< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2522 • 1941    WINTER OP ZWERVER


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er in de galaxie hoofdzakelijk vrede: de sterrenrijken werken samen bij het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken te zijn verdwenen' Vooral de Liga van Vrije Terranen (LVT), waarin Perry Rhodan het ambt van Terraans resident bekleedt, heeft zich geconcentreerd op wetenschap en onderzoek. Zogeheten polypoortstations stellen een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie ter beschikking. Juist wanneer men deze begint te ontraadselen, dringt de Frequentie Monarchie via het polypoortstation de Melkweg binnen. Gelukkig kan de aanval op zijn minst voor een tijd worden afgeslagen. Terwijl Reginald Bull in de Melkweg en Atlan in Andromeda de vaderlandse galaxie proberen te beschermen, geeft Perry Rhodan gehoor aan een hulpoproep van de Terranen in het

onbekend ver weg gelegen Stardust-stelsel. Daar ontvangt hij een bericht van zijn oude mentor HET: de superintelligente lijkt acuut bedreigd te zijn. Een indicatie daarvoor is de winter op zwerver ...


Perry Rhodan gaat opnieuw op reis - ditmaal met een duidelijk omschreven missie: het PARALOX-ARSENAAL opsporen en verhinderen dat het in handen van de vijand valt.

In de volgende aflevering blijven we echter nog in Far Away: de mysterieuze steden van het Stardust-stelsel staan in de belangstelling van vreemdelingen, die tot dusver nog niet verschenen zijn.


Oorspronkelijke titel: Winter auf Wanderer

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: Perry Rhodan bij onsterfelijken – HET is in gevaar.


Locatie en tijdsruimte: Aveda, Zwerver – 24 januari - 10 maart 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan wordt gewaar van de winter op Zwerver. HET – De superintelligentie heeft slaap en hulp nodig. Mondra Diamond – Perry's vriendin laat zich niet afschepen. Ras Tschubai/Fellmer Lloyd – Het concept begeleidt de onsterfelijke Terraan op zijn missie.Nog op dezelfde dag van aankomst van de Stardust-vloot eenheden bij KRUISWIEL begeeft Perry Rhodan zich naar Aveda, om te horen wat de uit zijn coma ontwaakte Ras Tschubai heeft te zeggen. De teleporteur herbergt het bewustzijn van de telepaat Fellmer Lloyd in zijn lichaam en is dus een concept. Hij werd – zoals vele andere voormalige mutanten uit de bewustzijnspoel van de superintelligentie HET vrijgemaakt – uitgezonden om Perry Rhodan te zoeken en naar Zwerver te brengen. Dat zal met één teleportatie mogelijk zijn, omdat HET hem daarvoor de energie heeft gegeven, maar hij kan maar één persoon meenemen. Als hij verder geen informatie prijsgeeft hebben Perry Rhodan en Mondra Diamond definitief hun neus vol van HET's typische geheimzinnige gedoe. Dat de verzwakte en vertwijfelde oude vriend van Rhodan gewoon niet meer weet dan dat hij tot nu toe heeft gezegd, draagt niet bij tot hun kalmering. Rhodan weigert kortweg om Ras te begeleiden en weert de teleporteur af als deze meermaals probeert om hem zomaar te ontvoeren. Ras geeft toe dat er nog een anderen weg is naar Zwerver en zo is men al gauw onderweg met MIKRU-JON naar een nevelkoepel waaronder zich het eiland Talanis verbergt. Mondra kan meekomen omdat de 'moeder' een acceptabele begeleiding is voor Rhodan. Icho Tolot blijft bij Whistler achter, waarmee hij goed kan opschieten en die hij verder zal ondersteunen.

Op Talanis worden stervende vlinders gezien. Eén ervan beroert Rhodan en krijgt daardoor nieuwe kracht. De kameraden passeren een soort portaal in een tempel die ook groot genoeg is om MIKRU-JON door te laten. Zo bereiken ze Zwerver, maar aldaar heerst strenge vorst. Piet Rawland en Homunk laten zich zien, bovendien verschijnen alle andere uitgezonden mutanten die naar Rhodan op zoek waren, ze raken elkaar aan en lossen daarbij op, waarbij ze hun vitale energie afgeven aan Ras/Fellmer, die daardoor zichtbaar wordt gesterkt. Dan ontmoet alleen Rhodan een avatar van HET. De superintelligentie ligt klaarblijkelijk op sterven en heeft Rhodan's hulp nodig. Vanwege de geheimhouding geeft HET wederom voornamelijk cryptische opmerkingen, laat Rhodan echter verbaast opkijken als hij zich daarover beklaagd. Rhodan verneemt dat HET moeite heeft om zich tegelijkertijd te handhaven in de lokale groep en in de verre oorden. De superintelligentie heeft binnen afzienbare tijd enorme hoeveelheden nodig aan mentale energie om niet te worden verscheurd. De Stardust-mensheid zal hiervoor verreweg niet toereikend zijn. Rhodan heeft geen keuze dan zich hulpvaardig te tonen, want HET twijfelt er niet aan dat concurrerende superintelligenties zijn machtigheidsballing zullen toe eigenen als deze 'verlaten' zal zijn.

Opdat hij tenminste een deel van de informatie krijgt die hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn opdracht verplaatst HET Rhodan schijnbaar terug in de tijd. Hij bevindt zich plotseling in 2402 en is met de KC-38, een sloep van de CREST III, in Andro-Beta onderweg. HET meldt zich met een profetie waar het einde een groot ras wordt voorspeld en waarin Icho Tolot een voorstel doet voor een steunpunt op Gleam. In een tweede visioen bevindt Rhodan zich in het heden op Gleam waar kennelijk Maahks (mogelijk schaduw-Maahks) en Terranen onderweg zijn, die hem echter niet kunnen zien. Hij schrijft met zijn desintegrator een boodschap in een wand en laat daar een datadrager achter met informatie, dan wordt hij weer verplaatst naar Zwerver. Aldaar zijn in Rhodan's afwezigheid 45 dagen verstreken, het is nu 10 maart 1463 NGT. Mondra was al op van de zenuwen en begroet hem hartstochtelijk.

In een tweede gesprek met HET verneemt Rhodan dat de frequentie-monarchie al sinds miljoenen jaren bestaat en altijd in de fase van een neergang, die volgt na hyperimpedantie-verhogingen, als een sprinkhanenplaag alle volken uitbuiten die ze kunnen bereiken via het polypoortnet. Ze hebben telkens enige tijd nodig om de benodigde macht te ontwikkelen, want ze moet na ieder 'ontwaken' praktisch van voren af aan beginnen. Ditmaal is er een andere vertraging opgetreden: het PARALOX-ARSENAAL werd van hen gestolen. Rhodan moet dit wapen, dat zo machtig is dat men daarmee een hele galaxie kan vernietigen, in bezit krijgen voordat de frequentie-monarchie dit doet. De taak van de Stardust-mensheid zal eruit bestaan om in de galaxie Anthuresta, waartoe Far Away hoort, actief te worden in de zin van HET. Anthuresta is de oorsprong van het polypoortnet. Door de sextadimsluier werd een goede start mogelijk voor de Stardust-mensheid en het was van meet af aan bepaald dat de sluier meteen zou oplossen als het Rhodan lukte om NEO-OLYMPUS te bereiken.

Zodoende is duidelijk dat Rhodan's volgende doel ligt in Andromeda waar de frequentie-monarchie, volgens de informatie van HET, meerdere hibernatiewerelden heeft. HET waarschuwt Rhodan voor een nog onbekende vijand van de frequentie-monarchie die het PARALOX-ARSENAAL gestolen heeft, maar niet noodzakelijk automatisch een vriend zal zijn van de mensen. Als Rhodan HET vraagt naar zijn zoon Delorian kan de superintelligentie met deze naam niets beginnen...

Rhodan ontvangt een nieuwe controller en verneemt dat zich op Zwerver een polypoortstation bevindt, dat HET ooit had laten bezorgen. Van daaruit gaat de reis naar Andromeda. Ras/Fellmer, nu in het volle bezit van zijn krachten, wordt Rhodan als versterking ter zijde gesteld. In het polypoortstation, dat de kameraden bereiken, vechten Maahks tegen Maahks.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende