< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2526 • 1945    DE SPOKEN VAN GLEAM


Op de aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede. De sterrenrijken werken samen aan het bouwen van een gemeenschappelijke toekomst. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van Vrije Terranen (de LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraanse resident bekleedt, concentreert zich op wetenschappelijk onderzoek. Zogenoemde polypoortstations vormen een nieuwe, geheimzinnige vorm van transport. Net wanneer men de werking hiervan begint te begrijpen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt via zo'n polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval in ieder geval voorlopig worden afgeslagen.

Terwijl Reginald Bull de Melkweg probeert te beschermen, geeft Perry Rhodan gehoor aan een noodkreet van de Terranen in het Stardust-stelsel dat op een onvoorstelbare afstand ligt. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie schijnt acuut bedreigd te worden. Ten overvloede zijn er nieuwe ontwikkelingen in de tot dusver ontoegankelijke zwervende steden. Atlan op zijn beurt begeeft zich naar Andromeda. Daar wachten de spoken van Gleam ...


De stoottroepen van de JESSE OWENS hebben hun actie op Gleam voorlopig afgesloten. Hierbij zijn ze niet alleen op Twonosers, maar ook op Maahks gestuit die elkaar bestreden. In de volgende aflevering gaan we weer aan boord van de JULES VERNE.


Oorspronkelijke titel: Die Gespenster von Gleam

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: Terranen verkennen een oude steunpuntwereld – ze beleven een bijzondere verrassing.


Locatie en tijdsruimte: Gleam – 28 februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Urban Quaty – De kolonel-luitenant stuurt zijn ruimtelandingsbataljon op een missie. Lethem Shettle – De Major met weinig woorden is bezorgd over zijn nieuwste team aanwinst. Anais Berkoff – De korporaal moet zich op het leven aanpassen van een ruimtelandingsbataljon. Adam Carden – De korporaal ontdekt onverwachts levensvormen.De JESSE OWENS, een als sloep van de RICHARD BURTON III ingezette veldslagkruiser, vliegt de galactische vloot vooruit en bereikt de planeet Gleam in Andro-Beta op 28 februari 1463 NGT. Gleam was een belangrijke Terraanse basis in de Andromeda-veldtocht van de 25e eeuw. Het reusachtige vlootsteunpunt Power Center wordt nog steeds door de LVT onderhouden en had onlangs een permanente bemanning van 300 man. Deze zal nu worden benut in het kader van de operatie Hathorjan. Toch reageert Power Center niet op radiocontact. Derhalve worden ruimtelandingstroepen gestuurd die de situatie zullen verkennen. Ze worden door Major Lethem Shettle aangevoerd, die de jonge onervaren soldate Anais Berkoff als persoonlijke begeleidster uitkiest. Hij heeft het in haar sluimerende potentiaal bemerkt en verlangt van haar topprestaties tijdens de acties, om haar te testen en te bevorderen. Zo wil hij haar voor grotere opdrachten voorbereiden.

De ruimtelandingstroepen vinden een reeds gedeeltelijk door de natuur terugverovert station, dat bovendien kort geleden het toneel moet zijn geweest van heftige strijd en plunderingen. De oorspronkelijke bemanning is niet terug te vinden. Na enige problemen met Gleam's agressieve fauna vindt Anais een dode Maahk en bespeurt, evenals Shettle, een spookachtige schim. Perry Rhodan's boodschap, die deze pas enigen minuten geleden hier heeft achtergelaten, wordt gevonden. De soldaten ontmoeten strijdende Maahks en achtervolgen ze, maar de methaan-ademers verdwijnen plotseling spoorloos. In plaats daarvan stoten de Terranen op 'de moorddadige volgelingen van het zevende gebed' - Twonoser, die zich echter krijgshaftig opstellen, maar al zeer snel beteuterd hun inferioriteit moeten toegeven. Hun volk is bergafwaarts gegaan sinds de hyperimpedantie-verhoging. Zij hebben Power Center geplunderd, zijn nochtans niet verantwoordelijk voor de verwoestingen en het verdwijnen van de stationsbemanning, en hebben alleen een gunstige gelegenheid benut. De Terranen nemen ze in bewaring en voeren ze af.

Eindelijk kunnen redundante systemen van het station in bedrijf worden genomen, zo worden ook de Maahks weer gepeild. Het blijkt dat ze twee soortgenoten achtervolgen. De Terranen stoppen ze, als ze net een van beide doden, de tweede verzoekt om asiel en biedt belangrijke informatie aan over Perry Rhodan. Shettle is bereid om hem te beschermen, maar de andere Maahks vorderen de overgave van de vluchteling. Naar men zegt hebben de Maahks het station 'geëvacueerd', om de mensen van de 'gevaarlijke afvalligen' te redden. In feite benutten ze de 300 Terranen als gijzelaars om een vrije aftocht te verkrijgen, nadat ze ook een derde vluchteling onverbiddelijk hebben neergeschoten. Daarbij hebben ze zelfs Shettle in levensgevaar gebracht. De Maahks verlaten het Tri-stelsel met hun in de zonnecorona verborgen schip.

Nu kan Power Center door de galactici worden overgenomen en gerepareerd. Het onderzoek van de drie dode Maahks levert geen bijzonderheden op, maar de chef-arts van de JESSE OWENS vermoedt dat het om schaduw-Maahks gaat. Dat zou de compromisloze vijandigheid van de andere Maahks verklaren.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende