< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2531 • 1950    HET VUURBAKEN


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de liga van vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap toegelegd. Zogenoemde polypoortstations stellen een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen dringt de frequentie monarchie via het polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval tenminste voorlopig worden afgeslagen.

Perry Rhodan volgt een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie schijnt acuut bedreigd te worden. Atlan begeeft zich op zijn beurt naar de galaxie Andromeda. Daar wil de Arkonide direct tegen de frequentie monarchie optreden.

In de Melkweg schijnt buiten de polypoortstandplaatsen vrede te heersen. Dan komt er voor de galactische hoogwaardigheidsbekleders een uitnodiging binnen waarop niemand heeft gerekend: de Akonen nodigen hen in hun tot nog toe streng geïsoleerde thuisstelsel uit. Daar ontstaat het vuurbaken ...


In de volgende aflevering schakelen we over naar Perry Rhodan en zijn metgezellen. Deze moeten de weg vinden binnen het polypoortnet en willen proberen de macht van de frequentie monarchie te breken of minstens hun uitbreiding tegen te houden. Daarbij ontmoeten ze af en toe oude bekenden ...


Oorspronkelijke titel: Das Fanal

Auteur: Marc A. Herren

Omslag: © Dirk Schulz / Peter Eickmeyer

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): tactisch troepenvoertuig van de frequentie-monarchie door Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: in het Blauwe-stelsel staat iets groots te gebeuren – de maskerdrager en de smiler gaan op onderzoek.


Locatie en tijdsruimte: Akon-stelsel – 6 tot 26 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alaska Saedelaere – De maskerdrager heeft een slecht voorgevoel. Ronald Tekener – Zelfs een smiler heeft niet alleen maar goede dagen. Reino tan Vitar – De tschanor-gos van het energiecommando vermoedt verraad. Narvan tan Ra-Osar – De ma'tam van de regerende raad sympathiseert met het galacticum. Simul tan Harol – De voorgeleide TRAITOR-jager worden verdacht van kwalijke zaken.Sinds Drorah's omvorming tot kabinetten is er iets in de Akoons maatschappij veranderd. De machtsbasis van het op isolatie gerichte energiecommando bestaat niet meer. Samen met de Akoonse hoofdwereld is bijna de gehele oude adel verdwenen, zodat ook deze maatschappelijke klasse haar invloed heeft verloren. Weliswaar hebben de Akonen in het galacticum weer toenadering gezocht tot de andere volken van de Melkweg, maar het is nog onduidelijk in welke richting dit versplinterde volk zich uiteindelijk zal ontwikkelen, dat de plek mijdt van haar grootste nederlaag sinds decennia. Splintergroepen zoals de TRAITOR-jagers en overblijfselen van de aristocratie trekken hun eigen plan. De regerende raad beoogt sinds lange tijd een streng geheim plan, welk doel zelfs niet bekend is bij Reino tan Vitar, de chef van het energiecommando. Hij ontmoet op 6 maart 1463 NGT de plaatsvervangende leider van de nieuwe USO, Ronald Tekener, in een casino op Adeksion. Hij benut deze ontmoeting om zijn dood voor te wenden om achter de coulisse te kunnen samenwerken met de USO. De actie verloopt anders dan gepland want onbekenden bemoeien zich ermee. Er ontstaat een vuurgevecht waarbij een toevallige kennis van Tekener wordt gedood. Deze tragische gebeurtenis maakt diepe indruk op de smiler – hij geeft zichzelf de schuld voor de dood van de jonge vrouw.

Van tan Vitar verneemt Tekener dat de zon Akon instabiel is geworden en zich tot een nova zal ontwikkelen. Over enkele dagen zal Narvan tan Ra-Osar, de Akoonse ma'tam, het geheime plan van de regering openbaar te maken. Woordvoerders van alle galactische volken worden voor deze gebeurtenis uitgenodigd om naar het Akon-stelsel te komen. Een daarvan is Alaska Saedelaere en Tekener vraagt om hem en tan Vitar te ondersteunen bij een onderzoek. De maskerdrager was na TRAITOR's terugtocht 95 jaar lang verdwenen en heeft niemand verteld wat hij al die tijd heeft beleefd. Nu doet hij onderzoek in de Waringer-academie en communiceert vaak met NATHAN. Tek heeft ontdekt dat Alaska bijzonder geïnteresseerd is in de twaalf voormalige hypercocons en het vertrek van de Motana naar het Ahandaba. Alaska gelooft dat de aanstaande gebeurtenis in het Akon-stelsel een teken kan zijn voor een verandering, die hij al verwacht sinds de tijd van zijn afwezigheid, en sluit zich daarom aan bij Tekener.

Op 25 maart is het zo ver. Representanten van alle belangrijke volken uit de Melkweg hebben zich met hun ruimteschepen verzameld in het Akon-stelsel. Bostich en Reginald Bull zijn persoonlijk aanwezig. Er zijn zelfs schepen gekomen van de Linguiden en de Solmothen en ook het zusterschip van de LEMCHA OVIR, genaamd Lichttender, is verschenen. De ma'tam verkondigt dat de tijd van isolatie voorbij is. Het Akoonse volk is bereid om gemeenschappelijk samen te werken met de galactische gemeenschap van volken. Er zal een teken geplaatst worden dat zal herinneren aan de 1,5 miljard met Drorah verdwenenen (en als dood geldende) Akonen. Vervolgens exploderen 38 manen van de gasreus Yrsah die letters vormen. Met de reuzenplaneet als achtergrond is daarna de naam 'Drorah' te lezen. Maar dat is nog niet alles. Het plan voorziet erin dat Yrsah door doelbewuste toevoer van materie via een situatie-overbrenger wordt omgevormd tot een tweede zon, waardoor Akon zal worden gestabiliseerd. Yrsah's vier grotere manen zullen eerst naar een andere positie worden verplaatst. Alaska, Tek en tan Vitar observeren de voortgang vanuit een stuurstation.

Maar dan gaat er iets mis: de vier manen blijven op dezelfde positie. Vreemden manipuleren het proces en zorgen ervoor dat een andere gasreus van het Blauwe-stelsel zal gaan botsen met Yrsah. Vervolgens zullen ze naar Akon worden verplaatst waardoor de zon in korte tijd een supernova zal worden. Dit Akon-vuurbaken is bedoeld als aanklacht tegen het galacticum dat destijds Drorah niet heeft kunnen beschermen tegen TRAITOR. Tegelijkertijd zal het de Akonen onmogelijk worden gemaakt om weer terug te keren naar hun thuisstelsel. Zo zullen ze opnieuw in de isolatie worden gedreven. En niet in de laatste plaats zullen zo veel mogelijk van de aanwezige woordvoerders de dood vinden.

Het is duidelijk dat alleen Achati Uma achter de aanslag kan steken en ongetwijfeld besturen de terroristen alles vanuit LEMCHA OVIR's zusterschip, waar zich tevens een situatie-overbrenger moet bevinden. Gevechtstroepen van het energiecommando en de USO bestormen de tender. Tek en tan Vitar sluiten zich bij hen aan, terwijl Alaska achterblijft in het stuurstation. Hij wil proberen om het programma te stoppen. Tek komt in gevecht met Simul tan Harol, die hij verantwoordelijk houdt voor de dood van de jonge vrouw op Adeksion, en dood hem eigenhandig. Weliswaar botsen de gasplaneten en manen met elkaar, maar niet met Akon. Alle manen kunnen  nog net op tijd worden geëvacueerd. In het Blauwe-stelsel ontstaat zoals oorspronkelijk gepland een tweede zon, die de constellatie stabiliseert. Dat alles nog goed afloopt is te danken aan de nauwe samenwerking tussen Akoonse en galactische – vooral Arkoonse – wetenschappers te danken. Narvan tan Ra-Osar verwoordt deze nieuwe situatie in een tweede toespraak en het einde van de Akoonse isolatie wordt gedemonstreerd door een historische handdruk tussen Narvan tan Ra-Osar en Bostich (in zijn dubbelfunctie van zowel voorzitter van het galacticum als Arkoons imperator). Zodoende hebben die separatisten juist het tegendeel bereikt van wat ze wilde behalen en wellicht wordt het thuisstelsel van de Akonen spoedig opnieuw bevolkt.

Met de hoop dat nu ook de oude vijandschap tussen Akonen en Arkoniden is bijgelegd keren Tek en Alaska terug naar de LEIF ERIKSSON IV. De smiler verwerkt zijn belevenissen door ze schriftelijk vast te leggen. De maskerdrager wil zijn zoektocht voortzetten. Hij gelooft dat er binnenkort nog iets gaat gebeuren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende