< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2532 • 1951    DOOD VAN EEN MAAHK


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg, waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening – wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er in de galaxie hoofdzakelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de liga van vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraans resident bekleedt, heeft zich geconcentreerd op wetenschap en onderzoek. Zogeheten polypoortstations stellen een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie ter beschikking. Juist wanneer men deze begint te ontraadselen, doet de frequentie monarchie via de polypoortstations een greep naar de Melkweg. Gelukkig kan de aanval op zijn minst voor een tijd worden opgehouden.

In de Melkweg houdt Reginald Bull de touwtjes in handen en bekommert zich vooral om de frequentievolger Sinnafoch, van wie hij meer informatie hoopt te krijgen. Atlan is op weg naar de galaxie Andromeda. Daar wil de Arkonide direct tegen de frequentie monarchie optreden.

Perry Rhodan heeft intussen gehoor gegeven aan een hulpoproep van de Terranen in het onbekende verten gelegen Stardust-stelsel. Daar verneemt hij, dat zijn oude mentor HET op sterven ligt. Via het netwerk van de polypoortstations gaat hij op weg om dit noodlot van de superintelligentie af te wenden. Uiteindelijk belandt ook hij in Andromeda. Daar komt het tot de dood van een Maahk ...


Wat er met Perry Rhodan is gebeurd, is het onderwerp van de volgende aflevering. Auteur Wim Vandemaan schetst de gebeurtenissen rondom de onsterfelijke Terraan.


Oorspronkelijke titel: Tod eines Maahks

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: op het polypoortstation DARASTO – het gevecht ontbrandt tussen de waterstofademers.


Locatie en tijdsruimte: DARASTO – 10 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke moet meebeleven hoe Maahks tegen Maahks vechten. Perbo Lamonca – De Acroni probeert zijn huid te redden. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – het concept staat Perry Rhodan trouw ter zijde. Grek 363 – Een schaduw-Maahk onthult zijn geheim.Het polypoortstation DARASTO in Andromeda, dat Perry Rhodan en zijn kameraden in het demonteerbare ruimteschip MIKRU-JON bereiken vanaf Zwerver, is het strijdtoneel van heftige gevechten tussen schaduw-Maahks en Maahk-fundamentalisten. De fundamentalisten gedragen zich echter ook tegenover de nieuwkomers niet erg vriendelijk (ze willen MIKRU-JON graag in bezit nemen), maar ze herkennen Rhodan en veroorloven hem een gesprek met Grek 1, hun bevelhebber. Grek 1 vertelt dat hun overleven, na duizenden jaren van vervolging en uitroeing, sinds kort is zeker gesteld door hun decentralisatie. Er is geen aparte hoofdwereld of iets dergelijks, maar vele afzonderlijke bevolkingsgroepen, evenals generatieruimteschepen die onderweg zijn naar andere galaxies. Alleen de decentrale toezichtinstantie heeft nog het overzicht, maar niemand weet wie daarbij hoort en waar deze zich bevindt. Over de schaduw-Maahks geeft Grek 1 geen informatie. Spoedig zal een lid van de decentrale toezichtinstantie op DARASTO arriveren om over het verdere lot te beslissen van de Terranen.

Zolang kan Rhodan niet wachten. Weliswaar vertrouwt hij het uit Ras Tschubai en Fellmer Lloyd bestaande mengwezen, dat het hem ter zijde werd gesteld door HET, nog steeds niet helemaal (hij vermoedt zelfs dat het gaat om kopieën en helemaal niet om de echte bewustzijns van zijn voormalige vrienden), maar de psi-vaardigheden van het concept benut hij graag. Hij laat zich door Tschubai naar verschillende plekken teleporteren in het station, terwijl Lloyd telepathisch alles afluistert. Ze sporen de schaduw-Maahk Grek 363 op, die in gezelschap is van de wat naïeve Acronis Perbo Lamonca. Grek 363 vertelt dat de fundamentalisten de schaduw-Maahks genadeloos opjagen in heel Andromeda. DARASTO was onlangs nog in handen van de schaduw-Maahks, maar nu hebben de fundamentalisten ook dit toevluchtsoord bezet. De schaduw-Maahks zijn aan de verliezende hand want ze vermijden geweld zo veel mogelijk. Grek 363 beweert dat hij DARASTO met Rhodan's A-controller voor de Terranen kan aanpassen, als het hem lukt om een centraal schakelpaneel te bereiken.

Daar kan Ras bij helpen. Met z'n drieën teleporteert men naar een stuurcentrale. Grek 363 begint onmiddellijk met het manipuleren van het schakelpaneel. Maar voor het eind van de herprogrammering teleporteert Ras met hem en Rhodan terug naar MIKRU-JON want Fellmer heeft herkent dat Grek 363 de volledige controle over DARASTO naar zich toe wil trekken om zijn eigen doelen te verwezenlijken. Grek 363 geeft toe dat hij de fundamentalisten wil verdrijven om zijn kameraad Grek 259 wil redden, die door de vijand gevangen wordt gehouden. Rhodan komt nu pas te weten dat Grek 363 een vrouwelijke Maahk is. Blijkbaar is het nu bij de fundamentalisten duidelijk geworden dat Rhodan samenwerkt met de schaduw-Maahks want ze bereiden een val voor. Grek 259 zal worden terechtgesteld. Als DARASTO's andere bewoners, van uiteenlopende volken, plotseling en onverwachts een vertwijfelde aanval starten op de fundamentalisten, benutten Rhodan en zijn metgezellen dit gunstige tijdstip. Ras teleporteert Rhodan en Grek 363 naar het executieplatform. Maar Grek 259 schijnt al dood te zijn. Er ontbrandt een hels vuurgevecht. Rhodan voelt hoe zijn lichaam uiteen wordt gereten.

Grek 363 en Ras teleporteren terug in MIKRU-JON. Van Rhodan en Grek 259 is er niets overgebleven wat Ras kon meenemen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende