< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2527 • 1946    KLEINE STER VAN CHATRIA


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de liga van vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan bet ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap toegelegd. Zogenoemde polypoortstations stellen een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen dringt de frequentie monarchie via het polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval tenminste voorlopig worden afgeslagen.

Terwijl Reginald Bull de Melkweg probeert te beschermen, volgt Perry Rhodan een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie lijkt acuut bedreigd. Atlan begeeft zich op zijn beurt naar de galaxie Andromeda. Daar wil de Arkonide direct tegen de frequentie monarchie optreden. In een onbetekenend zonnestelsel komt het tot een onverwachte ontwikkeling – een kleine ster van Chatria ...


De angstaanjagende gebeurtenissen rond de eigenlijk onbelangrijke planeet Chatria hebben bewezen dat de frequentie monarchie blijkbaar in staat is om oude nalatenschappen van de meesters van de eilanden weer in bedrijf te nemen. En ze hebben laten zien hoe gewetenloos de nog steeds onbekende machthebbers optreden als iemand massaal hun plannen verstoort.

In de volgende Perry Rhodan aflevering wisselt het gebied van de handelingen - we gaan terug naar de Melkweg. Daar hebben de Terranen het aan de stok met de nalatenschappen van de terminale colonne TRAITOR.


Oorspronkelijke titel: Kleiner Stern von Chatria

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschipinterieur beveiligingssector / arrestantencellen door Daniel Schwarz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: een Tefroods noodlot – de frequentie-monarchie toont haar ware gezicht.


Locatie en tijdsruimte: Sicatemo-stelsel, Chatria – 1452, 1457, 1462 en 12 - 22 maart 1463 NGT (5039, 5044, 5049 en 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide beleeft de ware macht van de frequentie-monarchie. Shaline Pextrel – Het hoofd van de radio- en peilafdeling interpreteert vreemde meetresultaten. Eloa Nobili – Een Tefroodse moeder probeert haar gezin door moeilijke tijden te loodsen. Satol Nobili – Een Tefroder neemt een moeilijke beslissing met grote gevolgen.Atlan gaat aanwijzingen na die hij had gekregen van admiraal Meruv Tatur. Recent zijn in het machtsgebied van de Gaids in korte tijd nieuwe zonnen ontstaan en weer vergaan. Zo ook in het Sicatemo-stelsel aan de rand van de sterrenhoop Bengar. In dit stelsel is een jaar geleden een kleiner rode ster verschenen, zonder de gravitatiestructuur van het stelsel te beïnvloeden. Chatria, een door de Tefroders gekoloniseerde derde planeet werd wat later door de Gaids bezet. Daar Chatria ondanks de vindplaatsen van altriet als onbeduidende wereld geldt heeft de virth van Tefrod het tot nu toe niet nodig gevonden om tegen de bezetting op te treden. Niemand weet wat de Gaids trouwens zoeken in het Sicatemo-stelsel. Atlan bereidt nu een aanval voor, die de eerste gemeenschappelijk actie zal worden met de Tefroders en de vrije Gaids.

Eloa Nobili, een op Chatria levende Tefroodse heeft op dag van het verschijnen van de rode ster hun met een bijzonder hoge sage-quotum gezegende dochter Sativa ter wereld gebracht. Sinds het arriveren van de Gaids lijden de Nobili zoals alle anderen Chatria-Tefroders grote nood: de Gaids vernietigen ruimtestations en ruimteschepen, als diens bemanningen in strijd handelen met de door de Gaids opgestelde regels, het openbare leven wordt steeds meer ingeperkt, inbreuk tegen de burgerbevolking zijn aan de orde van de dag. Ten slotte moeten de Tefroders zich terugtrekken in onderaardse steden, waarin ze echter ook niet lang veilig zijn. Steeds meer Tefroders sluiten zich bij het verzet aan, ook Satol, Eloas Ehemann en haar zoon Tokul. Op een dag ontmoet Sativa hun vader bij een geheim nachtelijk tochtje, maar er is iets mis. De man doet vreemd - en er is met andere mannen onderweg die er precies zo uitzien als hij. Zo vernemen de Chatria-Tefroders dat de Gaids hun gevangenen hetzij hebben gekloond of met multiduplicators hebben gereproduceerd. Het blijkt dat de Gaids in een gebergte blijkbaar hebben gevonden waarnaar op zoek waren want ze hollen het gebied helemaal uit.

Op 22 maart 1463 NGT valt Atlan met rond 5000 schepen aan. De Gaids verlaten de planeet en trekken zich terug uit het stelsel, zonder noemenswaardige weerstand te bieden. Eén Gaid-cilinder keert echter terug en roept de JULES VERNE op. De frequentie-monarchie, zo luidt de boodschap, zal de inmenging van de galactici niet verder accepteren. Wat zo meteen zal gebeuren, kan vervolgens overal en altijd opnieuw gebeuren, bijvoorbeeld in het Sol-stelsel. Daarmee verdwijnt het ruimteschip - en even later ook de rode ster. Atlan vermoedt wat er nu gaat komen en beveelt de terugtocht van de vloot uit het stelsel. Kort daarna wordt Sicatemo een nova.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende