< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2510 • 1929    DE WHISTLER-LEGENDE


Op de Aarde en de vele planeten in de Melkweg waar mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - ofwel het jaar 5050 van de christelijke jaartelling. Al ruim honderd jaar heerst er overwegend vrede in de Melkweg: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken voorbij.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap gericht. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR biedt een nieuwe, mysterieuze transporttechnologie. Juist als ze die beginnen te doorgronden, dringt een kracht die zichzelf Frequentie Monarchie noemt, door tot het polypoortstation, maar kan voorlopig worden teruggeslagen.

Maar ook andere mensen komen in gevaar: Perry Rhodan ontvangt een hulpkreet van Terranen die ruim honderd jaar eerder naar de zogenaamd veilige Verre Oorden waren geëmigreerd.

De geschiedenis van deze Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away kent vele verrassende wendingen en geheimen. Eén man maakt het allemaal mee – hij is de Whistler-legende ...


De ontwikkeling in het Stardust-stelsel blijft mysterieus. Dient de sluier die Far Away van de rest van het universum scheidt tot bescherming of geheimhouding? Wat is er werkelijk gebeurd met de Vario-robots? Welke mysteries staan de mensheid binnen de sterrenhoop te wachten? Welke rol speelt het eiland in de nevel?

In de volgende aflevering gaat Hubert Haensel op veel van deze raadsels in.


Oorspronkelijke titel: Die Whistler-Legende

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Omslag concept schets (original Vorskizze oder Skizze) © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: de Stardust-kroniek – een Terranen verandert op enorme wijze.


Locatie en tijdsruimte: Stardust-stelsel – 26 februari 1394 - 30 juni 1411 NGT (4981 - 4998 na Chr.)


Hoofdpersonen: Belyona Anshin – De vrouw aan Whistler's zijde neemt belangrijke beslissingen. Rikoph Furtok – De ondernemer kijkt terug op die fatale plek. Sean Legrange – De zoon van een verrader wordt de nieuwe steun van de voormalige eerste bestuurder van Stardust. Stuart Lexa – Net zoals zijn vader groeit hij op als een begaafd piloot. Timber F. Whistler – De ondernemer moet ondergaan hoe zijn lichaam wordt veranderd.In het Stardust-stelsel groeit de derde generatie op van de lokaal geboren inwoners. Zij kennen de Melkweg en het Sol-stelsel alleen van documentatie en vertellingen; ze beschouwen Aveda, Katarakt, Zyx en de anderen werelden het stelsel als hun eigenlijke thuis. Vijanden of zelfs andere ruimtevarende volken die als rivalen bij de delving van de rijkelijk aanwezige grondstoffen kunnen voorkomen zijn er niet in de sterrenhoop Far Away. Door de hier razende hyperstormen gaan weliswaar steeds weer schepen verloren (bij zo'n voorval komt Sigurd Echnatom in 1408 NGT om het leven), maar zulke tegenslagen kunnen de unie van de Stardust-planeten niet meer verzwakken. De economie van de Stardust-mensheid floreert, die naburige stelsels worden verkend met eigen ruimteschepen van nieuw ontwikkelde types. Honderden mensen werden door de steeds weer opduikende gouden-vonkenregen duurzaam verjongd.

Maar één man kan zich niet oprecht verheugen over deze positieve ontwikkeling omdat hij door eigen zorgen wordt gekweld: Timber F. Whistler's cyborg-lichaam schijnt tegen zichzelf te vechten. Steeds weer sterven de organische bestanddelen door onbekende oorzaak af en moeten opnieuw worden gekweekt. Als dat ook niet meer mogelijk is worden ze definitief verwijderd en door robot onderdelen vervangen. Whistler lijdt onder de wetenschap dat hij geleidelijk helemaal wordt veranderd in een robot. Om zijn jeugdige uiterlijk te verklaren beweert hij dat een gouden-vonkenregen hem ook heeft beroerd. Whistler ziet uit naar een stamboomhouder, hij was echter al voor zijn ongeval onvruchtbaar, en Belyona Anshin die van zijn arts nu ook een vaste vriendin is geworden wil van kunstmatige bevruchting niets horen. Dit leidt ertoe dat beide langzamerhand uiteen gaan. Timber's geweten wordt ook nog belast door de herinneringen aan Duncan Legrange. Nog steeds vraagt hij zich af of hij zijn enige vriend destijds ten onrechte heeft beschuldigd dat hij het ongeluk opzettelijk heeft veroorzaakt.

Om die reden vertrekt hij meteen met de NEW GOOD HOPE naar de planeet Ares, als hij op 19 februari 1405 NGT van aldaar een radioboodschap ontvangt wiens afzender een codewoord gebruikt dat tot dan toe alleen bekend was bij Whistler en Legrange. In het bericht verzoekt Sean Legrange, Duncan's zoon, om Whistler's hulp. Pas jaren later verneemt Whistler dat Duncan Legrange na hun onenigheid op Ares is ondergedoken en aldaar een verhouding had met een prostituee. Het resultaat daarvan is Sean. Duncan en zijn naamloze moeder zijn bij een tunnelinstorting om het leven gekomen. Sean was toen net oud genoeg om zich aan te sluiten bij de gelukszoekers die op Ares gingen delven naar waardevolle grondstoffen. Whistler spoort de volledig uitgeputte, uitgemergelde jongen op en neemt hem mee naar Aveda om hem te steunen en daarmee zijn schuld in te lossen tegenover Duncan. Later adopteert Whistler de jongen zelfs.

Op 16 maart 1408 NGT wil Whistler zijn beschermeling, die tot de ruimtevloot is toegetreden, op het opleidingsschip NIKE QUINTO bezoeken. Daarbij weigert zijn lichaam wederom de dienst en Whistler raakt opnieuw in een coma. De volgende dag start de NIKE QUINTO voor een opleidingsvlucht. Sean Legrange, Stuart Lexa (zoon van Maximilian Lexa) en Kraton Furtok (zoon van Rikoph Furtok) zijn kameraden en goede vrienden. Rikoph is eveneens aan boord en krijgt de leiding over het schip. Het lukt hem om de planeet First Found te naderen. Dit is de planeet waarop hij in 1388 NGT een bijna dodelijke ontmoeting had met een geheimzinnig artefact in de vorm van een vier meter groot sneeuwkristal, hij had daarna drie jaar lang in coma gelegen. First Found is verboden gebied en alleen met de bevelcodes van de NIKE QUINTO kan Furtok daar landen. Furtok is ervan overtuigd dat hij toen contact had met een wezens dat leed, en dat hij nu wil bevrijden. Als hij het object aanraakt, dat een onbeduidende hoeveelheid deflagrerende psi-materie 'afscheid', worden hij en zijn begeleiders (de drie jeugdvrienden) naar een andere omgeving verplaatst. Ze bevinden zich plotseling in een volledig technisch complex en staan tegenover een immaterieel wezens dat heftig verlangt om te leven en verschrikkelijke eenzaamheid uitstraalt. De dorre humanoide met zwarte huid en een haarvlecht schijnt met Furtok te willen versmelten, maar dan richt hij zijn straler op zichzelf. Als hij schiet worden de mensen naar hun beginpunt teruggezet. Furtok is dood, vertoont echter geen verwondingen.

Op 15 september 1409 NGT ontwaakt Whistler uit zijn coma. Van zijn oorspronkelijke lichaam is nu alleen nog maar zijn hersenen over, het robot-chassis werd met nieuw gekweekt organisch weefsel bedekt en lijkt daardoor zoals voorheen op een normaal mens. Belyona, die nu definitief bij Whistler is weggegaan heeft ontdekt dat de receptoren, die door de Indochimi werden ingepland bij Whistler in 1347 NGT, schuldig zijn aan de afstotingsreactie. Enige maanden later, op 5 januari 1410 NGT, zijn de drie vrienden Sean, Stuart en Kraton onderweg naar de Zeus-maan Krian om hun praktische vliegexamen af te leggen. In een krater ontdekken ze een object van vier kilometer in diameter en 200 meter dikte in de vorm van een achtpuntige ster die onder het ijs ligt en bovendien door een merkwaardigen sluiereffect wordt beschermd tegen peiling. De drie leggen het object met een desintegrator bloot, vinden een openstaand schot en betreden een soort station van barnsteen gekleurd materiaal met blauw-zilveren aggregaten bestaande uit vormenergie. Er zijn sporen van strijd of andere vernielingen te zien, maar van de bemanning – dood of levend – ontbreekt ieder spoor. Als de nieuwsgierige Kraton een onbekend object activeert blijkt dat over het hele station bommen werden verdeeld die waarschijnlijk niet zijn geëxplodeerd. De door Kraton op scherp gezette bom wordt nog net op tijd in het heelal gedumpt en richt daar ondanks haar gigantische explosieve kracht geen schade aan.

De drie jonge kadetten krijgen een uitbrander die niet mis is, maar tegelijkertijd ook lof. Hun opleidingshoofd vertelt hen maanden later dat het door hen gevonden object nog maar een kleine deel van zijn geheimen heeft prijsgegeven. Men heeft ontdekt dat het om een overbrenger gaat en dat deze misschien een bestanddeel is van het tweede galactische raadsel. Nog diezelfde dag, als na maanden het steeds zwakker wordende sluiereffect definitief is verdwenen, is ook de omranding van het symbool in de hal van de duizend opdrachten verdwenen. Dit symbool heeft de vorm van een achthoekige ster. Het artefact zal nu gelicht worden en in een omloopbaan gebracht rond Krian. Het heeft zelfs al een naam gekregen: NEO-OLYMPUS.

Op 30 juni 1411 NGT zal in de Whistler-villa in Stardust City een feest plaatsvinden ter ere van Sean; Whistler's adoptiezoon is tot 1e luitenant bevorderd en heeft zijn eerste commando over een ruimteschip gekregen. Plotseling verschijnt er iets dat de mensen eerst houden voor weer een gouden-vonkenregen, maar deze verschijning is anders. De 'vonken' zijn bruin en klonteren samen tot er een perfecte lichaam van een mens ontstaat. Deze schijnt verschrikkelijk pijn te lijden en roept om hulp met de woorden 'we vergaan opnieuw'. De verschijning verdwijnt meteen, werd echter gefilmd. De evaluatie van de opnamen bevestigt Whistler's vermoeden die denkt de man te hebben herkend: het was Fellmer Lloyd.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den EndeDe concept schets (original Vorskizze oder Skizze) op A4 formaat van de PR2510 omslag is ook toegevoegd, met dank aan de Duitse illustrator Alfred L. Kelsner.


De uit 1949 in Westfaalse Bond geboren Alfred L. Kelsner is een van de illustrators die Perry Rhodan week na week een 'gezicht' geven.

Kelsner is sinds 1978 als zelfstandig grafisch kunstenaar en illustrator actief. In 1981 publiceerde hij met de legendarische Perry Rhodan chef-redacteur William Voltz het boek 'Zeitsplitter'; bij deze samenwerking liet Voltz zich door Kelsner-afbeeldingen inspireren en schreef er korte verhalen bij. Spoedig erna kwam de opdracht om de omslagafbeelding van een PR-pocketboek vorm te geven, en sinds 1996 schildert Alfred Kelsner omslagafbeeldingen voor de klassieke Perry Rhodan-serie. Daarbij komen werken voor 'Mythor', ATLAN en nog veel meer. Zijn werken zijn ontelbaar.


Tot heden is Kelsner volledig 'handwerk' gebleven: na een uitvoerige schetsfase ontstaan de schilderij in grootformaat (tot 70 centimeter hoogte) met tempera- en acrylkleuren op gegrondverfd, stabiel schilderkarton – en helemaal zonder computer. Hoogstens met gebruik van een airbrush-spuit, dat dan alleen een werkverlichting, een arbeidstijdverkorting is. Want Alfred Kelsner schildert zo goed als alles uit de vrije hand!

Zijn afbeeldingen fascineren sinds tientallen jaren. Alfred L. Kelsner is een meester in het uitbeelden van sterren en planeten, van ruimteschepen en kosmische verten; zijn afbeeldingen zetten ertoe aan om letterlijk in de oneindigheid weg te dromen naar stellaire nevels en galaxies, asteroïdengordels en maanoppervlakken.