< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2536 • 2003    DE VERBORGEN RUIMTE


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de liga van vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap toegelegd. Zogenoemde polypoortstations stellen een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen grijpt de frequentie monarchie via de polypoortstations naar de Melkweg. Gelukkig kan de aanval af worden geslagen.

Perry Rhodan volgt een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie schijnt acuut bedreigd. Via het polypoortnet begeeft de onsterfelijke zich samen met zijn begeleidster Mondra Diamond en het vreemde dier Ramoz aan boord van MIKRU-JON naar Andromeda. Daar lukt het hem het conflict tussen Maahks en schaduw-Maahks op tijd tot ontspanning te brengen. En dan onthult zich de verborgen ruimte ...


Perry Rhodan moet zich haasten als hij HET nog wil helpen - zoveel is hem wel duidelijk. Daar het bij Andromeda - of Hathorjan - om een centrum van de frequentie monarchie schijnt te gaan, is het zinvol daar ook actief te worden. Ook de volgende aflevering draait om Perry Rhodan's optreden.


Oorspronkelijke titel: Der verborgene Raum

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: Perry Rhodan krijgt een opdracht – en de JULES VERNE ontdekt het vuuroog.


Locatie en tijdsruimte: DARASTO, JULES VERNE, Sicatemo-stelsel – 15–22 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide volhardt in de chaos van de supernova Sicatemo. Grek 11 – De Maahk houdt zijn woord en bekrachtigt het verbond van de galactici met de methaan-ademers. Perry Rhodan – De onsterfelijke betreedt de verborgen ruimte. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – Het concept begeleidt de Terranen op zijn zoektocht. Semwat Lenz – De kapitein heeft problemen met zijn robot, die steeds merkwaardiger gedrag vertoont.Het is 22 maart en alle ruimteschepen van de geallieerden hebben het Sicatemo-stelsel verlaten. Aldaar volhard alleen de JULES VERNE want Atlan wil zo lang mogelijk data verzamelen over het gebeuren van de zon Sicatemo. De Kantor-sextant en meta-peiler meten voortdurend en geven de data door aan NEMO. Dan gebeurt het en verandert de zon in een supernova. Nu geeft Atlan een teken aan kolonel Tristan Kasom en komt het halterruimteschip in beweging.

Een paar dagen eerder bevindt Perry Rhodan zich samen met het concept Ras Tschubai/Fellmer Lloyd in de verborgen ruimte aan boord van het polypoortstation DARASTO. De stem die spreekt herkent hij van Homunk. De projectie van de bode van de superintelligentie HET wijst erop dat deze ruimte alleen kan worden betreden met de B-controller in samenspel met de uitstraling van Rhodan's cellenactiveerder. HET heeft DARASTO, alsook de stations in de Melkweg, speciaal beveiligd en DARASTO kan als Rhodan's basis functioneren in Hathorjan. Bovendien kan hij met zijn B-controller handelssterren opgesporen. Hiervan zijn er vier in Andromeda, waarvan er drie onherstelbaar zijn beschadigd. De vierde echter staat aan de rand van Bengar. Het moet door de vijand van de frequentie-monarchie zijn gebeurd die tevens het PARALOX-ARSENAAL heeft gestolen (VATROX-VAMU?).

Vervolgens verneemt Rhodan van Homunk de geschiedenis van de vier hyperdepressies. Tien miljoen jaar geleden begonnen de Anthurianen vanuit Anthuresta met de bouw van het polypoortnet tussen elf galaxies om het leed van de volken te verminderen. Dit bleef ook HET niet onbekend want tussen de lokale groep en de verre oorden, beide delen van zijn machtigheidsballing, bestond een eiris-verbinding. De vatrox werden dienaars van de Anthurianen maar kwamen echter nog tijdens de eerste hyperdepressie tegen hen in opstand en werden uiteindelijk zelf de baas. De frequentie-monarchie ontstond, die op een dag haar grootste vijand zelf schiep, namelijk VATROX-VAMU. Daartegen werd het PARALOX-ARSENAAL gebouwd, gevuld met psi-materie. Het zou de macht van de vatrox aan het begin van de vierde hyperdepressie voor eeuwig garanderen, maar dat liep heel anders af.

De JULES VERNE ontkomt aan het inferno en bereikt het trefpunt met de geallieerden schepen. Volgens afspraak met Meruv Tatur en Daore Hapho wordt besloten om Hathorjan's volken te informeren over het verderfelijke handelen van de frequentie-monarchie en dat ze bestaande en eventuele bondgenootschappen willen torpederen. Bovendien worden sondes uitgezet die terugkeren naar het stervende Sicatemo-stelsel. Eveneens zal de door de monarchie uitgesproken dreiging tegen de Melkweg naar huis worden overgebracht door de Posbi's.

Ondertussen mist kapitein Semwat Lenz zijn persoonlijke huisrobot Coubertin, een exemplaar van de Sembro-klasse. De machine werkt niet meer correct sinds hij probeerde om de zintuigen te herprogrammeren. De robot duikt weer op en wordt nagekeken, maar alles schijnt in orde. Ondertussen wordt Lenz bespot door de bemanning. Het interesseert hem niks en het intermezzo met Coubertin gaat verder.

Op de JULES VERNE wordt na enige tijd de data van de sondes uitgelezen. De wetenschappers gaan ervan uit dat de supernova ontstond door de inzet van dertien gram psi-materie. Het door de frequentie-monarchie uitgevoerde proces gebeurde in drie fasen, namelijk structuurbeving, opengebarsten blaas en hypereruptie. Dit proces moet men uiterst nauwkeurig analyseren om zo nodig tegenmaatregelen te kunnen nemen (geringe hoeveelheden psi-materie kan men halen uit het reservoir van de trafitron-aandrijving).

Ten slotte geeft Homunk's projectie drie doosjes aan de Terraan. Twee licht gekleurde bevatten elk 5,4 picogram psi-materie en het donkere doosje zelfs tien gram. Ze worden bediend met de B-controller. Na deze woorden verdwijnt de projectie, hoewel Rhodan graag nog wilde weten hoe het gaat met HET. Dus kan de Terraan alleen vermoedens uiten dat de superintelligentie mentale substantie verliest en dat wil compenseren met de psi-materie van het PARALOX-ARSENAAL. Het concept brengt hem terug naar MIKRU-JON.

Op het schip informeert Mondra Diamond hem dat Grek 11 de fundamentalisten laat vertrekken van DARASTO. Overigens is door Mikru ook de positie van het polypoortstation vastgesteld. Deze staat 1.190 lichtjaar van Gleam verwijderd in Andro-Beta. Hierdoor ontstaat een nieuwe probleem want MIKRU-JON kan niet door de lege ruimte vliegen naar de Bengar-sterrenhoop. Dit zal worden verholpen door psi-materie. Op het station zullen de schaduw-Maahks (behalve Grek-1 Pral), Akika Urismaki en Perbo Lamonca achterblijven. En op MIKRU-JON wisselt Grek-11 met vijf andere fundamentalisten die de UBSEF-collector resp. de Krathvira-zielenval zullen bedienen.

Bij het vertrek van het obeliskenschip wordt gezien dat DARASTO zich dichtbij een een gasreus bevindt, en niet is te peilen. Enige dagen later, het is 22 maart, bereikt MIKRU-JON het doelgebied waar een rode dwergzon wordt vastgesteld. Het moet hierbij gaan om de handelsster. Deze verdwijnt plotseling – en aan boord van de obelisk vallen alle systemen uit en raakt men bewusteloos.

Verdere data van de sondes in het Sicatemo-stelsel leveren de ontdekking op van een vuuroog dat bestaat uit psi-materie. Er dichtbij zweeft een obelisk van 70 meter lengte en beiden wordt als oorzaak met de explosie van de zon in verband gebracht. Atlan laat de JULES VERNE het stervende stelsel vlakbij naderen. Ter plekke aangekomen lost het vuuroog op en wordt daarna de obelisk met grootst mogelijke behoedzaamheid geborgen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende