< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2528 • 1947    TRANSMITTERROULETTE


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg, waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er in de galaxie hoofdzakelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken te zijn verdwenen. Vooral de liga van vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraans resident bekleedt, heeft zich geconcentreerd op wetenschap en onderzoek. Zogeheten polypoortstations stellen een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie ter beschikking. Juist wanneer men deze begint te ontraadselen, doet de frequentie monarchie via de polypoortstations een greep naar de Melkweg. Gelukkig kan de aanval op zijn minst voor een tijd worden opgehouden. Terwijl Reginald Bull de Melkweg probeert te beschermen, geeft Perry Rhodan gehoor aan een hulpoproep van de Terranen in het onbekend ver weg gelegen Stardust-stelsel. Daar ontvangt hij een bericht van zijn oude mentor HET: de superintelligentie lijkt acuut bedreigd. Atlan op zijn beurt begeeft zich naar de galaxie Andromeda. Daar wil de Arkonide direct tegen de frequentie monarchie optreden. Daartoe speelt hij transmitterroutette.


Ronald Tekener's riskante inzet heeft hem inderdaad op het spoor van de TRAITOR-jagers gebracht, maar hoewel die nu sterk verzwakt zouden moeten zijn, zal men niet voor het laatst van hen vernomen hebben. In de volgende aflevering schakelen we over naar de actuele bedreiging door de frequentie monarchie. Daarbij lijken de Vatroxen een belangrijke rol te spelen.


Oorspronkelijke titel: Transmitter-Roulette

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: ze zoeken de TRAITOR-jagers – en stoten op duistere zaken van de Akonen.


Locatie en tijdsruimte: LEMCHA OVIR – 5 - 22 februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ronald Tekener – De Smiler begint aan een gevaarlijke actie. Jarstog – De Ganschkaar geeft enige belangrijke informatie prijs. Belar tan Picas – De veiligheidscommissaris moet beslissen tussen loyaliteit en integriteit. Monkey – De chef van de USO beveelt een actie tegen de TRAITOR-jagers. Simul tan Harol – Een succesvol Akoons ondernemer komt in een kwaad daglicht te staan.De nieuwe USO doet noch steeds onderzoek naar de TRAITOR-jagers. Een concreet spoor voert naar Achati Uma (AU), een machtig Akoons concern, dat overal in de Melkweg met overbrengers handelt. Er is een eenduidige overeenkomst tussen de activiteit van de AU en aanslagen van de TRAITOR-jagers. In 90% van de gevallen was de AU kort ervoor op de betreffende planeet actief. Nadat Ronald Tekener beide Mor'Daers en Ganschkaren, die door de USO op Zorbar II werden gered, naar een geheime ballingsplaneet zijn gebracht, probeert hij, heimelijk de AU-concernchef Simul tan Harol te benaderen. Met de identiteit van speciaal rechercheur Aerga Egrega van de planeet Neann Ocis verschaft hij zich toegang tot LEMCHA OVIR, de mobiele AU-firmacentrale. Zogenaamd moet hij een moord oplossen, die werd vermomd als overbrengerongeval – dat de overeenstemmende overbrenger door de AU werd geleverd is het enige ware detail in dit gefingeerde verhaal.

In de LEMCHA OVIR, een 5200 meter lang ruimteschip met de vorm van een in de lengte gehalveerde ellips, wiens constructie lijkt op de kunstmatige wereld Zwerver en op wiens oppervlak de Akonen een stuk van thuis als aandenken aan Drorah hebben gebouwder, werkt Tekener alias Egrega samen met de AU-chef van de veiligheidsdienst Belar tan Picas. Deze moet voor een soepele afloop zorgen van een een belangrijk evenement: op 20 februari 1463 NGT zal in het Virth-stelsel de door de AU nieuw ontwikkelde cocon-overbrenger voor het eerst publiekelijk worden gepresenteerd. Dit apparaat combineert het functioneren van kooi- en poortboogoverbrengers, zelfs kleine apparaten hebben een reikwijdte van vijf lichtjaren – voor post-hyperimpedantieschok-verhoudingen een sensatie. Als Tekener stiekem probeert om beveiligde sectoren van het schip te betreden, wordt hij door drie Akonen aangevallen en verwond. Op het laatste moment grijpt Belar tan Picas in en en redt Tekener/Egrega het leven. De aanslagplegers worden gearresteerd.

Belar tan Picas laat de bloedsporen onderzoeken en vindt op deze manier uit dat Egrega een Terraan is. Evenwel vertrouwt hij hem zekers als de aanslagplegers in hun cellen worden vermoord en vast komt te staan wat er mis is aan boord van de LEMCHA OVIR. Hij gebruikt zijn allerhoogste code om zichzelf en Egrega toegang te verschaffen tot een sector van het reusachtige schip, dat eigenlijk voor hem taboe is. Aldaar vinden ze een hangaar waarin een slagkruiser staat en die met een situatie-overbrenger is uitgerust. Zodoende is duidelijk hoe de TRAITOR-jagers steeds weer vanuit het niets toeslaan en weer spoorloos kunnen verdwijnen. Simul tan Harol en enige leden vallen aan. Belar tan Picas roept om versterking. De TRAITOR-jagers vluchten en richten een bloedbad aan, als ze middenin de lopende presentatie binnenvallen om zich een weg te banen naar de cocon-overbrenger om deze te gebruiken voor hun vlucht. Het lukt alleen Simul tan Harol. Audemo tan Pinfrari, een van zijn handlangers blijft stervend achter. Met zijn laatste woorden verkondigt hij dat het Akon-vuurbaken niet meer kan worden tegengehouden.

Twee dagen later bespreken Tekener en Monkey die jongste gebeurtenissen. De LEMCHA OVIR werd weliswaar door de USO in beslag genomen, maar er is een zusterschip dat de TRAITOR-jagers mogelijkerwijs mede dient als basis. In ieder geval kan Monkey vermelden dat het galacticum van plan is om volle burgerrechten te verlenen aan alle in de Melkweg geborenen aanhangers van volken uit de terminale colonne.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende