< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2519 • 1938    DE ZONNE-IJKERS


Op Aarde en de talrijke planeten van de Melkweg waar mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening – ofwel het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al meer dan honderd jaar heerst er vrede in de Melkweg: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken voorbij.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap toegelegd. De zogenoemde polypoortstations bieden een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie. Juist als men die begint te doorgronden, dringt een macht die zichzelf de frequentie monarchie noemt via het polypoortstation de Melkweg binnen. Gelukkig kan de aanval voorlopig worden afgeslagen.

Terwijl Perry Rhodan op een noodkreet reageert van Terranen in het Stardust-stelsel dat ergens in de onbekende verte ligt, trekt de onsterfelijke Atlan erop uit om meer over de geheimzinnige tegenstander te weten te komen: in Andromeda onderneemt hij voorlopig verkenningstochten en bereidt hij alles voor de invasietroepen voor. Zijn mensen zijn werkzaam als de zonne-ijkers ...


De JULES VERNE is via de Multika-zonnetransmitter opnieuw naar de Holoin-vijfhoek gereisd in de hoop de materietransmitter te kunnen activeren. De activiteiten van de bemanning heeft de nieuwsgierigheid van de Gaids gewekt. In de volgende aflevering beschrijft Hubert Haensel de inspanningen van Perry Rhodan om zijn doel te bereiken.


Oorspronkelijke titel: Die Sonnen-Justierer

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): MIKRU-JON museumruimteschip van de halfspoorwisselaars door Gregor Sedlag

Nederlandse vertaling: Gerard KetelaarsSamenvatting: specialisten proberen het onmogelijke – de JULES VERNE waagt de doorstoot naar de sterrenhoop Bengar.


Locatie en tijdsruimte: Holoin-vijfhoek, Bengar, Kraltmock-stelsel – 30 januari - 23 februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De onsterfelijke Arkonide doet er alles aan om de Holoin-zonnenvijfhoek weer in bedrijf te nemen. Kapitein Semwat Lenz – De Terranen moet zich bezig houden met een bijzonder weerspannige robot. Dork – De Tlunx keert naar huis terug. Canio Sarkyuin – De Algustraanse wetenschappers wordt met enorme technische problemen geconfronteerd.Op 30 januari 1463 NGT reist de JULES VERNE door de Multika-zonnenoverbrenger naar de Holoin-vijfhoek. Het halterruimteschip arriveert nu dus 'van binnenuit' en komt nu niet in aanraking met het vallensysteem van de meesters van de eilanden, wordt nu echter door een trekstraal naar de afstelplaneet geleid. Aldaar wordt Atlan op grond van zijn cellenactiveerder door de stationscomputer HOL geïdentificeerd als maghan en krijgt onbeperkt gezag over het gehele complex. De wetenschappers gaan meteen aan de slag want de zonnen van de vijfhoek-overbrenger moeten eerst opnieuw worden afgesteld, voordat een verbinding kan worden gemaakt met de Zhaklaan-driehoek in de kleine galaxie Qoor. Atlan verneemt ook dat het ruimte-tijd-labyrint destijds door de Paddlers werd gemaakt voor de meesters van de eilanden, maar onbetrouwbaar werkt.

Terwijl het afstelwerk continueert verkent de JULES VERNE de bolvormige sterrenhoop Bengar. Aldaar zijn daadwerkelijk sterke eenheden van de frequentie-monarchie onderweg, duizenden veldslaglichters worden gepeild. Centrum van de activiteit schijnt de donkere wolk Hades te zijn. Bovendien wordt vastgesteld dat Gaids en Tefroders in meerdere gevechtshaarden strijd leveren. In het Kraltmock-stelsel vindt de hereniging plaats met de NAUTILUS I en NAUTILUS II. Nieuwe informatie wordt uitgewisseld. Op 15 februari materialiseert hier het eerste contingent van de galactische vloot. Het merendeel bestaat uit 1500 Posbi-BOXEN, daarbij komen het MOTRANS-platform MYLES KANTOR, vijf PONTON-tenders, 20 Terraanse ultraslagschepen, 30 Arkoonse GWALON-ruimteschepen onder bevel van Keon'athor Gaumarol Ta-Metzat, twaalf Haloeter-schepen en twaalf grootcilinders van de Mehandor. De meeste schepen vliegen door naar Gleam waar een steunpunt zal worden opgericht. Chemtenz wordt door 25 fragmentruimteschepen bewaakt en de rest volgt de JULES VERNE naar de Holoin-zonnenoverbrenger.

Daar verschijnen al snel talrijke ruimteschepen van de Gaids, waarvan enkele ondergaan in het vallensysteem. Op 21 februari wordt eindelijk contact gelegd tussen Holoin en Zhaklaan. 2000 Posbi-BOXEN arriveren en werpen zich in de strijd, maar ook de Gaids krijgen versterking. Op 23 februari verschijnen 3000 andere Gaid-ruimteschepen samen met 500 veldslaglichters. De galactici concluderen daaruit dat de Gaids een hulpvolk zijn geworden van de frequentie-monarchie.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende