< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2516 • 1935    DE DOVEN VAN THIRDAL


Op Aarde en de vele planeten in de Melkweg waar mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - ofwel het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al ruim honderd jaar heerst er overwegend vrede in de Melkweg: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken voorbij.

Met name de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident heeft, heeft zich op onderzoek en wetenschap gericht. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR biedt een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie. Juist als ze die beginnen te doorgronden, dringt een kracht die zichzelf Frequentie Monarchie noemt, door tot het polypoortstation, maar die kan in ieder geval voorlopig worden teruggeslagen.

Terwijl Perry Rhodan gevolg geeft aan een oproep om hulp van de Terranen in het onbekende Stardust-stelsel, vertrekt de onsterfelijke Atlan met de JULES VERNE om meer te weten te komen over de mysterieuze vijand: hij reist naar Andromeda, op zoek naar de doven van Thirdal ...


Gucky's missie verliep niet zoals hij zich had voorgesteld. De muisbever komt maar met weinig informatie terug.

In de komende roman draaien we ons om. De auteur Arndt Ellmer beschrijft de gebeurtenissen op de JULES VERNE, waarvan de bemanning weer op verkenning wordt gestuurd.


Oorspronkelijke titel: Die Tauben van Thirdal

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: operatie op de planeet van de sterrenluisteraar – op de drempel van de donkere gratie.


Locatie en tijdsruimte: Thirdal – 21-23 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Gucky – De muisbever mag eindelijk weer een keer naar hartelust 'spelen'. Francinn Teseus-Chan – De Chonossonse weet wat het betekent om haar kinderdroom te verwezenlijken. Perme Umbrar – Bij de Kamashiet wordt zijn psi-sensibiliteit noodlottig. Juwal Mowak – De Oxtorner en zijn samengestelde crew beleven hun eerste vuurdoop.De NAUTILUS I die onder commando staat van Juwal Mowak nadert Thirdal, de planeet van de sterrenluisteraars. Aldaar bevinden zich de tot 'hout omgevormde' voorouders van de Charandiden die niet zijn opgegaan in de Nucleus en van hen hopen de galactici informatie te krijgen over de actuele situatie in Andromeda. Een team landt met een shift op de planeet. Mee aan boord is de koloniaal Terraanse Francinn Teseus-Chan. De jonge vrouw stamt van de planeet Chonosso, een tot de Tarey-broederschap horende wereld en ze heeft een voorliefde voor cijfermystiek, Terraanse geschiedenis - en vooral voor muisbever Gucky, die ze vereert sinds haar prille jeugd. Ze heeft er alles aan gedaan om samen met hem in actie te komen. Gucky blijft kalm en voert zijn team op 22 januari 1463 NGT naar Thirdal's rimboe, waarin niets meer is te merken van van de rust en vrede die daar heerste circa 150 jaar geleden. In plaats daarvan is de natuur in oproer; eten of gegeten worden is het devies. Ook de galactici worden aangevallen en moeten zich verweren tegen een vreemde vlinderzwerm die op de een of andere manier de wetten van de causaliteit schijnt om te keren en de energie opzuigt van hun beveiligingsschermen. Hier presteren Gucky's telekinetische krachten en Francinn's zwaard goede diensten.

Ondertussen wordt de NAUTILUS I door een onverwachts opgedoken ruimteschip van de Gaids gesommeerd tot het verlaten van het stelsel. Zogenaamd geldt dit als verboden gebied. Natuurlijk komen de galactici deze oproep niet na. Prompt vallen de Gaids, die niet bereid zijn om te onderhandelen, zo koppig aan dat de superieure NAUTILUS I met tegenvuur moet beantwoorden. Een aangeschoten Gaid-cilinderschip voert een noodlanding uit op Thirdal, wat alleen door de inzet van de trekstralen van de NAUTILUS I niet in een catastrofe eindigt. De Gaids gaan meteen met anti-zwaartekracht platformen op zoek naar Gucky's team. De muisbever pakt de vijandelijke commandanten op en verhoort deze, komt echter alleen te weten dat de Gaid zichzelf beschouwt als overbodig omdat hij op het moment van zijn ontvoering meteen door een ander persoon met dezelfde naam wordt vervangen. Hij heeft geen benul waarom Thirdal geldt als verboden gebied.

Ondertussen heeft Francinn haar collega, de Kamashiet Perme Umbrar, overgehaald om het Thirdal-kruid in te nemen. Deze plant is destijds door de Charandiden als drug toegepast en staat in nauwe samenhang met hun vaardigheid van het 'verhoutingsproces'. Inderdaad krijgt Umbrar onder invloed van de drug contact met de laatste sterrenluisteraars, maar die benauwen hem mentaal zo stormachtig dat hij daardoor bijna wordt gedood. Gucky moet ingrijpen. Ook hij neemt wat in van de psi-actieve drug. Daar hij parabegaafd is en een cellenactiveerder draagt kan hij er beter mee overweg. Hij brengt de sterrenluisteraars ertoe om Umbrar los te laten. Hij verneemt dat de sterrenluisteraars het grootste deel van hun vaardigheden hebben verloren en bovendien Thirdal's natuur niet meer in toom kunnen houden. Door het contact met Umbrar en Gucky werden ze nog een keer uit hun berusting en lethargie gerukt. Ze tonen de muisbever wat ze recentelijk nog van Andromeda konden waarnemen. Zo verneemt Gucky over het bestaan van een netwerk dat de galaxie als een melodie doorkruist en 20 'heldere tonen' bevat. Er zijn een soort knopen in dit net die Gucky waarneemt in de vorm van donker-opvlammende, over alle frequenties vibrerende hemelraderen.

De sterrenluisteraars wensen deze objecten te bereiken. Gucky kan het voor hen verwezenlijken als hij een deel van zijn mentale substantie ter beschikking stelt. Hij is bereidt om zijn lichaam achter te laten en hen daarheen te volgen, maar zover komt het niet. Gucky's kameraden plaatsen hem in een coma en vluchten met de shift naar de NAUTILUS I, die het stelsel meteen verlaat want de Gaids hebben versterking laten aanrukken. Tijdens de vlucht naar Chemtenz dwaalt Gucky een dag lang in zijn drugsroes door het schip en kraamt allerlei onzin uit - de volgende dag heeft hij een enorme kater.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende