. Maar dan erkent ze dat de hagedis niet volkomen vreemd is, maar iets losmaakt in haar. Zij en S'Karbunc voelen een volmaakte resonantie en versmelten lichamelijk en geestelijk met elkaar.

Satwa en S'Karbunc begrijpen dat haar paraklier en zijn psi-mentale suggestie-fistel compatibel zijn met elkaar. Daarbij heeft hun Sagh-quotum de doorslag gegeven. Zo begeven ze zich op een rondedans door de wijde wereld van FATICO. Zo leren ze vele geïsoleerde gebieden kennen, waar altijd andere bewoners leven. Maar ze ontmoeten ook andere rondreizenden, die zich zoals zij afvragen wie dit alles heeft geschapen. Maar dat weet niemand en zo gaat de reis verder, waarmee ze hun horizon vergroten.

Op een gegeven moment ontmoeten ze Lauscha, een warrig wezen dat er alles aan doet om zijn leven te verkorten. Lauscha vertelt ooit een mentaalpartner te hebben gehad, Pü S'Tulubcorn. Maar nadat ze de voorronde had verloren werd S'Tulubcorn verwijderd en werd Lauscha aan het lot overgelaten. Want men duldt geen mislukkelingen. Daaruit ontstaat voor Satwa en S'Karbunc de wens om de voorronde te doorstaan – en krijgen zij een ingeving waar ze heen moeten gaan. De rondedans is beëindigd, nu gaan ze omhoog naar het licht, naar de wijsheid.

Haar nieuwe verblijf noemt ze de regio boven het avondrood, waar Satwa en S'Karbunc de flora en fauna liefdevol verzorgen. Maar op een dag verschijnt haar instructeur Kezzket, die lijkt op Satwa maar dan zonder staart en roofdierschedel, deze leert hen te doden. Vervolgens ontstaat een jachtgezelschap bestaande uit zeven mentaalpartner-paren. Deze moeten elk op Kezzket jagen. Dat lukt buiten Satwa, die wordt gekenmerkt als Tefroodse, en S'Karbunc alleen nog een ornithoide met een insectenzwerm als partner en ook een vierarmige krijgster met een psi-potent netwezen.

Het volgende eindronde spel (dat bepaald wordt door de vatrox) is een planmatig spel. Ook dat doorstaan beide en bereiken daarmee de finale ronde. Aansluitend vernemen ze van Kezzket dat FATICO een handelsster is en dat Satwa's matrix afstamt van de planeet Chatria (is ze van de kleine ster van Chatria?). Frequentievolger Vastrear, de commandant van FATICO, heeft nog veel meer exemplaren gekloond van andere volken uit Hathorjan en deze versneld laten kweken. De symbionten anderzijds stammen oorspronkelijk uit Anthuresta. Na de finale ronde volgt als laatste de excellentie ronde en daarmee wordt duidelijk dat het hele gebeuren erop is gericht dat de frequentievolger eersteklas raadgevers aan zijn zijde krijgt (de autochtoon-ordonnans). Het bekroonde eindexamen wordt door Vastrear persoonlijk afgenomen. Satwa en S'Karbunc moeten een dringende, onmiskenbare waarschuwing opstellen voor de galactici. Het gebeuren is geheel en al in de zin van de frequentievolger, wiens oorlogsordonnans Bhustrin heet, en wordt via radio uitgezonden – zo wordt Sicatemo veranderd in een supernova.

Vervolgens moeten Satwa en S'Karbunc voor een sleutelfiguur van de tegenstanders, ook wel een cellenactiveerderdrager genoemd, een val opstellen. Overeenkomstig handelen ze, waarbij Satwa ook iets heel anders van plan is. Ze streeft ernaar om hoger in rang te komen, waarmee S'Karbunc instemt, en droomt ervan om een nieuwe factor-I te worden. Bij het idee gnuift de gekloonde Tefroodse, want een jonge vrouw heeft nu eenmaal een voorbeeld nodig waaraan ze zich kan spiegelen …


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende