< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2535 • 2002    DE ZIELENKERKER


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Met name de liga van de vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Zogenaamde polypoortstations stellen een nieuwe geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Juist als men deze begint te ontcijferen, grijpt de frequentie monarchie via de polypoortstations naar de Melkweg. Gelukkig kan de aanval tegengehouden worden.

Perry Rhodan volgt een hulproep van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van de superintelligentie HET, wiens bestaan door de huidige gebeurtenissen acuut bedreigd schijnt te worden. Via het polypoortnet begeeft de onsterfelijke zich daarop ook naar Andromeda en raakt prompt in een moorddadig gevecht tussen de Maahks.

Ook een andere hoofdpersoon is op weg naar de grote buurgalaxie: Sinnafoch, een frequentievolger en daarmee een machtige tegenspeler van Rhodan. Wegens zijn falen tot dusverre dreigt voor hem echter de zielenkerker ...


Andromeda ontwikkelt zich steeds meer tot een slagveld, waarop vroeger of later een eerste beslissing moet vallen. Sinnafoch en Rhodan zijn dichter bij elkaar dan ze denken. In de volgende aflevering blijven we nog even in het voormalige vaderland van de meesters van de eilanden.


Oorspronkelijke titel: Der Seelen-Kerker

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): veldslagkruiser van de Gaids door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: intriges in de frequentie-monarchie – Sinnafoch vecht voor macht en invloed.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda – rond 22 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Cedosmo – De frequentiebemiddelaar heerst over talrijke troepen in Hathorjan. Kruuper – Een Okrivar moet wijken voor de frequentievolger. Philip – De okrill bezint zich op zijn vaardigheden. Sinnafoch – De frequentievolger voelt zich gedupeerd. Vertebris – Een oorlogsordonnans spreekt uit naam van zijn heer.Na een vlucht van een week bereikt Sinnafoch de planeet Hibernatie-6 in Andromeda. Hij wordt ontboden bij frequentiebemiddelaar Cedosmo, die alle troepen commandeert van de frequentie-monarchie in deze galaxie. De oude vatrox degradeert Sinnafoch weliswaar niet vanwege zijn falen bij de strijd om ITHAFOR en zijn ongewone terugkeer (eigenlijk had hij zichzelf moeten doden zodat zijn vamu kon terugkeren naar de hibernatiewereld) wordt echter door de frequentievolger overgeplaatst in de rang van ruimteschipcommandant. Hij krijgt ook geen nieuwe oorlogsordonnans. Sinnafoch voelt zich vernederd, smeedt echter meteen nieuwe plannen. Hij is ervan overtuigd de frequentie-monarchie alleen te kunnen dienen met een hoge bestuurspositie. Terwijl hij met zijn veldslaglichter CORRALSO tegen die Tefroder vecht, die volhardend weigeren om zich over te geven aan de frequentie-monarchie, wordt bij de okrill Philip een inductiecel ingeplant. Zo ontwikkeld het dier echte intelligentie en leert het met de tijd zelfs te spreken. Philip is Sinnafoch toegedaan met absolute trouw en zal alles voor zijn vriend overhebben.

Als Sinnafoch verneemt dat de zon van een door Tefroders gekoloniseerd stelsel in een supernova wordt veranderd (wat volgens zijn mening alleen kan zijn veroorzaakt door een handelsster), benut hij dit gunstige tijdstip. De explosie heeft de ruimte-tijd-structuur dusdanig geschokt dat de CORRALSO is afgesneden van elke communicatie mogelijkheid. Daarom kan hij de boordcomputer ertoe bewegen om hem toegang te geven tot de vlootdatabank, wat normaal gesproken taboe voor hem is. Zo krijgt hij onder andere informatie over beide polypoortstations in Andromeda die nog niet zijn veroverd door de frequentie-monarchie. Sinnafoch wordt daarna weer ontboden op Hibernatie-6. Ditmaal wordt hij helemaal niet voorgeleid tot Cedosmo. Diens oorlogsordonnans Vertebris maakt Sinnafoch duidelijk dat zijn ongeoorloofde toegang werd opgemerkt en dreigt dat dit ernstige consequenties voor hem zal hebben.

Sinnafoch dwingt zijn eerste officier, de Okrivar Kruuper (die zich geestelijk minderbedeeld voordoet maar in werkelijkheid bijzondere technische bekwaamheden bezit) om aan zijn plan mee te werken. Kruuper breekt in op het vlootnetwerk. Nu kan Sinnafoch zich grondig informeren over de door Cedosmo gevolgde strategie evenals de bondgenootschappen tussen Andromeda's vrije volken. Hij verneemt dat VATROX-CUUR op verscheidene strijdtonelen - zo ook in Andromeda - grote troepenonderdelen onttrekt om deze te verplaatsen naar Anthuresta, waar zich een machtsvacuüm ontwikkelt vanwege een plotseling bereikbaar geworden sterrenhoop. Sinnafoch laat Kruuper een apparaat construeren waarmee het vamu kan worden opgevangen en geconserveerd: een zielen-kerker. Dit soort apparatuur wordt in de frequentie-monarchie gebruikt om de wedergeboorte te verhinderen van de min of meer onsterfelijke vatrox wanneer deze zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf.

Dit apparaat zet Sinnafoch nu in tegen zijn aartsvijanden Cedosmo en Vertebris. Hij laat met opzet toe dat zijn illegale toegang op het vlootnetwerk opvalt. Zoals verwacht moet hij weer verschijnen op Hibernatie-6. Vertebris laat zich provoceren en wil hem nu doden maar de Okrill, die Sinnafoch steeds begeleidt, schakelt de oorlogsordonnans uit en enige van de Darturka-wachters. De anderen brengt Sinnafoch persoonlijk om. Ook Cedosmo wordt door Philip gedood en zijn vamu belandt in de zielenkerker. Sinnafoch verkondigt daarna in het openbaar dat Cedosmo en Vertebris door VATROX-CUUR elders met nieuwe opdrachten zijn belast en dat de frequentiebemiddelaar Sinnafoch heeft benoemd tot Hathorjan's opperbevelhebber. Men gelooft hem maar al te graag want Cedosmo was niet geliefd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende