< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2524 • 1943    DE STORMPLANEET


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn. Vooral de Liga van de Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR representeert een nieuwe geheimzinnige transporttechnologie. Juist als men deze begint te ontcijferen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt in dit polypoortstation door en kan tenminste voorlopig teruggeslagen worden.

Terwijl Reginald Bull de Melkweg probeert te beschermen, volgt Perry Rhodan een hulproep van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar ontvangt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: de superintelligentie schijnt acuut bedreigd te worden. Ten overvloede gebeurt er iets nieuws in de tot nu toe ontoegankelijke zwervende steden. Atlan op zijn beurt vertrekt naar Andromeda – een van zijn startpunten daarbij is de stormplaneet ...


Atlan is ingesloten - en de vijand is net zo oud als goed bekend. Maar: is hij dat werkelijk? Hoe hebben de Gaids zich de laatste jaren ontwikkeld en in hoeverre is de frequentie monarchie daarin betrokken?


Oorspronkelijke titel: Der Sturmplanet

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de JULES VERNE in de donkere Hades-Wolk – Gucky doet een verbazingwekkende ontdekking.


Locatie en tijdsruimte: Andromeda, Holoin-vijfhoek – 24 februari tot 11 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide start een gevaarlijke rondreis door Andromeda. Gucky – De muisbever raakt geleidelijk aan weer in zijn oude topvorm. Iris Shettle – De experimentele fysica neemt een zwaarwegend besluit. Uturan Kook, Chucan Tica en Francinn Theseus-Chan – De wetenschappers van de JULES VERNE zijn openhartig tegenover de nieuwe collega's.Bij de Holoin-vijfhoek is een patstelling opgetreden. Honderden veldslaglichters en 3000 Gaid-cilinderruimteschepen belagen het stelsel, maar de vloot van de galactici is achter het ruimte-tijd-labyrint nog veilig. Zelfs de ruimteschepen van de frequentie-monarchie kunnen dit vallensysteem niet overwinnen, zoals blijkt wanneer tien veldslaglichters, die op 24 februari 1463 NGT proefondervindelijk vooruit werden gestuurd, daarin verloren gaan. Bovendien blijft er voor de galactici zelf in het ongunstigste geval nog steeds genoeg tijd over om door de zonnenoverbrenger te vluchten. Zodoende kan Atlan het zich veroorloven om een deel van de eigen strijdkracht weg te halen om de donkere Hades-Wolk te onderzoeken. Ervoor ontvangt hij een A-controller met de beste groeten van Blo Rakane. Met de JULES VERNE, 1500 Posbi-fragmentruimteschepen, 100 LVT-BOXEN, twee PONTON-tenders, twee LVT-explorerschepen en tien ultra-reuzen vliegt Atlan eerst naar de planeet Multika, waarop hij het steunpunt Multika-Alfa laat bouwen. De JULES VERNE vliegt van daaruit alleen verder via Coffoy en het Atrun-stelsel richting Hades.

Mee aan boord is de wetenschapster Iris Shettle uit de Charon-Wolk. Atlan wilde ze erbij hebben omdat van haar een theorie stamt, op grond waarvan de CREST III destijds maar met 10% van de lichtsnelheid kon bewegen in Hades' gebied, doordat microscopisch kleine hyperkristallen in de stofmassa's van de donkere wolk zijn ingebed waardoor de structuur van de hyperruimte wordt beïnvloed. Bovendien moet ze op Gucky passen, die Atlan sinds de zaak met de sterrenluisteraars van Thirdal voor psi-labiel houdt. De muisbever is echter weer heel snel de oude en heeft geen oppasser nodig.

Zoals blijkt, werd Coffoy (waar zich een Maahk-steunpunt moet bevinden) haastig ontruimt. In het door de Tefroders gekoloniseerde Atrun-stelsel hebben de galactici meer geluk. Aldaar werd onlangs een aanval van de Gaids afgeslagen. Atlan en Gucky worden door admiraal Meruv Tatur voor een gastmaal uitgenodigd. De Arkonide en de muisbever ontvangen niet alleen enige kisten met Tefroder heerlijkheden, maar ook informatie. Het Tefroodse rijk wordt volgens Tatur's mening door fragmentatie verzwakt en de virth Jarron Thabaron reageert alleen maar aarzelend op de aanvallen van de frequentie-monarchie en de Gaids. De Maahks hebben zich vanwege interne problemen al decennia geleden helemaal teruggetrokken van de Andromeda's galactische toneel. In het machtsgebied van de Gaids zijn in korte tijd nieuwe zonnen ontstaan die wederom zijn vergaan.

Op 26 februari arriveert de JULES VERNE bij de donkere Hades-Wolk. Overal zijn vijandelijke ruimteschepen onderweg. Iris Shettle's theorie wordt bevestigd, maar de JULES VERNE bereikt niettemin 25% van de lichtsnelheid zodat ze sneller dan licht vluchten kan afleggen. Doel is een gebied met bijzonder sterke hyperactiviteiten waar de hyperenergetisch opgeladen stofmassa's van de donkere wolk omheen cirkelen. Als de JULES VERNE op 4 maart in de buurt van dit gebied verschijnt stoten ze op een wespennest. Minstens 5000 veldslaglichters beveiligen een planeet die de JULES VERNE zelfs niet in Tsunami-modus kan bereiken: de vijand kan de 'boeggolf' van wervelende hyperkristallen peilen die het halterruimteschip achterlaat. Met behulp van de metaloper-techniek kan de JULES VERNE de achtervolgers afschudden.

Nu vliegen de galactici naar een 373 lichtjaar ver verwijderde hyperactieve anomalie die blijkbaar door de frequentie-monarchie wordt genegeerd of nog niet is ontdekt - ook de wetenschappers van de JULES VERNE hebben door de inzet van hun meta-peiler onlangs pas aandacht gekregen voor deze zone. De waardes laten vermoeden dat zich daar grote hoeveelheden salkriet-achtige hyperkristallen bevinden, die van onschatbare waarde zijn voor de galactici. Iris Shettle ontdekt dat bij het doel heftige stormen razen rondom een aardachtige planeet, die ze doopt met de naam Eurydike. Gucky leest gedachten van primitieve intelligente wezens die de stormen als voortbeweging benutten en wiens religie hen een dwingt om op bedevaart te gaan naar een bepaalde plek.

Precies daar landen de galactici. Ze vinden grote ruïnes van honderden meter hoog en ontelbare plantenwezens die lijken op rollende bosjes. Deze wezens, de Gurmaer, bestaan min of meer uit psi-materieel verzadigde lucht en voeden zich met gekristalliseerde psi-materie (vergelijkbaar met salkriet of altriet) uit Eurydike's atmosfeer. Het doel van hun bedevaart is een mummie van een wezen waarvan ze denken af te stammen. Dit wezens heeft het gedaante van een 50 meter grootte, rechtop gaande walvis.

Notitie: overeenkomst met de walvisachtige wezens op Katarakt, zie nummer 2508.

De wetenschappers nemen monsters van deze mummie. Dan moet de JULES VERNE vluchten want schepen van de Gaids verschijnen bij Eurydike. Ze achtervolgen het halterruimteschip niet.

Op 11 maart, tijdens de eerste oriëntatiestop buiten Hades, presenteren de wetenschappers hun onderzoeksresultaten. Klaarblijkelijk is de walvis-mummie ca. tien miljoen jaar oud en psionisch geladen goudmoleculen zijn een bestanddeel van de basisstructuur van dit wezen - overeenkomstig met de Inyodur uit het gouden-stelsel van Charon, wiens overblijfselen de enige bekende salkriet-bron vormen.

Plotseling wordt er alarm geslagen: 18 enorme Gaid-cilinders zijn opgedoken en hebben de JULES VERNE omsingeld, maar verder doen ze nog niets.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende