< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2515 • 1934    OPERATIE HATHORJAN


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening – dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen dringt er een macht, die zich Frequentie Monarchie noemt, dit polypoortstation binnen, kan echter tenminste voorlopig terug worden geslagen.

Terwijl Perry Rhodan een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel volgt, begeeft de onsterfelijke Atlan zich met de JULES VERNE op weg om meer over de geheimzinnige tegenstander te ontdekken: hij begint met de operatie Hathorjan ...


De expeditie naar Andromeda kon eerste successen boeken, maar de geheimen van de Frequentie Monarchie bleven daarmee onaangetast.

In de volgende aflevering schuift Leo Lukas de muisbever Gucky naar het middelpunt van het gebeuren.


Oorspronkelijke titel: Operation Hathorjan

Auteur: Rainer Castor

Omslag: © Dirk Schulz / Michael Peter

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): polypoortstation GALILEO van Andreas Weiß

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: doorstoten naar Andromeda – een zonnenoverbrenger moet geactiveerd worden.


Locatie en tijdsruimte: Aurora, Kharag-zonnendodecaëder, Zhaklaan-driehoek, Andromeda – 18-21 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Atlan – De Arkonide heeft duidelijke doelen. Gaumarol da Bostich – Men kan denken van hem wat men wil, hij gedraagt zich voorbeeldig. Reginald Bull – Bully werkt een beetje 'berouwvol' mee aan deze opdracht.Atlan is bijzonder gevolmachtigde van het Galacticum voor zonnenoverbrengers. Zijn opdracht is om zo veel mogelijk Lemuurse zonnenoverbrengers te vinden voor het nieuwe Galacticum en te reactiveren, want na TRAITOR's terugtocht zijn de bouwplannen voor een Melkweg omspannend overbrengernetwerk verder bespoedigd. Afgelopen decennia had Atlan, die met zijn solonium-hypertakt-kruiser ATLANTIS onderweg was, enkel tot dan toe onbekende zonnenoverbrengers ontdekt, bijvoorbeeld het Vengil-Trio dat middenin een hyperstormzone ligt. Tot zijn bemanning, die uit aanhangers van vele galactische volken bestaat, horen ook Lingam Tennar evenals zijn ongedisciplineerde kinderen Icho en Fancan.

Atlan ontvangt van Reginald Bull en imperator Bostich, die hij op Aurora ontmoet, het commando over de operatie Hathorjan. Het doel is om door te stoten naar Andromeda want aldaar moet zich een steunpunt bevinden (misschien zelf het machtscentrum) van de frequentie-monarchie. Met de JULES VERNE zal Atlan naar de buurgalaxie reizen om ter plaatse een zonnenoverbrengerverbinding te activeren richting de Melkweg - vanuit de Melkweg zelf is dit nog steeds niet gelukt. Dan zal de galactische vloot volgen, als trefpunt is Chemtenz gekozen. Plan B bestaat eruit om de vloot via ZEUT-80 naar Andromeda te verplaatsen; het platform is door TRAITOR niet vernietigd en kon weer in bezit worden genomen, deze zal met de JULES VERNE naar Andromeda reizen.

De JULES VERNE start met een bijna geheel nieuwe bemanning en staat onder commando van kolonel Tristan Kasom (Gucky neemt ook deel aan de expeditie) en wordt op 19 januari 1463 NGT gevolgd door ZEUT-80. De ATLANTIS is ook aan boord. Het halterruimteschip wordt via de Kharag-zonnendodecaëder in Omega Centauri verzonden naar de Zhaklaan-driehoek in de nabijgelegen kleine galaxie Qoor van Andromeda. Van ZHAKLAAN's computercentrale verneemt Atlan de positie van een in Andromeda gelegen zonnenoverbrenger, van wiens naam hij vroeger al eens had gehoord. Het is de Holoin-vijfhoek en deze geldt als verboden gebied. ZHAKLAAN kan deze overbrenger niet aansturen omdat hij niet Lemuurse veranderingen afwijst.

Terwijl ZEUT-80 achterblijft vliegt de JULES VERNE naar de 575.651 lichtjaar verwijderde Holoin-constellatie, waar ze al op 20 januari arriveert. HOL, de computercentrale van de calibratieplaneet, erkent Atlan's bevelbevoegdheid niet. Alleen een persoon met de rang van een maghan (met andere woorden: een meester van de eilanden) is bevoegd om de zonnenoverbrenger te gebruiken. Als de JULES VERNE toch de planeet nadert treedt een verdedigingsinstallatie van de meesters van de eilanden op en verandert het gehele gebied in een soort ruimte-tijd-labyrint, waaruit de JULES VERNE alleen kan ontsnappen met behulp van de metaloper-hulpaggregaten.

Nu staat het zoeken naar informatie op de voorgrond. De Tennars willen met de NAUTILUS II naar de Haloeters zoeken, die destijds naar Andromeda zijn geëmigreerd. De JULES VERNE brengt de NAUTILUS I naar Thirdal want mogelijkerwijze kunnen de sterrenluisteraars (de tot 'hout omgevormde' voorouders van de Charandiden) wat vertellen over de actuele situatie in Andromeda. Dat er in Andromeda iets niet klopt wordt duidelijk als de JULES VERNE op weg naar Thirdal terecht komt in een ruimteslag tussen Tefroders en Gaids. Het halterruimteschip verdrijft de Gaids, maar ook de Tefroders vluchten. Nadat de NAUTILUS I het halterruimteschip heeft verlaten vliegt deze verder naar Chemtenz.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende