< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2512 • 1931    DE TRAITOR-MARODEURS


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen dringt er een macht, die zich Frequentie Monarchie noemt, dit polypoortstation binnen, kan echter tenminste voorlopig terug worden geslagen.

Terwijl Perry Rhodan een hulpkreet van de Terranen in het op onbekende afstand liggende Stardust-stelsel volgt, zijn er ook in de eigen Melkweg genoeg problemen. Het is meer dan honderd jaar geleden dat de terminale colonne wegtrok, maar er bestaan nog altijd de TRAITOR-marodeurs ...


Tekener's zoektocht naar de TRAITOR-marodeurs verliep ondanks enkele hindernissen tenslotte toch nog succesvol. De actie van de USO-agent is echter nog niet beëindigd. Hoe het verder gaat, beschrijft Christian Montillon in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: Die TRAITOR-Marodeure

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz / Michael Peter

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: conflict met het verleden – Ronald Tekener komt in actie.


Locatie en tijdsruimte: Terra, Zorbar II, Adeksion – 17 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Homer Gershwin Adams – Het financiële genie ziet een gouden regen. Ronald Tekener – De galactische speler gaat op jacht naar jagers en marodeurs. Monkey – De lord-admiraal van de USO en gevolmachtigde voor de beveiliging van het galacticum stuurt zijn beste man op een missie. Catalina – Een wispelturig contactpersoon verbreekt haar zwijgen voor de USO.De terminale colonne had zich in 1347 NGT uit de galaxies van de lokale groep teruggetrokken. De gehele terminale colonne? Nee! Individuele schepen, stationsbemanningen enz., waren om diverse redenen achtergebleven: velen waren gedeserteerd en anderen werden simpelweg vergeten. De meeste achtergeblevenen hebben zich verenigd en bevinden zich op twee planeten in de Melkweg, wiens coördinaten buiten hen niemand anders kent, die als basis dienen voor rooftochten. Daar het roofgebied van deze TRAITOR-marodeurs zich buiten het zicht van de grote handelsroutes bevindt, heeft tot dusver nog geen van de machtige galactische staten militair ingegrepen. Andere in de Melkweg achtergebleven Traitorista's hebben niets met deze marodeurs van doen; ze willen alleen maar in vrede samenleven en zijn deels geïntegreerd met de bevolking op verschillende planeten. Er is echter een groep galactici die alle voormalige leden van de terminale colonne meedogenloos vervolgt: de TRAITOR-jagers. Daar ze de galactische vrede met hun overvallen verstoren, houdt de USO zich bezig met dit probleem. Deze geheime dienst treedt sinds 1 januari 1350 NGT op in opdracht van het Galacticum en is rekenschap verschuldigd aan diens raad. Niemand weet wie de TRAITOR-jagers zijn. Men vermoedt slechts dat het om Akonen gaat die zich willen wreken voor Drorah's kabinetten omvorming.

Ronald Tekener, de nieuwe plaatsvervanger van de USO lord-admiraal Monkey, voert mid januari 1463 NGT het verzoek uit om de op de planeet Zorbar II, onderdeel van het Dron-imperium, levende Mor'Daer en Ganschkaren op vreedzame wijze te beschermen tegen de TRAITOR-jagers en om tegelijkertijd enige van de jagers in handen te krijgen, om meer te weten te komen over hun steunpunt. De USO heeft een aanwijzing gekregen voor een aanstaande actie van de TRAITOR-jagers op Zorbar II van hun agent Noah Kelch, die nu echter is verdwenen. Voor deze actie voert Tekener een groep microbeesten aan, maar het resulteert in een nederlaag. De TRAITOR-jagers kunnen ontkomen en door het rampzalig neerstorten van een zwever ontstaat er veel schade in een Dron-nederzetting en maar weinig gijzelaars kunnen worden gered. Daarna vertrekt Tekener naar de planeet Adeksion. In vermomming van een rijke levensgenieter Saerdan Cerked zet hij daar zijn spelvaardigheden in om alle aandacht op zichzelf te laten vestigen voor een deserteur uit de rijen van de TRAITOR-marodeurs, die met Kelch contact moeten hebben gehad. De USO hoopt van deze deserteur de positie te vernemen van de geheime planeten van de TRAITOR-marodeurs.

Op 17 januari ontmoet Tekener een wezen dat zich eerst uitgeeft voor een Terraanse genaamd Catalina, dan echter haar ware identiteit openbaart. Het is een Koda Aratier - een vormveranderaar van de terminale colonne en naar eigen zeggen de laatste van haar soort in de Melkweg. Het wezens is bereidt om de schuilplaatsen van de TRAITOR-marodeurs prijs te geven en Kelch's vrijlating te bewerkstelligen, als de USO zich bereidt verklaart om een door het Galacticum goedgekeurde integratie te bevorderen van alle voormalige aanhangers van de terminale colonne in de volkerengemeenschap van de Melkweg en een algehele amnestie na te streven. Het blijkt dit de wens is van het merendeel van alle voormalige Traitorista's want 116 jaar na het vertrek van de terminale colonne leeft inmiddels al de tweede en derde generatie nakomelingen in de Melkweg. Nog maar een enkeling hoopt nog steeds op TRAITOR's terugkeer. 'Catalina' heeft nog een ander aanbod. De Koda Aratier is in het bezit van een apparaat dat ondubbelzinnig uit de technologische bronnen komt van de kosmocraten of op zijn minst van de machtigen.

Tekener is niet afkerig, maar plotseling verschijnen er TRAITOR-marodeurs die de verrader hebben achtervolgd. Ze schieten haar dood en nemen Tekener gevangen om losgeld te eisen van de USO. Het lukt de Smiler echter om zijn geheime uitrusting te activeren, zodat Senego Trainz zijn positie kan peilen en hem kan bevrijden met een groep microbeesten. Gevangenen kunnen niet worden gemaakt want de TRAITOR-marodeurs doden zichzelf liever dan dat ze in handen vallen van de USO. Evenwel is de actie toch succesvol want agent Kelch wordt levend teruggevonden en ook het door 'Catalina' aangeboden artefact wordt in veiligheid gebracht. QuinTech Arinu Quhim onderzoekt deze buit. Lord-admiraal Monkey heeft echter van Reginald Bull al vernomen wat dit kleine apparaat voorstelt: het is een controller klasse A waarmee men polypoortstation kan besturen. De TRAITOR-marodeurs hebben de controller buit gemaakt van de Drons. Die anderzijds oorlog voeren met de Hasproners. Daaruit concludeert men dat het bij hun conflict om een ander polypoortstation kan gaan.

Ook op Terra gebeurt iets vreemds. Homer G. Adams verblijft vlak voor verdragsonderhandelingen met de Whistler-Company in het residentiepark als een soort gouden vonkenregen verschijnt, die zijn kleur verliest en tot een materieel object samenvoegt. Het object verdwijnt al weer snel, maar Adams gelooft Betty Toufry's gezicht te hebben herkend.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende