< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2507 • 1926    IN DE HALFSPOORDOMEINEN


Op de Aarde en de talrijke planeten Ín de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening – dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen, dringt een macht die zich frequentie monarchie noemt dit polypoortstation binnen, maar kan voorlopig worden teruggeslagen.

Perry Rhodan wordt tot erfgenaam van de 'halfspoorwisselaars', die zich niet tegen de vijanden kunnen verdedigen, verheven en moet erkennen dat alleen zijn overwinning ook Terra's veiligheid zal garanderen. Van de thuiswereld van de halfspoorwisselaars vlucht hij naar OROLOGION, een transportstation in de halfspoordomeinen .. .


Perry Rhodan, Mondra Diamond en lcho Tolot zijn onderweg naar NEO-OLYMPUS. Wat hun precies in het Stardust-stelsel te wachten staat, beschrijft Uwe Anton in de volgende aflevering.


Oorspronkelijke titel: In der Halbspur-Domäne

Auteur: Arndt Ellmer

Omslag: © Jorg de Vos

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip 'NEPTUNUS-klasse' (bovenste bolhelft) door Johannes Fischer

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze zoeken een weg naar huis – en ontmoeten oude bekenden.


Locatie en tijdsruimte: OROLOGION – 15 tot 17 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan ontmoet oude bekenden. Galhamo Ciono – De Acroni probeert de verdediging van OROLOGION te waarborgen. Icho Tolot – De Haloeter moet ditmaal achterblijven. Grek-1 Pral – Een Maahk bewijst zich als een waardevolle bondgenoot.Met het in drie delen opgesplitste ruimteschip MIKRU-JON reizen Perry Rhodan, Mondra Diamond, Icho Tolot en Ramoz via het halfspoor naar het polypoortstation OROLOGION in de galaxie Diktyon, waar ze arriveren op 15 januari 1463 NGT. Het station is nog niet in handen van de frequentie-monarchie, maar Diktyon's meeste stations werden al veroverd. OROLOGION wemelt nu dus van de vluchtelingen. Ook Pscholian Lox, de 'huismeester' van BLEU RIMBER (of een andere wezens uit hetzelfde volk), bevindt zich op het transferdek, maar trekt zich dan weer terug in het niet algemene toegankelijke gebied van het station. Rhodan ziet bovendien een groep zwaargebouwde wezens in zwarte drukpakken, die hem merkwaardig vertrouwd voorkomen.

Galhamo Ciono, chef van de veiligheidstroepen uit het Acroni volk, ontvangt de galactici. Op OROLOGION verwacht men elk uur een invasie van de frequentie-monarchie en in feite arriveren kort na MIKRU-JON nieuwe vluchtelingen die verkondigen dat het station GWARONAX ook is gevallen. Daar niemand ter plekke in het bezit is van een controllers kan OROLOGION niet worden afgegrendeld. Rhodan zeg dan wel zijn hulp toe, maar verraadt echter niet dat de galactici drie controllers bij zich hebben – die ze momenteel niet kunnen bedienen. Terwijl Icho Tolot in MIKRU-JON de wacht houdt en informatie over Diktyon verzamelt, volgen Rhodan en Mondra het spoor van de wezens in de drukpakken. Ramoz wijkt niet van de zijde van het vrouwtje.

Na enige moeilijkheden kunnen Rhodan en Mondra contact leggen met de onbekenden. Rhodan is enigszins verrast dat het om Maahks gaat – en meer: later verneemt hij dat deze wezens al zover gevorderd zijn om zich verder te ontwikkelen tot schaduw-Maahks. De methaanademers zijn eigenaardig terughoudend, was Rhodan's wantrouwen wekt. Hij is pas gekalmeerd als hem duidelijk wordt dat de Maahks hem hebben herkend. De voor normale Maahks atypische emoties die zij kunnen ervaren waren de reden van hun terughoudendheid. Langzamerhand geven de Maahks steeds meer informatie prijs. Ze zijn uit hun thuis Andromeda gevlucht omdat ze aldaar door fundamentalisten werden vervolgd en werden daarna in de halfspoordomeinen opgenomen. Grek-1, de leider van de Maahks, kan de galactici tonen hoe men de controllers bedient. Ondertussen heeft Tolot een via de polypoortradio verstuurd morseboodschap ontvangen van Reginald Bull. Contact met het thuisfront kan tot stand worden gebracht en er wordt informatie uitgewisseld. Rhodan geeft zijn goedkeuring voor een tegenaanval. Het risico om met zijn antwoord de frequentie-monarchie naar OROLOGION te lokken neemt Rhodan op de koop toe.

Mikru is plotseling mededeelzamer dan eerst en vertelt dat MIKRU-JON aanwezig was bij de ontdekking van het allereerste polypoortstation. Het schip is in de waarste zin van het woord bezield, want de vroegere piloten van het schip konden mentaal met haar versmelten en daardoor beter navigeren, waarbij steeds weer een deel van hun bewustzijn – resp. een 'echo' of 'afdruk' daarvan – achterbleef in MIKRU-JON. Zodoende is MIKRU-JON meer dan alleen een machine. Het schip vreest om opnieuw achtergelaten te worden als destijds toen de halfspoorwisselaars de ruimtevaart hadden opgegeven. Rhodan belooft dat dit niet zal gebeuren.

De Maahks komen langs bij de galactici met het verzoek ze te helpen. Om het laatste vrije station te beschermen tegen een aanval van de frequentie-monarchie zijn dringend controllers nodig waarmee de transferkokers kunnen worden geblokkeerd. De Maahks weten dat in het distributiedepot ARTHA meerdere controllers zijn opgeslagen, maar het ruimtestation is reeds bezet door frequentievolger Ghoranfogh. De schaduw-Maahks kunnen echter de- en rematerialiseren, wat ARTHA's infiltratie mogelijk zal maken, maar daarbij verbruiken ze echter veel energie. Rhodan moet ze begeleiden want zijn cellenactiveerder levert hen die benodigde energie. Rhodan stemt toe. Aanvankelijk lukt de coupe niet meteen omdat de Darturka druk bezig zijn in ARTHA. Ze achtervolgen een Bokazuu die een controller bezit. Uiteindelijk blaast hij zichzelf op, dan Rhodan te vertrouwen die hem heeft opgespoord.

Met 76 buitgemaakte controllers keren Rhodan en de Maahks terug naar OROLOGION. Rhodan verspert de naar ARTHA voerende transferkoker. De controllers worden verdeeld: de Maahks zullen met hun heLVT proberen om tegenstand te bieden aan de frequentie-monarchie, Rhodan neemt de andere heLVT mee om ze naar de Melkweg te brengen. Daar ITHAFOR nog steeds niet is te bereiken moet een ander doel worden gezocht. De keuze valt op ARTHANOK, een van ARTHA afgekoppeld station dat als onderdeel van een distributiedepot het intergalactisch transport mogelijk zal maken. Het is maar een tussenstation want de galactici willen naar NEO-OLYMP reizen – om onduidelijke redenen is dit station nu plotseling bereikbaar. Op 17 januari vertrekken de galactici.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende