< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2523 • 1942    AAN DE RAND VAN AMETHIST


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1.463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Zogenoemde polypoortstations stellen een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen dringt de frequentie monarchie via het polypoortstation in de Melkweg door. Gelukkig kan de aanval tenminste voorlopig af worden geslagen.

Terwijl Reginald Bull in de Melkweg en Atlan in Andromeda proberen die eigen galaxie te beschermen, volgt Perry Rhodan een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel. Daar krijgt hij een boodschap van zijn oude mentor HET: De superintelligentie lijkt acuut bedreigd. En tot alle overvloed doet er zich iets nieuws voor in de tot nog toe ontoegankelijke zwervende steden, preciezer gezegd: aan de rand van amethist ...


De Jaranocs hebben gedeeltelijk een doel bereikt, maar de mensen van Stardust dankzij lcho Tolots daadkrachtige hulp eveneens. En voor het ogenblik lijken ze voor de kloonsoldaten van de frequentie monarchie in veiligheid te zijn.

In de volgende aflevering schakelen we over naar Andromeda, waar Atlan nog steeds zijn best doet om meer informatie over de geheimzinnige tegenstander te verkrijgen.


Oorspronkelijke titel: Am Rand von Amethyst

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz / Horst Gotta

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): DC-veldslaglichter van de frequentie-monarchie door Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: hij is een krijger van de Jaranoc – en zijn vijand is het menselijke leven.


Locatie en tijdsruimte: Amethist-stad, Katarakt – 25 tot 26 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Eritrea Kush – Een soldate vecht tegen oude herinneringen en een nieuwe vijand. Icho Tolot – De Haloeter trekt ten strijde in een oorlog tegen onbekende tegenstanders. Kardo Tarba – De bewoners van een vreemde planeet staan de Jaranoc in de weg. Sandior – Een bareigenaar met een altruïstisch karakter. Vuran Khitar – Kardo Tarba's oude leraar staat zijn voormalige leerling ook met onaangename raad en daad ter zijde.Icho Tolot is in het Stardust-stelsel achtergebleven om Timber F. Whistler te ondersteunen. Hij sluit zich aan bij één van kapitein Eritrea Kush's aangevoerde compagnieën van de 3e Stardust-ruimtelandingsdivisie, die een deel beveiligt van het front bij Amethist-stad. Aldaar is een patstelling ontstaan: de ruimteschepen van de vreemdelingen zijn door de Stardust-vloot ingesloten en heel Amethist ligt onder paratron-grendelvelden die door twee slagkruisers van de ARES-klasse worden opgetrokken, maar ook de vreemdelingen hebben beveiligingsschermen opgericht en krijgen bovendien via Amethist steeds nieuwe bevoorrading. Er wordt geobserveerd dat ze het het een of ander gaan bouwen. Whistler kan niet toelaten dat hier mogelijkerwijs een nieuwe bedreiging ontstaat. Tolot en Kush ondernemen daarom een eerste poging op tot de aanvallers door te dringen. De paratronschermen worden gedeactiveerd en de kruisers beschieten de beveiligingsvelden van de vreemdelingen terwijl de door Icho Tolot en Eritrea Kush aangevoerde landingstroepen aanvallen. Icho Tolot heeft het bevel gegeven om slachtoffers aan de zijde van de tegenstander zoveel mogelijk te vermijden.

Bij minstens één van de aanvallers leidt dat tot een gedachteverandering vanwege dit bepalende en beheerste gedrag van de Stardust-soldaten. Bij Kardo Tarba, een Jaranoc en leider van de 10.000 man sterke vierde Jara-divisie, is het volkomen duidelijk dat de humanoiden alleen maar met hun bolruimteschepen moeten schieten op het steunpunt van zijn volk om alle Jaranoc weg te vagen. Dat hebben ze tot nu toe, ondanks eigen verliezen, niet gedaan en bovendien worden bij de stormaanval alleen maar paralysators ingezet. Uiteindelijk zijn de humanoiden niet de eigenlijke vijand van de Jaranoc. Hij beveelt daarom dat zijn eigen troepen zich net zo moeten gedragen en geen dodelijke wapens moeten gebruiken. Zijn opdracht wil hij echter met alle middelen vervullen: het bouwterrein van de hyperdim-perforator beveiligen. De Jaranoc komen niet uit Amethist-stad en gebruiken deze alleen maar om via een anderen plaats naar Katarakt te kunnen komen. Ze staan onder tijdsdruk, want de stad zal gauw weer verder trekken.

Nadat het er eerst uitzag alsof de door Icho Tolot en Eritrea Kush aangevoerde landingstroepen een echte kans hadden om tot het bouwterrein door te dringen, blijkt de tegenstand van de Jaranoc uiteindelijk toch te sterk. Ook de Haloeter kan geen ommekeer bewerkstelligen en de stormaanval moet definitief worden afgebroken als de vreemdelingen ook nog ondersteuning via de lucht inzetten. De troepen de Stardust-mensheid trekken zich terug en de beschermingsvelden worden weer opgericht.

Tijdens een onderzoek explodeert een wespenruimteschip dat buiten de koepel van het beveiligingsscherm was neergestort. Twaalf Stardust-soldaten sterven en enige anderen raken zwaar gewond. Ook Eritrea Kush is gewond geraakt, maar is al gauw weer op de been.

Op de zoektocht van een alternatieve weg naar het bouwterrein van de vreemdelingen probeert Icho Tolot de overbrengerverbindingen uit van de Stardust-rotsnaald. Pas een fractie van de mogelijke doelen van de aldaar opgestelde en sinds Perry Rhodan's komst bruikbare kooi-overbrengers werden onderzocht. Tolot neemt terecht aan dat één van de tegenstations zich bevindt binnen de beveiligingsvelden die zijn opgericht door de aanvallers. Deze overbrenger staat in een hal onder het planeetoppervlak zodat Tolot, kapitein Kush en een kleine actiegroep daadwerkelijk het bouwterrein kunnen naderen. Reeds op weg daarheen kunnen de indringers herkennen dat er een 540 meter lange en grotere versie wordt gebouwd van het bekende wespenschip. Peilingen geven aan dat het schip waarschijnlijk al compleet is.

De actiegroep wordt ondanks hun deflectors ontdekt. Tegelijkertijd verdwijnt Amethist. Door de daarmee verbonden energetische chaos valt tijdelijk alle techniek uit. De naar het bouwterrein vliegende leden van de actiegroep storten neer, twee soldaten sterven aan de gevolgen daarvan. Icho Tolot geeft toch het bevel om tot het wespenschip door te dringen.

Het komt tot een gevecht tussen de Jaranoc die het wespenschip verdedigen en de actiegroep van de Stardust-mensheid. Bovendien nemen de kruisers van de Stardust-mensheid opnieuw de beveiligingsvelden van de Jaranoc onder vuur. Nog tijdens het gevecht geeft Kardo Tarba het bevel om de hyperdim-perforator te starten. Het wespenschip lost op - het is 'gestart'. Wederom moeten de Stardust-soldaten zich onverrichter zake terugtrekken. Kardo Tarba laat ze gaan, zoals zijn eergevoel dat van hem verlangt. VATROX-VAMU kan zonder meer tevreden zijn over zijn soldaten want der hyperdim-perforator is tijdig afgebouwd en in veiligheid gebracht. Kardo Tarba besluit om de enorme vierarmige gevechtskolos, die de humanoiden heeft bijgestaan, binnenkort voor een duel uit te dagen.

Timber F. Whistler heeft een nieuwe urgentieboodschap ontvangen. Twaalf veldslaglichters van de frequentie-monarchie naderen het Stardust-stelsel. De thuisvloot is veruit inferieur. In deze situatie besluit Tolot om één van de cartouches in de Stardust-rotsnaald te activeren, waarop hij is gewezen door de wetenschapster Lira Weiluna. Het symbool toont 22 cirkelvormige gerangschikte stippen die het Stardust-stelsel vertegenwoordigen, en sinds kort zijn omgeven door een stippellijn. Als Tolot het symbool aanraakt bouwt zich rondom het stelsel een nieuwe sextadimsluier op, waarbuiten de veldslaglichters zijn afgegrendeld.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende