< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2509 • 1928    EILAND IN DE MIST


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van de Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan de functie van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR representeert een nieuwe geheimzinnige transporttechnologie. Juist als men deze begint te ontcijferen, dringt een macht die zich de Frequentie Monarchie noemt in dit polypoortstation door en kan tenminste voorlopig teruggeslagen worden.

Maar er komen ook andere mensen in gevaar: zo bereikt Perry Rhodan een schreeuw om hulp van de Terranen die iets meer dan honderd jaar geleden naar verre, schijnbaar veilige plaatsen geëmigreerd zijn. De geschiedenis van deze Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away bevat vele verrassende wendingen en geheimen. Een daarvan is het eiland in de mist ...


Interne conflicten en Timber F. Whistler's ongeluk houden de bewoners van het Stardust-stelsel meer bezig dan hen lief is. Hubert Haensel volgt de verdere ontwikkeling van de mensheid in het Stardust-stelsel in de volgende aflevering


Oorspronkelijke titel: Insel im Nebel

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: de Stardust-kroniek – op zoek naar kosmische geheimen.


Locatie en tijdsruimte: Stardust-stelsel – 2 juni 1377 – 9 februari 1389 NGT (4964 - 4976 na Chr.)


Hoofdpersonen: Duncan Legrange – Whistler's vertrouwde hulp moet een crisis overwinnen. Maximilian Lexa – Een piloot betreedt het geheimzinnige eiland in de mist. Rikoph Furtok – De jongste spruit van de Furthok-dynastie zoekt de onsterfelijkheid. Sigurd Echnatom – Een vriend van vroeger onthult verschrikkelijke informatie. Timber F. Whistler – De ondernemer regeert sinds 30 jaar over de werelden van het Stardust-stelsel. Vorremar Corma – De Siganees streeft met de 'Paradijsvogels' naar de macht.In 1377 NGT is Timber F. Whistler 152 jaar oud en heeft hij zes aaneengesloten ambtsperioden achter de rug als bestuurder van de Stardust-mensheid en de op 1 januari 1350 NGT gestichte unie van de Stardust-planeten, en maakt hij zich zorgen over de verdere ontwikkeling van zijn volk. Hij is echter ook van mening dat HET de emigranten om een heel bepaalde, nog onbekende reden, naar het Stardust-stelsel heeft gehaald, maar hij deelt volstrekt niet de opvatting van een steeds groter wordend aantal mensen die ervan overtuigd zijn dat het hun bestemming is om op te gaan in HET. De enige splinterpartij, de Paradijsvogels, vertegenwoordigd deze mensen en is intussen Whistler's sterkste concurrent geworden. Hun voorzitter Vorremar Corma - de enige naar het Stardust-stelsel geëmigreerde Siganees - die ook niet terugschrikt voor een overdreven pathetisch optreden in het openbaar, benut Huslik Valting als boegbeeld. Valting was de eerste van meerdere mensen die door het gouden-vonkenregen verschijnsel werden verjongd. De Paradijsvogels beschouwen deze fenomenen als tekenen dat HET zich, in tegenspraak tot Lotho Keraete's verkondigingen, nog steeds bekommert om de Stardust-mensheid. Whistler vreest dat de toch al met moeilijkheden en tegenslagen verbonden opbouw van de koloniën gevaar loopt door de gepropageerde passiviteit van de Paradijsvogels.

Als Whistler en zijn beste vertrouweling Duncan Legrange op 2 juni 1377 NGT met een zwever op Katarakt onderweg zijn, voor een volgende termijn van de verkiezingsstrijd, raken ze bij de Goor-tafelberg in een onweersstorm en storten ze neer. Daarna wordt beweerd dat Whistler zich van het politieke toneel heeft teruggetrokken - zodoende wordt Corma tot nieuwe bestuurder verkozen. Legrange en Maximilian Lexa - laatstgenoemde is intussen kolonel en bevelhebber van de Stardust-explorervloot – zien op 4 augustus, in de beschutting van hun deflectorvelden, hoe Corma en Valting heimelijk in de Stardust-rotsnaald binnendringen en tevergeefs proberen om de voorheen onopgeloste raadsels te ontcijferen in de hal van de 1000 opdrachten. Rikoph Furtok voegt zich er ook bij. Hij heeft eveneens lucht van de zaak gekregen en beschuldigt Corma ervan dat hij zijn ambt heeft misbruikt om de nieuwste wetenschappelijke kennis over de raadsels voor zichzelf toe te eigenen. Ook Furtok begeert blijkbaar de onsterfelijkheid en dwingt Corma ertoe om met hem samen te heulen. Nog steeds gecamoufleerd volgen Legrange en Lexa hen naar Katarakt. Aldaar hebben de Rokinger intussen nieuwe nederzettingen gesticht en zijn ze met de bouw van een hyperkristal-veredelingsindustrie begonnen. Sharud Thurbund is hun nieuwe leider.

Corma en Furtok halen Thurbund over om hen meer te vertellen over een oude legende van de Rokinger die gaat over een eiland in de mist. Ook de Indochimi van Zyx hebben, zoals de Terranen weten, zo'n legende. Als Thurbund door Corma onder druk wordt gezet geven Legrange en Lexa hun camouflage op en komen tussenbeide. Daar het de Rokinger volledig duidelijk is dat de Terranen desnoods met geweld zullen halen wat ze willen hebben, geeft hij de coördinaten prijs van het eiland in de mist. Het ongelijke kwartet vliegt met een zwever naar deze positie. Onderweg zien ze enorme zeewezens die zich met vleugels in de lucht kunnen verheffen, en stoten uiteindelijk op een mistveld van 2650 km in diameter en 100 km hoogte, dat angst in hen oproept en elke peiling verhinderd. Lexa stuurt de zwever direct in de mist, daarna wordt de machine door een onbekende kracht neergezet op een paradijselijk eiland met een diameter van 2000 kilometer. Enige kilometers van de noordkust van het ovale eiland verheft zich een koepel uit het water. Aan de beboste hellingen van een berg zijn centaurachtige wezens en ontelbare vlinders te zien. Een Vojaride - een 'geboortehelper' van HET treedt de gearriveerden tegemoet. Hij verkondigd dat ze 'niet de juiste' zijn en stuurt ze weg, nadat hij hen aan een soort zelfkennis heeft onderworpen - bijvoorbeeld aan Corma heeft hij voorgespiegeld dat hij helemaal alleen is en dat het zijn enige motivatie is om weer terug te keren naar de Melkweg en zijn familie. Als de indringers weer op Aveda arriveren zijn er vier maanden verstreken - het is dan 10 december.

Op 18 december ontwaakt Whistler uit een zes maanden lang coma in het hoofdkantoor van zijn firma. Hij wordt medisch verzorgd en verneemt dat hij bij het zweverongeluk dodelijke verwondingen had opgelopen. Zijn lichaam was niet meer te redden en is door een volledige prothese vervangen. Van de oorspronkelijke Whistler is alleen nog maar zijn brein over, het bevindt zich nu in een robotlichaam. De huid en bepaalde lichaamsdelen werden vervangen door genetisch verbeterde kweekproducten. Whistler lijdt onder de gedachten dat hij niet meer is dan een cyborg - ondanks dat in het openbaar ook al langere tijd het gerucht rondgaat dat de leden van de Whistler-familie niets anders zijn dan robots van hun eigen firma. In ieder geval heeft hij op deze wijze een vorm van onsterfelijkheid gewonnen. In een persverklaring van 1 januari 1379 NGT maakt Whistler bekent dat hij zich definitief uit het openbare leven zal terugtrekken. In de daarop volgende periode daalt Corma's politieke ster snel. In 1382 NGT wordt de nieuwe bestuurder Telmach Istban van het samenwerkingsverband voor lokale vrede. Maximilian Lexa, sinds 1385 NGT admiraal, is eind mei 1388 NGT met de ARGOS - het vlaggeschip van de explorervloot die bestaand uit 20 kruisers van de PHOENIX-klasse - onderweg in het randgebied van de sterrenhoop Far Away. Op 27 mei ontmoet hij Rikoph Furtok, die intussen een kleine handelsvloot leidt. Eén van deze schepen heeft een sensationele ontdekking gedaan: een sinds 345.000 jaar met sublicht snelheid door de ruimte reizende onbemande ruimtesonde werd gevonden. Dit is - afgezien van de ruïnestad van Katarakt, de Rokinger en de Indochimi - het tot dusver enige teken voor de aanwezigheid van andere intelligente wezens in Far Away.

De koers van de sonde, die in al die tijd maar 32 lichtjaar heeft afgelegd, wordt gereconstrueerd. Haar beginpunt is één van drie planeten bij een naamloze zon. Aldaar worden 180.000 jaar oude ruïnes gevonden waar in ondergrondse gangen de gedegenereerde nakomelingen leven van de vroegere ruimtevaarders. Ze zijn aapachtige wezens met leeuwenkoppen die tot de primitiviteit zijn teruggevallen. Er wordt ook nog een energiebron gepeild. Daarbij gaat het om een structuur in de vorm van een sneeuwkristal die niet uit 'normale materie' bestaat - Huslik Valting's team had eertijds precies zo'n structuur ontdekt in de Irthom-tafelberg op Katarakt.

Begin januari 1389 NGT krijgt Whistler bezoek van Sigurd Echnatom. De enige minister van financiën is sinds kort lijstaanvoerder voor de partij Broederhulp en zodoende afgetreden uit de regering. Echnatom overhandigt Whistler een datakristal met filmopnamen die duidelijk bewijzen dat Duncan Legrange de zwever heeft gemanipuleerd waarmee Whistler is verongelukt. Vier weken later roept Whistler zijn vriend ter verantwoording, die echter alles ontkent. Er ontstaat onenigheid tussen beiden waarna Whistler zich trouwens afvraagt of Legrange werkelijk ooit echt een vriend was.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende