< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2518 • 1937    PATROUILLE VAN DE HALOETERS


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg, waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening.

Al ruim honderd jaar heerst er in de galaxie hoofdzakelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen bij het creëren van een gezamenlijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken verdwenen te zijn. Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van Terraans resident bekleedt, heeft zich geconcentreerd op wetenschap en onderzoek. Zogeheten polypoortstations stellen een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie ter beschikking. Juist wanneer men deze begint te ontraadselen, dringt een macht, die zich Frequentie Monarchie noemt, via een polypoortstation de Melkweg binnen. Gelukkig kan de aanval, zij het voorlopig, worden teruggeslagen. Terwijl Perry Rhodan gehoor geeft aan een hulpoproep van de Terranen in de onbekend ver weg gelegen Stardust-stelsel, gaat de onsterfelijke Atlan op weg, om meer over de mysterieuze tegenstander aan de weet te komen: om te beginnen organiseert hij in Andromeda verkenningsvluchten, waaronder ook de patrouille van de Haloeters ...


Nadat eerste indrukken van Andromeda verkregen konden worden, maar zonder de mysteries van de Frequentie Monarchie noemenswaardig op het spoor te zijn gekomen, moet Atlan proberen, zijn positie in de naburige galaxie van de Melkweg te versterken.

In de volgende aflevering houdt Arndt Ellmer zich met deze onderneming bezig en voert ons terug naar de Holoin-zonnenvijfhoek, de 'verboden' zonnentransmitter van de Meesters van de Eilanden.


Oorspronkelijke titel: Patrouille der Haluter

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: dadendrang en generatieconflict – ze stuiten op Tefroders en Gaids.


Locatie en tijdsruimte: Halpat, Donure – 26 januari tot 2 februari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Lingam Tennar – De Haloeter moet zich niet alleen met zijn bijna honderdjarige kinderen bezig houden. Icho Tennar – Lingam's eerstgeborene, die klein van stuk is, wordt aangetrokken tot de wijdheid van het heelal. Fancan Tennar – Lingam's jongere nakomeling overtreft lichamelijk veruit zijn vader. Trascho Pesbyn – Een Tefroder wordt tot tegenstand gedwongen wanneer hij zijn thuis wil behouden. Sturben Rager – De Andromeda-Haloeter volgt het spoor van de oorlogzuchtige Gaids.Lingam Tennar is met de NAUTILUS II, die onder commando staat van kolonel-luitenant Ohliver Allegrement, onderweg naar Halpat. Aldaar hebben zich circa 3000 Haloeter gevestigd die destijds voor TRAITOR waren gevlucht. Daar ze in een zelfgekozen isolatie leven weten ze niets over de actuele verhoudingen in Andromeda. Mogelijkerwijs weet Sturben Rager meer, een Haloeter die vanwege zijn dadendrang-fase onderweg is. Als de NAUTILUS hem vindt is hij met zijn bolruimteschip in gevecht tegen cilinderruimteschepen van de Gaids. Deze vluchten als de galactici opduiken. Rager deelt mee dat het er op lijkt dat de Gaids blindelings werelden overvallen. Eén daarvan is de door Tefroders gekoloniseerde en eigenlijk strategisch onbelangrijke planeet Donure. Fancan en Icho, Lingam Tennar's kinderen, sluipen weg op Rager's schip HALUT en vliegen met hem naar Donure - Icho heeft de eerste dadendrang van zijn leven. Lingam, die met de opstandigheid van zijn kinderen niet blij is, volgt hen met de NAUTILUS II.

Als Rager probeert om een van de satellieten te bergen die door de Gaids in een baan om Donure zijn gebracht loopt hij in de val, want de satellieten zijn alleen maar lokaas. Gaid-ruimteschepen vallen meteen aan. Ondertussen stellen de galactici van de NAUTILUS II vast dat in het Curomia-stelsel scheepstypen van de Gaids zijn gestationeerd die men tot nu toe niet kende. Ze peilen in het 6D-bereik. Lingam Tennar leidt een actieteam naar de planeet dat ingrijpt in de strijd tussen Tefroder verzetsstrijders en Gaid-bezetters. Beide kanten werden door minuscule parasieten aangetast die zich onder andere verbinden met het brein de geïnfecteerde. Ook Lingam Tennar wordt aangetast. In feite zijn de parasieten bestanddeel van een collectieve zwerm-intelligentie die werd gelokt door die 6D-peilingen van de Gaids. Deze wezens ontwikkelen zich via de verbinding met intelligente wezens verder en in de Haloeter - die immers met twee breinen is uitgerust - hebben ze een bijzonder lonende prooi gevonden. Door het contact met hem worden ze naar een volledig nieuw hoger evolutiestadium geholpen.

De parasieten willen de Haloeter zeker niet schaden. Ze tonen hem veeleer hun dankbaarheid, doordat ze hemzelf en de meeste leden van zijn actieteam in veiligheid teleporteren, evenals de overlevenden van de Tefroder Trascho Pesbyn aangevoerde gevechtsgroep als deze een door de Gaids bezet kamp opblaast. In feite teleporteert Tennar zelf - de parasieten hebben hem deze vaardigheid tijdelijk verleent. Nadat de zwerm in de diepten van het heelal is verdwenen trekken de galactici zich terug. De Tefroders, die zich meteen weer in de strijd storten, kunnen ze niet helpen. De NAUTILUS II komt nog net op tijd om Rager en Tennar-kinderen te redden van de Gaids. Rager sluit zich bij de galactici aan. Onderweg naar Chemtenz, waar de NAUTILUS II op 2 februari 1463 NGT arriveert, geeft Tennar zijn kinderen een donderpreek.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende