< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2534 • 2001    DE GEZANT VAN DE MAAHKS


Op de Aarde en de vele planeten in de Melkweg waar mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - ofwel het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al ruim honderd jaar heerst er overwegend vrede in de galaxie: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken voorbij.

Met name de Liga van Vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap gericht. Zogenaamde polypoortstations bieden een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie. Juist als ze die beginnen te doorgronden, dringt de frequentie monarchie via het polypoortstation binnen in de Melkweg. Gelukkig kan de aanval, voorlopig tenminste, worden teruggeslagen.

Perry Rhodan geeft gevolg aan een oproep om hulp van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van de superintelligentie HET, wiens bestaan acuut bedreigd lijkt. Via het polypoortnet begeeft de onsterfelijke zich naar Andromeda en raakt daar prompt verzeild in een moorddadig gevecht tussen Maahks.

Ternauwernood kan hij met behulp van de Maahks ontkomen. En een nieuwe figuur verschijnt op het toneel: de gezant van de Maahks ...


De aanwijzingen voor de bijzondere rol van Andromeda voor de frequentie monarchie stapelen zich op, en een samenwerking van de bedreigde volkerengemeenschap tekent zich af. In de roman van volgende week houden wij ons weer bezig met de bekende vertegenwoordiger van de tegenstander: Sinnafoch.


Oorspronkelijke titel: Der Gesandte der Maahks

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: gasten op de DARASTO – Mondra Diamond moet bemiddelen.


Locatie en tijdsruimte: DARASTO – 10 tot 14 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan moet weer aansterken. Mondra Diamond – Perry Rhodan's begeleidster ontwikkelt een plan. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – Het concept zoekt naar het verborgene. Akika Urismaki – Een vreemdeling betreedt DARASTO.Als de fundamentalisten aanvallen teleporteert Ras Tschubai/Fellmer Lloyd de bewegingloze Perry Rhodan, evenals zijn kameraden en drie schaduw-Maahks, in veiligheid naar het schip MIKRU-JON. Aldaar wordt Rhodan in een medotank geplaatst waarin zijn zware verbrandingen in korte tijd zullen genezen. Dan wordt een transferkoker geactiveerd. Er arriveert maar één bezoeker: de halfspoorwisselaar Akika Urismaki. Hij heeft de ondergang resp. de exodus van zijn volk in de Aphanur-halfwereld overleeft omdat hij precies op dat moment onderweg was in de halfspoordomeinen. Hij is dus de laatste van zijn soort. Nu is zijn enige doel om de frequentie-monarchie te bestrijden. De Maahks staan op het punt om hem gevangen te nemen, maar Ras/Fellmer haalt ook hem naar het door de fundamentalisten belaagde schip. De Maahks zijn toch bereid om opnieuw te onderhandelen. Men komt overeen dat men zal wachten op een gezant van de decentrale toezichtinstantie die spoedig zal arriveren.

Tijdens de wachttijd wisselen Mondra Diamond en Akika ervaringen uit. Rhodan is weliswaar in een soort coma maar zijn zintuigen zijn extreem scherp zodat hij alles kan horen wat er buiten de tank wordt besproken. Hij gelooft zelfs Mondra's gedachten te kunnen waarnemen. De halfspoorwisselaar onderzoekt de controller die Rhodan van HET had gekregen. Akika herkent dat het om een controller gaat van klasse B, dus om een ongelooflijk waardevol en bovendien uiterst zeldzaam instrument - zelfs de halfspoorwisselaars bezaten slechts één enkel exemplaar, dat echter bij de exodus is zoek geraakt. Met een B-controller kunnen polypoortstations worden verplaatst. Bovendien krijgt men met deze misschien zelfs beperkt toegang tot de handelssterren. Nu is Mondra in staat om de fundamentalisten onder druk te zetten. Ze demonstreert Grek 1 van de fundamentalisten dat ze DARASTO volkomen onder controle heeft, zodat ze de Maahks elk moment kan vernietigen. Grek 1 moet de galactici volle bewegingsvrijheid in het station toestaan.

Op 14 maart 1463 NGT, kort nadat Rhodan de tank heeft verlaten, arriveert Grek 11, de gezant van de decentrale toezichtinstantie. Rhodan is al in in staat om persoonlijk met hem te onderhandelen. Hij overtuigt het sikkelhoofd over een termijn van twee jaar waarin hij alle schaduw-Maahks uit Andromeda zal evacueren. Indien hem dit zal lukken dan moeten de fundamentalisten er vanaf zien om de schaduwen uit te roeien. Rhodan verzoekt bovendien om een Krathvira-zielenval af te staan, dat hij al een nuttig wapen beschouwt tegen de frequentie-monarchie. De wens wordt ingewilligd, maar alleen onder de voorwaarde dat het apparaat uitsluitend door Maahks wordt bediend. Daarnaast verneemt Rhodan ook over de activiteiten van de galactische vloot in Andromeda. De fundamentalisten zijn uiteindelijk bereid om gemeenschappelijk met de galactici op te trekken tegen de frequentie-monarchie.

Ondertussen is Akika verschillende feiten te weten gekomen. Alleen één van de 22 polypoortstations in Andromeda is nog niet verovert door de frequentie-monarchie, de naam is DARWAG. Daarbij zijn er zes stations die niet worden getoond in het polypoortnetwerk. Deze stations zijn op de een of andere manier 'anders'. Rhodan vermoedt dat er een samenhang bestaat met de zes hibernatiewerelden in Andromeda van de frequentie-monarchie, en ook met het Stardust-stelsel want in de hal van de galactische raadsels bevindt zich een cartouche die een symbolische afbeelding toont van Andromeda met zes punten op de voorgrond geplaatst. De globale standplaatsen van de zes stations kunnen worden vastgesteld. Bovendien is er in DARASTO een geheime ruimte die ligt achter een massieve staalwand. Deze opent pas als Rhodan deze nadert; Mondra had eerder geen succes. Rhodan en Ras/Fellmer betreden de verborgen ruimte. De B-controller activeert zich vanzelf en een overvloed van holo's wordt getoond. Dan klinkt een stem ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende