< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2513 • 1932    HET VERBORGEN STATION


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van de Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR representeert een nieuwe geheimzinnige transporttechnologie. Juist als men deze begint te ontrafelen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt in dit polypoortstation door en kan slechts voorlopig teruggeslagen worden.

Terwijl Perry Rhodan op een hulproep reageert van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust- stelsel, is de situatie in de Melkweg allesbehalve veilig. In deze situatie wordt een ontdekking van Ronald Tekener bijzonder belangrijk: het is het verborgen station ...


Het conflict tussen de Drons en Hasproners schijnt dankzij de autoriteit van de USO bijgelegd te zijn. Het fenomeen van de polypoortstations zal de Melkweg echter nog wel een tijdje bezighouden. In de volgende aflevering houdt Arndt Ellmer zich bezig met ITHAFOR en het galacticum.


Oorspronkelijke titel: Der verborgene Hof

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: conflictgebied Mawego – Drons en Haspronen in gevecht om een planeet.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Mawego – januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer Gershwin Adams – De onsterfelijke ziet weer oude bekenden. Ronald Tekener – De galactische speler probeert een oorlog te verhinderen en een polypoortstation te vinden. Rigutt Salm – Een oude Dron weigert om zijn land af te staan. Senego Trainz – Het micro-beest gaat op een verkenningsmissie. Alemc Frofoc – Een Dron probeert de legendarische Smiler tegen te houden. Schahid-Felah Arom-Neb-Luba Basba VI. – De zaakgelastigde van de Haspronen op Mawego ontmoet gedenkwaardige leden van andere volken.Ronald Tekener begeeft zich met een lichte kruiser PETRALONA, een sloep van de TRAJAN, naar de planeet Mawego. De wereld hoort bij het invloedsgebied van de Dron, maar daar leven ook Haspronen. Spanningen tussen beiden volken zijn er al geruime tijd. De Drons zijn ontstemd omdat de Haspronen delen van de door woestijngebieden gevormde planeet omvormen in moeraslandschappen naar het voorbeeld van hun thuiswereld. Voorheen zijn conflicten tot een bijna-oorlog geëscaleerd die nu nog net niet de verhitte fase is ingetreden omdat beide volken bij het Galacticum horen en verplicht zijn tot de instandhouding van de vrede. Ze kunnen het zich niet veroorloven om tegen dit gebod in te gaan en te worden uitgesloten van de galactische volkerengemeenschap. Er is echter nog maar een vonkje nodig om het kruitvat te ontsteken - gevechtsschepen van beide volken bevinden zich reeds in het stelsel.

Na zijn belevenissen op Adeksion meent Tekener te weten wat de oorzaak is voor deze koude oorlog. De landing op Mawego wordt hem eerst geweigerd ondanks zijn door het Galacticum verleende ligimitatie. Een door Senego Trainz aangevoerde groep microbeesten landt daarom gecamoufleerd op Mawego en kan het vermoeden van de Smiler al gauw bevestigen: de Hasproners hebben in een gebied, dat volgens hen hoort bij een met de Drons afgesloten erfpacht verdrag, een inactief polypoortstation ontdekt. De Drons beroepen zich op oudere rechten. Nu staan tot aan de tanden bewapende gevechtstroepen tegenover elkaar. De micro's dringen onopgemerkt in het onderaards object en keren met filmopnamen terug. Ondertussen probeert Tekener tussen de vijandelijke volken te bemiddelen. Twee Mor'Daer, die hij van Zorbar II heeft gered, bieden hem diplomatieke ondersteuning.

De PETRALONA landt nu toch op Mawego en wordt prompt met boeivelden vastgehouden. Tekener voert zwaar geschut aan om de bereidheid van de Drons tot onderhandelingen te 'verlichten': de TRAJAN verschijnt met groots vertoon. Eindelijk komt het tot een gesprek tussen Tekener en de verantwoordelijke leider van de Drons en de Hasproners. Beide Mor'Daer zijn daarbij en helaas is ook de oude Dron-oorlogsveteraan Rigutt Salm aanwezig, die de Hasproners vanwege 'huisvredebreuk' wil aanklagen (zijn land is het gebied dat naar Hasproons voorbeeld zal worden omgevormd). Als hij beide vermeende Traitorista's ziet schiet hij op een van hen. Na dit incident houdt de andere voor de aanwezigen een goed gemeend betoog en vordert een eind aan  het conflict. Omdat Tekener niet aanneemt dat woorden alleen vrede kunnen stichten zet hij de Hasproners en Drons voor het blok en toont hij de door de micro's gemaakte opnames. Daar een polypoortstation een mogelijk veiligheidsrisico is voor alle volken de Melkweg plaatst hij Mawego onder direct toezicht van het Galacticum.

Als die Drons aankondigen om rechtsmiddelen in te zetten tegen deze beslissing grijpt Tekener nog dieper in zijn trukendoos. Als tussenoplossing in het bijleggen van de juridische strijd zullen Haloeter op Mawego de wacht houden - en wel duizend jonge Haloeters, die allemaal in de laatste 100 jaar zijn geboren omdat maar de helft van de Haloeter populatie na TRAITOR's terugtocht naar Haloet is teruggekeerd. Deze gang van zaken kan de Drons en Hasproners niet echte behagen, dat ze door heethoofdige Haloeter-nozems worden bezocht. Ze zien toch maar af van juridische stappen. Daarmee kan de nieuwe USO met het onderzoek beginnen van het verborgen station. Tekener verraadt de Drons en Hasproners niet dat hij in het bezit is van een controller.

Gedurende deze dagen komt het in Terrania nog een keer tot dezelfde fenomenen die worden gekenmerkt als de gouden vonkenregen. Betty Toufry en Kitai Ishibashi, beide zichtbaar door pijnen gekweld, materialiseren en vragen naar Perry Rhodan voordat ze weer verdwijnen. Enige tijd later verschijnt gedurende korte tijd een reusachtige nevelkoepel boven de Atlantische Oceaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende