< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2529 • 1948    DE WEG VAN DE VATROX


Op de aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1463 Nieuwe Galactische Tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede. De sterrenrijken werken samen aan het bouwen van een gemeenschappelijke toekomst. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van Vrije Terranen (de LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraanse resident bekleedt, concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek. Zogenoemde polypoortstations vormen een nieuwe, geheimzinnige vorm van transport. Net wanneer men de werking hiervan begint te begrijpen, dringt een macht die zich de Frequentie Monarchie noemt via zo'n polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval worden afgeslagen.

Perry Rhodan geeft gehoor aan een oproep van de Terranen in het Stardust-stelsel dat ergens in de onbekende verte ligt. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: er schijnt acuut gevaar voor de superintelligentie te dreigen. Atlan reist opnieuw naar de galaxie Andromeda. Daar wil de Arkonide de Frequentie Monarchie het hoofd bieden.

In de Melkweg houdt Reginald Bull intussen de touwtjes strak in handen. Nadat het hem gelukt is de frequentievolger Sinnafoch, de bevelhebber van de vijanden, gevangen te nemen, moet hij de noodzakelijke informatie uit hem los zien te krijgen. Daarbij helpt de weg van de Vatrox ...


Frank Borsch schreef ook het vervolg van deze dubbele aflevering. Daarin gaat het verhaal rond Sinnafoch naadloos verder. De frequentievolger heeft noodgedwongen een verbond met de Liga-agent gesloten. Maar al gauw dreigen er nieuwe gevaren.


Oorspronkelijke titel: Der weg des Vatrox

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: de frequentievolger en de liga-agent – uit vijanden ontstaan kameraden.


Locatie en tijdsruimte: Oxtorne – 8 tot 26 februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De LVT-minister speelt een gevaarlijk spel. Sinnafoch – De frequentievolger herkent een val wanneer hij deze ziet. Steelion Hartok – Een Oxtorner ontmoet zijn Tengri Lethos. Philip – De okrill sluit een nieuwe vriendschap.Frequentievolger Sinnafoch, die in handen is gevallen van de Terranen bij de tweede slag om ITHAFOR, wordt met bescherming van een omgevingspak afgezet op de helse wereld Oxtorne. Daar sluit hij zich aan bij de Oxtorner Steelion Hartok, een van 3000 pelgrims die op zoek zijn naar spirituele inzichten op hun reis naar de laatste rustplaats van Deshwan Jankoff. Jankoff had voor zijn dood inzichten gekregen die voor vele galactici een soort verlossingsleer zijn geworden. Steeds weer begeven ze zich op deze zware pelgrimsvaart en doen daarbij zo veel mogelijk afstand van technische hulpmiddelen. Voor Sinnafoch is deze reis niet alleen een lichamelijke uitdaging. Door de vele gevaren, waaraan hij op Oxtorne is blootgesteld en de gesprekken met Hartok, maar vooral door de vriendschappelijke gevoelens die hij al gauw voelt voor Hartok's okrill Philip, verandert zijn huidige kijk op de dingen. Hoewel het hem duidelijk is dat deze situatie heel bewust teweeg is gebracht door de Terranen, negeert hij de eisen van zijn inductiecel om zelfmoord te plegen waardoor hij opnieuw wordt geboren op een hibernatiewereld van de frequentie-monarchie.

Sinnafoch bereidt zijn vlucht voor, maar daarbij vervult hij onopzettelijk Reginald Bull's plan. De liga-verdedigingsminister observeert de pelgrimstocht vanuit een omloopbaan zwevende lichte kruiser DESERT SUN. Bull hoopt dat Sinnafoch hem bij zijn vlucht naar een geheim steunpunt zal voeren van de frequentie-monarchie. Hartok is een TLD-agent en moet Sinnafoch bewaken. Maar Hartok blijkt onbetrouwbaar. Hij werd voor zijn inzet psychomechanisch gemanipuleerd, zodat hij nu zelf gelooft een gevangene te zijn die overtuigt is van Jankoff's stellingen. De manipulatie is te haastig uitgevoerd en zo bezwijkt Hartok uiteindelijk voor Sinnafoch's influisteringen. De Oxtorner houdt de vatrox voor een soort hoeder van het licht, waarbij hij zich moet aansluiten om een hoger doel te kunnen bereiken. Met Philip's hulp lukt het Sinnafoch om bij het einddoel van de pelgrimstocht chaos te veroorzaken. De okrill drijft gevaarlijke roofdieren op naar de pelgrims, zodat er paniek uitbreekt. In de ontstane wanorde kaapt Sinnafoch een van de ruimteschepen die klaarstaan voor het vertrek  van de pelgrims. Hartok werpt zijn amulet weg om helemaal te breken met zijn oude leven. Het sieraad is echter een peilzender - Bull's enige mogelijkheid om Sinnafoch te volgen.

Daar Bull maar met één kruiser aanwezig is kan hij onmogelijk alle van Oxtorne vluchtende kleine ruimteschepen achtervolgen. Sinnafoch ontkomt, Hartok begeleidt hem.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende