< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2525 • 1944    DOOR DE OGEN VAN DE GAIDS


Op de Aarde en de vele planeten in de Melkweg waar mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - ofwel het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al ruim honderd jaar heerst er overwegend vrede in de galaxie: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken voorbij.

Met name de Liga van Vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap gericht. Zogenaamde polypoortstations bieden een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie. Juist als ze die beginnen te doorgronden, dringt de frequentie monarchie via het polypoortstation binnen in de Melkweg. Gelukkig kan de aanval, voorlopig tenminste, worden teruggeslagen. Terwijl Reginald Bull de Melkweg probeert te beschermen, geeft Perry Rhodan gevolg aan een oproep om hulp van de Terranen in net op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie lijkt acuut bedreigd. En tot overmaat van ramp gebeurt er iets nieuws in de voorheen ontoegankelijke zwervende steden. Atlan gaat op zijn beurt naar Andromeda - en ziet de gebeurtenissen daar door de ogen van de Gaids ...


Atlan weet nu dus hoe de frequentie monarchie de Gaids heef́t gebruikt - en hij weet dat dit bij de eenogigen op enige tegenstand stuitte. Hij zou Atlan niet zijn als hij niet zou proberen daar een verbond uit te smeden. In de volgende aflevering blijven we in Andromeda en wijden we ons aan een planeet die al bij de eerste expeditie naar Andromeda van belang was.


Oorspronkelijke titel: Mit den Augen der Gaids

Auteur: Wim Vandemaan

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: ze zijn Andromeda's sterrenvolk – maar ze strijden aan de zijde van de frequentie-monarchie.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda – 1331, 1344, 1360, 1448, 1456, 1461 en 11 maart 1463 NGT (4918, 4931, 4947, 5035, 5043, 5048 en 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide ontmoet een oude Gaid. Cerdo Perisa – Een Gaid wordt de militaire leider van zijn volk. Sári Várady – Een Terraanse krijgt inzage over de geschiedenis van de Gaids. Vastrear – De frequentievolger betuigt zijn medeleven op ongewone wijze.Achttien grote gevechtsschepen van de Gaids hebben de JULES VERNE omsingeld. In tegenstelling tot het recente gedrag van dit volk vallen ze niet aan. In plaats daarvan maakt Daore Hapho, commandant van de ZHANVOU, radiocontact met de galactici en verzoekt om met vier begeleiders aan boord te mogen komen. Atlan en de xeno-psychologe Sári Várady nemen de delegatie in ontvangst. Eén van Hapho's begeleiders is Cerdo Perisa, een zeer oude Gaid, die zich alleen nog met hulp van een exoskelet kan bewegen. Hij vertelt de galactici zijn verhaal, dat tegelijkertijd verklaart hoe de Gaids een hulpvolk zijn geworden van de frequentie-monarchie.

Eens was Perisa de grootste componist van Gaidor. Zijn bijzondere gave bestond eruit om hyperkristallen min of meer te laten zingen. Aan deze carrière kwam ineens een einde door de hyperschok in 1331 NGT tijdens een tot dan toe overweldigend verlopend concert. Perisa trad toe tot de vloot waarvoor hij was gevraagd vanwege zijn ervaringen met hyperkristallen. Als de terminale colonne in 1344 NGT ook Andromeda binnenviel en de TRAITOR-richtlijn verkondigde, raakte hij zwaar gewoond bij een gevecht tegen traitanks die Gaidor aanvielen. Hij overleefde het en bracht de vloot van de Gaids, door zijn behoedzaamheid en zijn diplomatieke vaardigheden, onbeschadigd door het TRAITOR-tijdperk. In 1360 NGT had hij reeds de rang van een admiraal behaald en beslechtte een conflict met Tefroders en Maahks, die net als de Gaids aanspraak maakte op de veel voorkomende hyperkristal-vindplaatsen van de planeet Ajoor.

In 1448 NGT landde er een veldslaglichter van de frequentie-monarchie op Gaidor. Frequentievolger Vastrear bood de Gaids een handelsovereenkomst aan, die aangenomen werd. De Gaids moesten de frequentie-monarchie de vrije hand geven en ze bijstand verlenen in hun territorium bij de zoektocht naar een belangrijk object. Als vergoeding voor deze diensten ontvingen ze vooruitstrevende techniek. Perisa vloog met Vastrear naar een in een donkere wolk liggende planeet Hibernatie-3 om zich ervan te overtuigen dat de frequentie-monarchie hun toezeggingen ook waar konden maken. De absolute superieuriteit van de vreemdelingen, die vanzelfsprekend omgingen met vormenergie, overtuigde hem helemaal. Met de door de frequentie-monarchie ter beschikking gestelde technologie beleefden de Gaids een ongekende opbloei. Ze hoefden geen andere macht in Andromeda meer te vrezen.

Niet alle Gaids waren met deze ontwikkeling tevreden. In 1456 NGT kwam Perisa's zoon Dargu Guoschan om het leven bij een door rebellen gepleegde aanslag. Perisa zelf kwam er wederom levend vanaf, moest daarna echter – tevens vanwege zijn voortschrijdende lichamelijke verval, waaronder hij al enige tijd leed – steeds een exoskelet dragen. Zijn vertrouwelingen in deze tijd waren de vlootaanvoerster van geheime dienst en Daore Hapho, de levensgezellin van zijn zoon. Vanwege een bij de aanslag geleden shock herkende Perisa bij zichzelf dat bij hem de herinnering ontbrak van één op Hibernatie-3 doorgebrachte dag. Ook de geheime dienst was van mening dat er iets niet klopte: steeds weer verdwenen enkele Gaids en hele schepen spoorloos. Eén van de verdwenenen, een Gaid genaamd Phyndur Daoschdan die voor dood was verklaart, meldde op een dag de verovering van de Tefroder-wereld Onoph V. Perisa ging er zelf naartoe. In een wrak ontdekte hij talrijke identiek uitziende Gaids – klaarblijkelijk klonen. Eén ervan was een jongere uitgave van hemzelf. Daarmee was duidelijk wat de frequentie-monarchie destijds met hem had gedaan op Hibernatie-3.

Perisa informeerde de kanselier van de Gaids. Vastrear werd met deze bewijzen geconfronteerd. Hij gaf openlijk toe dat de frequentie-monarchie in het geheim Gaids kloonde en op deze wijze complete vlootverbanden bemande en belangrijke posities bezette. Zogenaamd gebeurde alles als het beste voor de Gaids, er werden immers nauwelijks nog 'originelen' in ruimteslagen opgeofferd, alleen maar klonen. Vele Gaids, ook Perisa, begonnen zich echter af te vragen waarvoor ze eigenlijk vochten. In 1461 NGT besloten Perisa en Hapho om bij het verzet te gaan. Als de beveiligingsdienst naderde om Perisa te arresteren vluchtte hij per overbrenger naar de ZHANVOU, die zich aansloot bij andere rebelschepen.

Daarmee is Perisa's verhaal ten einde. Atlan, die de Gaids vanaf het begin sympathiek vond, vertrouwt hem. Een verbond wordt gesloten en de galactici ontvangen de coördinaten van een geheim rebellensteunpunt. Atlan heeft ook meer inzicht verworven: de frequentie-monarchie verstoppen hun hibernatiewerelden voor iemand, dus vrezen ze een vijand die mogelijkerwijs nog machtiger is. De technologie van de galactici is, wat de Gaids als beste beschouwen in hun galaxie, nog steeds superieur. Bovendien heeft de frequentie-monarchie in Andromeda makkelijk spel omdat de belangrijkste volken in deze galaxie niet hebben samengewerkt. Zodoende staat voor Atlan vast dat hij een hereniging tussen Gaids, Tefroders en Maahks moet bewerkstelligen om zoiets als een galacticum voor Andromeda te scheppen. Contacten tussen de Tefroders en de Gaids zijn inmiddels aangeknoopt, dus blijven alleen nog de Maahks over. De galactici moeten nu nog uitvinden waarom dit volk zich van het galactische gebeuren heeft teruggetrokken.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende