< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2508 • 1927    ONDERNEMING STARDUST-STELSEL


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg, waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening – wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Al ruim honderd jaar heerst er in de galaxie de meest verreikende vrede: de sterrenrijken werken er samen bij het creèren van een gemeenschappelijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van Terraans resident bekleedt, heeft zich geconcentreerd op wetenschap en onderzoek. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Juist wanneer men deze begint te ontraadselen, dringt een macht, die zich de frequentie monarchie noemt, dit polypoortstation binnen en kan op zijn minst voorlopig worden teruggeslagen.

Maar ook andere mensen lopen gevaar: zo wordt Rhodan verast door een hulpoproep van de Terranen, die ruim honderd jaar geleden naar de vermeend veilige Verre Oorden geémigreerd zijn. De geschiedenis van deze Terranen in de bolvormige sterrenhoop Far Away is de onderneming Stardust-stelsel...


In het Stardust-stelsel is blijkbaar niet alles zo fantastisch, als HET - de mentor van de mensheid - de Terranen heeft voorgespiegeld.

In de tweede Stardust-aflevering vertelt Horst Hoffmann hoe de Terranen op verdere raadsels stuiten.


Oorspronkelijke titel: Unternehmen Stardust-System

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Alfred Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Rainer Castor

Nederlandse vertaling: Scriptura/Sinne Johannes SinnemaSamenvatting: de Stardust-kroniek – een nieuwe begin voor de mensheid.


Locatie en tijdsruimte: Stardust-stelsel – 13 november 1346, 25 juni - 7 juli 1347 en 10 august 1348 NGT (4933 - 4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Timber F. Whistler – De bestuurder van het Stardust-stelsel moet zich tegen politieke tegenstanders verweren. Duncan Legrange – Een TLD-agent biedt hulp. Rabea Furtok – Een politica gedraagt zich als een onruststoker. Lotho Keraete – De bode van HET voert een nieuwe opdracht uit.Op 13 november 1346 NGT, de dag van het verdwijnen van de teletranswissel, voert Lotho Keraete in het geheim een laatste opdracht uit in het Stardust-stelsel, voordat hij vertrekt naar een andere gevaarlijkere missie: hij manipuleert de drie nog niet gemonteerde Vario-1000-robots van de TLD.

Meer dan een half jaar later, op 25 juni 1347 NGT, krijgt de voor een ambtstijd van vijf jaar verkozen bestuurder Timber F. Whistler bezoek van de TLD-agent Duncan Legrange. Whistler heeft zojuist de constitutionele zitting van het parlement en de regering van de Stardust-mensheid achter zich gelaten en vastgesteld dat de realiteit van de alledaagse politiek mogelijk toch niet dat is wat hij als zijn toekomst ziet. Zijn geduchtste concurrente, die oppositieleidster Rabea Furtok, heeft hem in het debat over de naamgeving voor verschillende instituten al getoond dat hij op harde weerstand moet rekenen, zelfs voor minutieuze vraagstukken. Whistler heeft doorgedrukt dat de geplande regeringszetel de naam Zeus Tower krijgt, het bestuurskantoor zal Stardust-Alpha heten. Furtok heeft de benamingen Stardust Intelligence Agency (SIA) voor de geheime dienst en Interstellar Bureau of Investigation (IBI) voor de rijkspolitie doorgedrukt. Legrange, die zich meer verplicht aan de Stardust-mensheid dan aan de LVT, vertelt Whistler over het bestaan van de Vario-1000-robots. Alle drie, zo verneemt Whistler twee dagen later van Sigurd Echnatom, zijn na de montage 'dolgedraaid' en moesten worden vernietigd. Legrange wint Whistler's vertrouwen en wordt benoemd tot speciaal gevolmachtigde van de bestuurder.

De bouw van de steden voor de 804 miljoen emigranten (waartoe 2,2 miljoen niet menselijke wezens horen) vordert gestaag op de planeten en manen van het Stardust-stelsel. Veel mensen nemen deel aan de speurtocht naar de door HET verstopte cellenactiveerders. Begin juli 1347 NGT verneemt Whistler van Maximilian Lexa, een medewerker van het team dat de Stardust-rotspunt onderzoekt, dat zich in diens structuur holtes verbergen die zijn beschermd tegen peiling. Lexa is de tweede van drie TLD-agenten die is ingezet in het Stardust-stelsel en heeft ook hetzelfde oordeel ingenomen als Legrange. Ook hij is van mening dat de Stardust-mensheid zich zelfstandig en onafhankelijk moet ontwikkelen van de LVT. Als Whistler zich persoonlijk ter plekke begeeft verdwijnt er een materieprojectie. Een holografische boodschap verschijnt die identiek is aan de eerste galactische raadsels, bovendien zijn er 1000 symbolen, pictogrammen enz. te zien, waarbij het om raadsels gaat voor de jacht op de onsterfelijkheid. Een systeem van tunnels en hallen wordt toegankelijk dat leeg schijnt te zijn – behalve acht kooi-overbrengers, die (zoals wordt aangenomen) tot een netwerk behoren van een systeem dat wordt verdeeld over 4096 overbrengers. Whistler begrijpt dat het niet makkelijk zal worden om de beide cellenactiveerders te vinden …

Daar de voorzieningen situatie in het Stardust-stelsel zich langzamerhand stabiliseert kan op 5 juli 1347 NGT een nieuw project van start gaan: de FARAWAY I, een slagkruiser van de MARS-klasse, vertrekt voor een eerste lange afstandsverkenning naar het randgebied van de sterrenhoop Far Away. Expeditieleider is Duncan Legrange, Maximilian Lexa vervangt de vorige pilote van de kruiser. Commandant van het schip is Rikoph Furtok, Rabea Furtok's zoon. Dat moet wel de nodige spanningen aan boord geven. Het missiedoel schijnt eenvoudig te zijn: men wil uitzoeken wat zich bevindt achter de veronderstelde barrière die voorheen elke lange afstandspeiling heeft verhinderd voorbij de rand van de bolvormige sterrenhoop met een diameter van 200 lichtjaar. Als de FARAWAY zich circa 100 lichtjaar van het Stardust-stelsel heeft verwijdert moet die bemanning erkennen dat die barrière volledig reëel is. Alle peilingen (ook de normale optische waarneming) falen en de sneller dan licht vlucht wordt door een onbekende invloed zoveel afgeremd dat het schip op sublicht snelheid moet overgaan. Ook de langzamer dan licht vlucht wordt teruggebracht tot een totale stilstand van het schip, hoewel alle aandrijfsystemen op volle toeren werken. De FARAWAY komt vast te zitten in de barrière, die de naam sextadimsluier krijgt. Het schip kan zich pas bevrijden en omkeren als de aandrijfaggregaten van de sloepen op de buitenwand worden gemonteerde. De FARAWAY keert onverrichter zaken weer terug in het Stardust-stelsel. Tenminste beseft men nu dat de Stardust-mensheid de bolvormige sterrenhoop niet kan verlaten – in ieder geval niet via traditionele wegen.

Op Katarakt vestigen zich vele gelukszoekers in het gebied van de immateriële stad Prymtuor, uit hen ontstaan later de profeten van de stad. Anderen wijden zich aan het onderzoek van de ruïnes die op Katarakt worden ontdekt. Een archeologenteam graaft op het grootste eiland Candall de stad Marirthorn uit en ontdekt in het gesteente van een tafelberg een geconserveerd fossiel dat lijkt op een bultrug walvis. Huslik Valting, een koloniale Terraan van de planeet Cyrglar, hoort bij dit team. Tijdens een storm begin juli 1347 NGT stort zijn zwever neer, het basiskamp wordt vernietigd. Valting is zwaar gewond en ligt op sterven, daar houdt hij de stemmen die hij hoort eerst voor een inbeelding. Dan heeft hij een visioen over het eiland Talanis en vindt zichzelf weer terug in een paviljoen vol vlinders. Als hij weer bij komt ziet hij een gouden lichtverschijnsel dat in ontelbare vonken oplost. Deze dringen door in hem en zijn bedolven kameraden en helen ze weer. Met nieuwe energie gestekt (hij voelt zich zelfs verjongd) ontdekt Valting een grot waarin een kooi-overbrengers staat. Hij gebruikt deze en wordt naar het paviljoen uit zijn visioen verplaatst. Aldaar hoort hij iemand lachen, dat mensen meteen met de superintelligentie HET associëren, maar het is geen geamuseerd lachen – het klinkt eerder vertwijfeld. Door angst vervult vlucht Valting door de overbrenger. Bij zijn terugkeer verneemt hij dat er meer dan een jaar voorbij is gegaan.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende