< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2514 • 1933    EEN GEVAL VOOR HET GALACTICUM


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er in de galaxie hoofdzakelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van Terraanse resident bekleedt, heeft zich geconcentreerd op wetenschap en onderzoek. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Juist wanneer men deze begint te ontraadselen, dringt een macht, die zich de frequentie monarchie noemt, dit polypoortstation binnen en kan, althans voorlopig, af worden geslagen.

Terwijl Perry Rhodan gehoor geeft aan een hulpoproep van de Terranen in het in onbekende verten liggende Stardust-stelsel, is de situatie in de Melkweg allesbehalve veilig. En zo ontpopt menig tot dusver nog klein conflict zich verbazend als een geval voor het galacticum ...


Nogmaals kon een aanval van de frequentie monarchie op de galaxie van de mensheid worden teruggeslagen; er moet echter wel rekening mee gehouden worden dat de frequentievolgers en hun troepen niet voor de laatste keer een poging gaan doen het polypoortnet compleet te veroveren.

Daarom begint het galacticum een aanval op het territorium van de tegenstander voor te bereiden. Dit schijnt in Andromeda te liggen - en daarheen moet Atlan doorstoten. Rainer Castor schrijft hierover in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Ein Fall für das Galaktikum

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Dirk Schulz / Michael Peter

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: ze zijn strijders voor de vrede – maar hun tegenstander is machtig.


Locatie en tijdsruimte: ITHAFOR, Aurora – 16-30 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Imperator Bostich I – De Arkonide ontvangt zijn oude tegenstander in Galacto city. Reginald Bull – Perry Rhodan's jarenlange reisgezel gaat op weg naar Aurora. Luitenant Lech Hallon – De ordonnans-officier bewijst zich aan de zijde van de residentie-minister voor de liga-verdediging. Referror-8211 – Een kunstmatig wezen dient als verzorger in de frequentie-monarchie. Sinnafoch – Een frequentievolger leert zijn nieuwe oude leven kennen.Sinnafoch sterft in de slag om ITHAFOR. Zijn Vamu keert terug naar een hibernatiewereld van de frequentie-monarchie en bezielt aldaar een nieuwe kloon - precies zoals het al vele malen daarvoor is gebeurd. Het kunstmatige wezen Referror-8211 neemt de zorg op zich van de wedergeboren frequentievolger, die in een meerdere dagen durend proces eerst weer al zijn herinneringen en vaardigheden moet terugwinnen voordat VATROX-CUUR, een van heersers van de frequentie-monarchie, hem tot zijn oude stand verheft en hem weer terugstuurt naar ITHAFOR om de geleden nederlaag in een zege te veranderen. Terwijl Sinnafoch zich steeds meer van zijn eigen verleden herinnert, waarbij Reginald Bull's gezicht het eindpunt vormt, wordt hij steeds opnieuw door Referror-8211 uitgedaagd, geprikkeld en afgemat. Daardoor wordt het herinneringsproces bespoedigd, het leidt echter ook tot het einde van het kunstmatige wezen; Sinnafoch doodt het.

Ondertussen ontvangt Reginald Bull een voor Perry Rhodan bestemd bericht van Bostich. De Arkonide imperator treedt op als voorzitter van het Galacticum en verzoekt de resident om een gesprek vanwege de aanval van de frequentie-monarchie, want dit gevaar vormt een bedreiging voor de gehele Melkweg. Bull reist met de JULES VERNE naar Aurora, de nieuwe zetel van het Galacticum. Deze planeet ligt halverwege Terra en Arkon en is een tussenstation in een uit situatieoverbrengers opgebouwd doorvoertraject, dat in 1366 NGT in bedrijf werd genomen, en beide machtigste staten van de Melkweg met elkaar verbindt. Op 16 januari 1463 NGT landt de JULES VERNE in Galacto City, Aurora's enige stad. Na een lange dag vol conferenties krijgt Bull in zijn verblijf onverwachts bezoek van enige Báalol's. Ze willen graag hun niet zeer vleiende reputatie die hun volk heeft rehabiliteren en verzoeken Bull om hen daarbij te helpen. Hij meent dat zij hun anti-mutantenkracht goed kunnen inzetten tegen de parasluip-vaardigheid van de Vatrox en verzekert hen de ondersteuning van de LVT.

De volgende dag spreekt Bull onder vier ogen met Bostich en op 18 januari begint de doorslaggevende vergadering. Bull geeft de galactische raad alle informatie die hij heeft over het thema frequentie-monarchie en verzoekt om militaire ondersteuning van de galactische vloot. Hij maakt duidelijk dat de volgende aanval vlak voor de deur staat en dat ditmaal niet alleen maar 24 vijandelijke schepen zullen komen. Waarschijnlijk had Bostich na hun gesprek onder vier ogen goede voorbereidingen getroffen want de hele raad stemt toe.

Op 30 januari volgt de verwachte aanval. Sinnafoch voert een vloot aan bestaande uit 2400 eenheden van verschillende grootte en klassen tegen ITHAFOR. Zijn vlaggeschip is de DQ-slagtoren CRESSOR, een uit meerdere slaglichters samengevoegd ruimteschip. Sinnafoch is geïrriteerd als de Terraanse schepen zich zonder strijd terugtrekken. Maar dan worden drie MOTRANS-overbrengers geactiveerd die een niet aflatende stroom uitspugen van gigantische kubusschepen - het zijn fragmentruimteschepen van de Posbi's, die tot de galactische vloot horen. 50.000 fragmentruimteschepen, met daarbij meerdere eskaders van Terraanse bolruimteschepen en Arkoonse GWALON-gevechtsschepen, omcirkelen de slaglichters en vernietigen honderden van hen, talrijke worden echter opgebracht en geënterd. Dat gebeurt ook met de CRESSOR waarmee Sinnafoch het distributiedepot wilde rammen in een laatste vertwijfelden zelfmoordactie. De Terranen nemen de frequentievolger voor de tweede keer gevangen en de CRESSOR, met het zelfvernietigingsmechanisme geactiveerd, explodeert op veilige afstand van ITHAFOR.

Bull overtuigt zichzelf ervan dat hem daadwerkelijk de dood veronderstelde Sinnafoch in handen is gevallen, want het lijk van de Vatrox bevindt zich nog steeds in een koelruimte. Daar de frequentie-monarchie een steunpunt heeft in Andromeda, waar sinds lange tijd de meesters van de eilanden hadden geheerst, koestert Bully de verdenking dat de vijand mogelijkerwijs in bezit is van hun multiduplicators.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende