< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2511 • 1930    SCHADUWEN IN HET PARADIJS


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen, dringt er een macht die zich Frequentie Monarchie noemt, dit polypoortstation binnen. Hij kan echter voorlopig worden teruggeslagen.

Maar ook andere mensen komen in gevaar: zo wordt Perry Rhodan overvallen door een hulpkreet van de Terranen die iets meer dan honderd jaar geleden naar de zogenaamd veilige Verre Oorden zijn geëmigreerd. De geschiedenis van deze Terranen in de bolsterrenhoop Far Away bevat veel verrassende wendingen en geheimen - en zo verschijnen er vroeg of laat schaduwen in het paradijs ...


Vanuit het, naar beweerd werd, veilige domicilie van de mensheid, het Stardust-stelsel in de sterrenhoop Far Away, schakelen we over naar de Melkweg. Van daaruit vluchtte de Stardust-mensheid voor het gevaar dat van de terminale colonne TRAITOR uitging.

Intussen is de crisis overwonnen en men zou aan moeten nemen dat TRAITOR's troepen na meer dan honderd jaar allang vertrokken zouden zijn. Christian Montillon helpt ons uit de droom.


Oorspronkelijke titel: Schatten im Paradies

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip NEPTUNUS-klasse (onderste helft) van Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de Stardust-kroniek – vreemde bezoekers verschijnen uit het niets.


Locatie en tijdsruimte: Stardust-stelsel – 30 december 1462 tot 17 januari 1463 NGT (5049 - 5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sean Legrange – De verdedigingsminister van de Stardust-unie verdedigt zijn vader. Stuart Lexa – De vice-admiraal bewaakt een polypoortstation. Timber F. Whistler – In een kunstmatig lichaam keert de ondernemer als bestuurder terug op het politieke toneel voor het 'samenwerkingsverband' Lokale Vrede.Timber F. Whistler's robotlichaam wordt steeds verder gemodificeerd en verbeterd. Whistler veroudert niet en is op het politieke toneel teruggekeerd nadat Belyona Anshin hem heeft verlaten. Intussen gelooft hij niet meer dat Duncan Legrange het fatale zweverongeluk heeft veroorzaakt. In plaats daarvan vermoedt hij dat HET er iets mee te maken had. In 1462 NGT is hij weer bestuurder van het Stardust-stelsel en heeft ervoor gezorgd dat het NEO-OLYMPUS onderzoek, dat in 1416 NGT door toenmalig bestuurder Telmach Istban om veiligheidsredenen werd ingesteld (niet in de laatste plaats door het optreden van de partij Interstellair Respect onder leiding van Kraton Furtok's dochter Helen), verder wordt uitgebreid. Het station, dat zich inmiddels in een omloopbaan bevindt rond Krian, kan echter niet geactiveerd worden – net zo min als het tweede galactische raadsel in al die jaren kan worden opgelost. In ieder geval is NEO-OLYMPUS radio wel in bedrijf en zo vernemen de mensen dat het object een polypoortstation is en welke functie deze vervult. Ze hebben zelfs radiocontact met de halfspoorwisselaars. De Stardust-mensheid beluistert weliswaar de polypoortradio, maar ze hebben er steeds op gelet om niets van zichzelf prijs te geven.

Op 30 december 1462 NGT horen Whistler en defensieminister Sean Legrange van Stuart Lexa (intussen vice-admiraal, bevelhebber van de Stardust-ruimtevloot en commandant van NEO-OLYMPUS) dat er noodoproepen uit het polypoortnet worden opgevangen. Blijkbaar wordt het polypoortnet door een macht aangevallen die zichzelf de frequentie-monarchie noemt. Daar ook NEO-OLYMPUS gevaar kan lopen heeft Lexa intern alarm geslagen. Whistler zorgt voor de veiligheid van het transportstation door een gemengd sterk vlootverband van 150 eenheden, vier POSEIDON-omnidragerschepen en kruisers van verschillende categorieën, aangevoerd door het vlaggeschip STARDUST. Op het transportstation worden ruimtesoldaten en STARA-UH-III-gevechtsrobots gestationeerd. Tegelijkertijd worden de werkzaamheden op het station zelf versneld uitgevoerd.

Op 3 januari 1463 NGT zien Makron en zijn vrouw Miklant, twee Unithers, die tot de profeten van de stad horen, hoe Amethist-stad voor het eerst begint te materialiseren. Tussen de torens van de stad bewegen zich ruimteschepen die lijken op reusachtige wespen en op de grond zijn massieve gestaltes te zien in gevechtsuitrusting met lange staarten en een wigvormig, met een snavel voorzien hoofd. De schepen en grondtroepen proberen om het nevelveld te doordringen, dat de stad nog omhuld, maar het lukte hen niet – en dan breekt het materialisatieproces weer af, Amethist-stad wordt weer immaterieel. De Unithers informeren Whistler op 6 januari over dit voorval. Er zijn zelfs opnames van, maar die laten alleen schaduwvormen zien. Evenwel gaan bewakingsruimteschepen boven Katarakt in positie en betrekken troepen stelling bij de immateriële steden. Whistler gaat uit van een samenhang tussen deze steden en het polypoortnet. Noch diezelfde dag stuurt Lexa, op Whistler's verzoek, een radiobericht over het polypoortnet om de halfspoorwisselaars te waarschuwen.

Op 13 januari ontvangen Marthin Trebb en Michael Reginald Moeller, twee van de op NEO-OLYMPUS gestationeerde soldaten, Reginald Bull's morseboodschap aan Perry Rhodan. Daarmee staat voor de Stardust-mensheid voor het eerst vast dat de reis naar de verre oorden van HET niet gelijkstaat met een tijdreis of een verplaatsing naar een ander universum, bovendien durven de kolonisten nu te hopen dat het Sol-stelsel TRAITOR's aanvallen heeft doorstaand. Vier dagen later verschijnt op Aveda, Zyx, Katarakt en Trondgarden nevelkoepels van 2650 km in diameter en 100 km hoog. Tegelijkertijd meldt Vorremar Corma, die zich wederom in de hal van de galactische raadsels ophoudt, dat één van de 'ornamenten' is veranderd en oplicht. Bovendien heeft de Siganees een mentale boodschap ontvangen. Deze luidt: 'de poorten van de vier firmamenten worden geopend!'

Op 17 januari 1463 NGT volgt de een na de andere gebeurtenis. Nog tijdens de situatiebespreking, waarin Corma met zijn melding is ingelast, materialiseert Ras Tschubai op dezelfde manier als Fellmer Lloyd 52 jaar ervoor – daarna zijn meerdere voormalige leden van het mutantenkorps uit de 'bruine vonkenregen' ontstaand, maar Tschubai is de eerste die stabiel blijft. Hij denkt echter dat hij Fellmer Lloyd is. Hij kondigt de komst aan van onbekenden en vraagt naar Perry Rhodan. Men brengt de verzwakte, aan kwellingen lijdende man naar een medo-station. Ongeveer tegelijkertijd activeren de installaties van NEO-OLYMPUS vanzelf. Op Katarakt voelen de Rokinger dat ze worden bedreigd. Ze nemen alle Terranen gevangen die zich ophouden in de handelsposten Velai'n Thuinn. Sharud Thurbund verlangt Whistler te spreken en informeert hem over de zorgen van zijn volk. Conail Skali, een 'sluiergrens-arbeidster', observeert vanuit de planeet Sionis hoe de sextadimsluier helemaal oplost. Kom Agonis, een Epsalees en een prospector van het sterreneiland, heeft de planetoïde P-17-25-1463 in bezit genomen om diens rijke titanium-voorraden te delven. Aldaar ontstaat een vreemde faseverschuiving en er verschijnt iets dat pure ontsteltenis veroorzaakt bij Agonis en zijn team.

Om 14:22 uur van deze dag vol met gebeurtenissen bevinden Whistler, Legrange en Lexa zich op het transferdek van NEO-OLYMPUS, als daar drie objecten verschijnen die zich tot één obelisk samenvoegen. Twee wezens stappen uit dit object. Het zijn Icho Tolot en Perry Rhodan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende