< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2533 • 1952    REIS NAAR DE NIEMANDSWERELD


Op de aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede. De sterrenrijken werken samen aan het bouwen van een gemeenschappelijke toekomst. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van Vrije Terranen (de LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraanse resident bekleedt, concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek. Zogenoemde polypoortstations vormen een nieuwe, geheimzinnige vorm van transport. Net wanneer men de werking hiervan begint te begrijpen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt via zo'n polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval worden afgeslagen.

Perry Rhodan geeft gehoor aan een oproep van de Terranen in het Stardust-stelsel dat ergens in de onbekende verte ligt. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: door de actuele gebeurtenissen schijnt er acuut gevaar voor de superintelligentie te dreigen. Via het polypoortnet begeeft de onsterfelijke zich daarom naar Andromeda en raakt daar prompt in een moorddadige strijd tussen de Maahks verwikkeld. Voor Perry Rhodan wordt het een reis naar de niemandswereld ...


Ook in het volgende deel blijven we aan de zijde van Perry Rhodan en Mondra Diamond die door hun contacten met de schaduw-Maahks nieuwe informatie over de mysteries van de frequentie monarchie hopen te krijgen.


Oorspronkelijke titel: Reise in die Niemandswelt

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: hij is een gast van de dood – en hij heeft een machtig vijand in het rijk van de fantomen.


Locatie en tijdsruimte: DARASTO – 10 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De resident stoot op een afgrijselijke tegenstander. Mondra Diamond – Rhodan's levenspartner weigert in zijn dood te geloven. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – het concept doorzoekt het polypoortstation DARASTO. Grek 124 – Een medicus wil liever zelf de verantwoording dragen.Mondra Diamond kan niet geloven dat Perry Rhodan dood is. Daar niet de geringste resten van zijn lichaam zijn te vinden klampt ze zich vast aan de hoop dat hij op de een of andere manier naar een onbekend oord is getransporteerd. Van de fundamentalisten, die zich sinds kort weer redelijk gedragen, krijgt ze permissie om in het polypoortstation naar hem te zoeken. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd, Grek 363, Perbo Lamonca en Ramoz begeleiden haar. De eerste aanwijzing krijgen ze van de Berach Puofanii - deze vreemde wezens vinden Rhodan's spoor resp. van een groep schaduw-Maahks, die zich in DARASTO verborgen houden. Als de kameraden daar aankomen treffen ze Rhodan's lichaam aan dat gedeeltelijk is verkoold. Zijn bewustzijn wordt para-mechanisch geconserveerd. Medici van de schaduw-Maahks doen alle moeite om hem te redden, maar het lijkt alsof de Terraan nog niet heeft beslist of hij verder wil leven of sterven ...

Inderdaad is Rhodan's bewustzijn met de hulp van de Maahks terecht gekomen in de niemandswereld, omdat ze zijn bewustzijn hebben gestabiliseerd met behulp van reflecterende velden. Hij bevindt zich in een soort parallelwereld die een negatieve afspiegeling schijnt te zijn van de werkelijke wereld. In zijn bungalow op het Goshun-meer ontmoet Rhodan zijn butler die hem voortaan begeleidt, onder andere naar het Irene-lieflijk-station van Jupiter. Langzamerhand begrijpt Rhodan dat hij zich bevindt in een irreëel, door zijn eigen geest, geschapen omgeving. De butler is niemand anders als dezelfde Grek-1 die Rhodan ontmoette in OROLOGION, een polypoortstation in de galaxie Diktyon. Deze schaduw-Maahk heet Pral en hij heeft Rhodan gered tijdens de explosie op het executieplatform, wat hem alleen is gelukt met de hulp van de uitgestraalde vitaal-energie van de cellenactiveerder. Rhodan verneemt dat zijn bewustzijn daarbij is gesplitst. Zijn door machtslust gedreven 'duistere zijde' heeft zich onafhankelijk gemaakt en wil de niemandswereld nooit meer verlaten. De 'duistere' Perry Rhodan voelt zich daar zeer goed, in de door hemzelf geschapen en beheersten meta-reële wereld.

Rhodan neemt een soort netwerk waar dat heel Andromeda doorkruist. Pral verklaart dat het hierbij gaat om een door de frequentie-monarchie aangelegd transportsysteem voor het vamu. Het is ten dele gebaseerd op het natuurlijke psionische netwerk en kan ook worden benut door de schaduw-Maahks. In dit netwerk bevindt zich ook minstens één handelsster, maar Pral gaat ervan uit dat dit gedeeltelijk psi-materiële object is uitgebrand, waarvoor mogelijkerwijs VATROX-VAMU verantwoordelijk is. Rhodan ziet bovendien een zwarte werveling, die gevaarlijk schijnt te zijn. Ook hiervoor heeft Pral informatie paraat. Deze werveling is een wapensysteem van de fundamentalisten, een zielenval genaamd Krathvira, het moet verhinderen dat de schaduw-Maahks hun bijzondere vaardigheden kunnen inzetten. Door deze is ook Grek 259 gestorven. Rhodan en Pral treffen een overeenkomst. De Terranen wil de schaduw-Maahks helpen bij hun strijd tegen het Krathvira, maar daarvoor moet zijn lichaam worden gered. DARASTO is het laatste toevluchtsoord van de schaduw-Maahks uit Diktyon want bijna alle plaatselijke polypoortstations zijn intussen veroverd door de frequentie-monarchie.

Nadat het zich weer met zijn 'duistere ik' heeft verenigd keert Rhodan's bewustzijn terug in het nauwelijks nog levensvatbare lichaam. Mondra neemt hier opgelucht kennis van, maar de vreugde duurt niet lang want de fundamentalisten hebben een vals spel gespeeld. Ze hebben Mondra de zoektocht naar Rhodan alleen toegestaan omdat ze terecht hebben aangenomen dat op deze wijze ook die laatste schaduw-Maahks kunnen worden opgespoord. Nu vallen ze aan om de vervolgden definitief uit te roeien.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende