< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2530 • 1949    DE OXTORNER EN DE MEHANDORSE


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 Nieuw Galactische Tijdrekening – dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen (LVT), Waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Zogenoemde polypoortstations stellen een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen grijpt de Frequentie Monarchie via de polypoortstations naar de Melkweg. Gelukkig kan de aanval worden afgeslagen.

Perry Rhodan volgt een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie schijnt acuut bedreigd te worden. Atlan begeeft zich op zijn beurt naar de galaxie Andromeda. Daar wil de Arkonide direct tegen de Frequentie Monarchie optreden.

In de Melkweg houdt Reginald Bull intussen de touwtjes in handen. Nadat het hem lukte frequentievolger Sinnafoch als bevelhebber van de vijand in handen te krijgen, slaagt deze in zijn vlucht – en op de wip zitten de Oxtorner en de Mehandorse ...


In de volgende aflevering schakelen we over naar Terrania. Het is voor de schrijver Marc A. Herren zijn instap in de Perry Rhodan-serie. In deze aflevering worden de gebeurtenissen rond Alaska Saedelaere en Ronald Tekener beschreven.


Oorspronkelijke titel: Der Oxtorner und die Mehandor

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: op een ruimtevrachtschip van de Springers – de frequentievolger vecht geraffineerd.


Locatie en tijdsruimte: UHLM – 26 tot ?? februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De LVT-minister zet alles op alles om Sinnafoch te pakken. Sinnafoch – De frequentievolger voelt zich dankzij zijn bondgenoten veilig. Steelion Hartok – De Oxtorner twijfelt aan zijn nieuwe idool. Philip – De okrill geeft de doorslag. Kithara – De misvormde Mehandorse overlegt met haar vader bij alle beslissingen. Vandur – De patriarch van de Uhlmin-clan voelt zijn einde naderen.Sinnafoch, Steelion Hartok en Philip zijn met een beschadigde space-jet ontkomen van Oxtorne. Reginald Bull is hun spoor verloren. Ze worden opgenomen door Mehandor van de Uhlmin-clan en doen zich naar waarheid uit voor pelgrims. Patriarch Vandur en diens misvormde dochter Kithara vertrouwen de nieuwelingen weliswaar niet, verlenen hen echter een onderkomen in de UHLM, het enige schip van de clan. Het ruimteschip is krap 2800 meter lang en werd door elke patriarch verlengt; aan een cilindervormige 'ruggengraat' zijn talrijke containers, aggregaten en andere modules gekoppeld, de centrale vormt de 'kop' van dit op een visgraat lijkende constructie. Vandur is oud en merkt hoe zijn invloed op de clan afneemt. Kithara, een vrouw met het lichaam van een klein kind, is zijn enige vertrouweling.

Sinnafoch zet zijn gave in van het parasluipen en Philip's superieure krachten om de centrale van de UHLM te veroveren. Hij neemt enige gijzelaars, onder andere Vandur's zoon Yemin. De scheepsbesturing kan echter door Vandur worden geblokkeerd. Sinnafoch wil Vandur dwingen om de UHLM naar een bepaald punt te laten vliegen, maar de patriarch kan het zich niet veroorloven om zwakte te tonen. Hij krijgt toestemming van zijn clan als hij tot de aanval oproept. De aanval mislukt echter - ook Vandur valt in handen van Sinnafoch. Nu blijft de Mehandor niets anders over dan naar het aangegeven doel te navigeren: de planeet Oaghonyr, eens hoofdwereld van de superintelligentie ARCHETIM en ook vandaag nog standplaats van ARCHETIM's OORD.

Onderweg bemerkt Hartok, die Sinnafoch tot nu toe onvoorwaardelijk is gevolgd, een merkwaardige verandering bij zichzelf. Want in hem schijnt een dwang op te komen om Sinnafoch's doel per hyperradio te verraden. Kithara observeert het gebeuren in de bescherming van een deflector en spoort hem aan. Uiteindelijk verstuurt de Oxtorner zijn boodschap en zo wordt de UHLM in het Oa-stelsel door Bull's LEIF ERIKSSON IV opgewacht. Sinnafoch heeft echter nog een troef bij de hand: een DC-veldslaglichter verschijnt. Daartegen kan het Terraanse utraslagschip niets inbrengen, Bull moet vluchten.

Als Sinnafoch met een sloep naar veldslaglichter wil overstappen, valt Kithara hem aan. Philip overweldigt haar echter. Sinnafoch wil haar doden, maar door dit schouwspel stort Hartok's conditionering definitief in. Hij probeert om Sinnafoch neer te schieten, maar de vatrox zet opnieuw zijn gave in van het parasluipen. Hij verlaat de UHLM en ziet er vanaf om Hartok of de Springers te straffen.

Vandur geeft zijn positie op als patriarch, Kithara wordt het nieuwe hoofd van de clan. Hartok treedt uit dienst. De Oxtorner en de Mehandor vertrekken in het ongewisse met een space-jet die door Reginald Bull als afscheidsgeschenk ter beschikking werd gesteld.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende