< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2506 • 1925    SOLO VOOR MONDRA DIAMOND


Op de aarde en de talrijke planeten van de Melkweg waar mensen leven schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - overeenkomend met het jaar 5050 n. Chr. Al meer dan honderd jaar heerst in de galaxie vrijwel algehele vrede. De sterrenrijken werken aan het scheppen van een gemeenschappelijke toekomst. De conflicten van het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van Terraanse resident bekleedt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR maakt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie beschikbaar. Juist als deze ontraadseld begint te worden dringt een macht die zich frequentie monarchie noemt dit polypoortstation binnen, maar kan tenminste tijdelijk worden teruggeslagen.

Perry Rhodan wordt gepromoveerd tot erfgenaam van de 'halfspoorwisselaars', die zich niet tegen hun vijanden kunnen verweren, en moet erkennen dat alleen zijn overwinning ook Terra's veiligheid kan waarborgen. Van de thuiswereld van de halfspoorwisselaars vliegt hij naar de polypoortmarkt PERISTERA, van waaruit hij een doorgang naar de Melkweg hoopt te krijgen.

Omdat dat iets minder simpel blijkt te zijn dan verwacht, geeft hij toestemming voor de solo voor Mondra Diamond ...


Het geheime net van polypoortstations heeft nog vele geheimen te bieden, en met alleen een controller klasse A zal Perry Rhodan hoogstens aan hun oppervlak krabben. Ondanks dat moet hij actief blijven, omdat hij anders een verloren strijd aangaat tegen de frequentie monarchie.

Vanaf PERISTERA gaat Rhodan's reis verder - naar OROLOGION. Hoe de toestand zich daar ontwikkelt beschrijft Arndt Ellmer in de volgende aflevering ...


Oorspronkelijke titel: Solo für Mondra Diamond

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Jorg de Vos

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: op pad in een polypoortstation – twee Terranen en een Haloeter op verkenning.


Locatie en tijdsruimte: PERISTERA – 15 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De onsterfelijke sjachert met de leider van de handelsstad. Mondra Diamond – Ze zet haar vaardigheden in die ze als circusartieste heeft geleerd. Icho Tolot – De Haloeter zorgt voor zijn 'kleintjes'. Ulocco Lo'tus – De Troyke zint op verraad.Terwijl Perry Rhodan, Icho Tolot en Ramoz op zoek zijn naar Mondra Diamond en zijn doorgedrongen tot de omgeving van haar gevangenis, waar ze nu tegenover de zwaar bewapende soldaten staan van de marktleider Ulocco Lo'tus en zijn op PERISTERA gestichte marktstad, heeft de voormalige TLD-agente zichzelf al met grote moeite bevrijd en is ze gevlucht door een ventilatieschacht. Ze heeft enkele Toyken uitgeschakeld en een multifunctioneel apparaat in haar bezit genomen waarmee ze haar SERUN heeft teruggevonden – net op tijd want bij haar vluchtpoging heeft ze diverse verwondingen opgelopen. De SERUN plaatst haar in een korte genezingsslaap, nadat het haar vervolgens is gelukt om het polypoortstation binnen te dringen. Daartoe moest ze alleen maar de controller plaatsen in een daarvoor bestemde uitsparing in de bodem. Het station erkent haar als bevoegd en opent de centrale koepel om MIKRU-JON binnen te sluizen. Aan boord van het schip frist Mondra zich op en komt ze op krachten. Daarbij maakt ze kennis met Mikru, een holografische belichaming van het schip in de gedaante van een jonge vrouw. Mondra komt te weten dat het schip vreest om achtergelaten te worden omdat het voor de galactici nu mogelijk is om PERISTERA te verlaten op een andere wijze. Mikru verklaart dat het schip zo is geconstrueerd dat het gebruik kan maken van de transferkokers. Voor dit doel kan het worden opgedeeld langs speciale insnoeringen. Mondra belooft dat MIKRU-JON met hen mee mag reizen.

Intussen onderhandelt Perry Rhodan met Ulocco Lo'tus. Icho Tolot, die de marktleider houdt voor een domme lijfwacht, observeert alles aandachtig. Rhodan beweert dat hij in opdracht van de halfspoorwisselaars onderweg is om PERISTERA te inspecteren. Daar de macht van de marktleider gedeeltelijk op een leugen berust (hij beweerde bijzondere wapens te hebben gevonden in PERISTERA, maar was nooit echt in het station geweest), wat hij wel graag wilde realiseren, gedraagt hij zich eerst vriendelijk en verklaart zich bereid om Rhodan te helpen bij de zoektocht naar Mondra. Ramoz volgt opnieuw zijn speurneus naar het baasje en leidt de groep naar de ingang die Mondra heeft gebruikt. Deze gaat open en Mondra zweeft eruit om Rhodan om de hals te vallen. Ulocco Lo'tus wil van de lastige galactici af en laat ze bewusteloos shocken door een van zijn beulsknechten – maar hij heeft niet op Tolot gerekend, die niet wordt beïnvloed door het wapen. De Haloeter grijpt de Toyken en sluit hem op.

Nu kunnen de galactici zich met PERISTERA bezig houden. Helaas schijnen enkele opgeslagen codes in de controllers geblokkeerd te zijn want ITHAFOR is onbereikbaar. Voor een intergalactisch transport heeft men dus een distributiedepot nodig, een reis naar GALILEO of NEO-OLYMPUS is dus uitgesloten. Rhodan, die er ook niets tegen heeft om MIKRU-JON mee te nemen op reis, beslist voor een ander doel: het polypoortstation OROLOGION in de galaxie Diktyon. Voordat de galactici PERISTERA verlaten waarschuwen ze de marktleider voor de frequentie-monarchie, die spoedig zal aanvallen – PERISTERA's activiteit zal niet voor hen verborgen blijven. Mondra dwingt hem ook om de laatste overlevende Wagokos vrij te laten. Ulocco peinst er niet over om de marktstad te evacueren. Ten slotte heeft hij nu eindelijk toegang tot het binnenste van het station. Dat hij er helemaal niets aan heeft moet hij inzien als kort na het vertrek van de galactici gevechtshandelingen worden gemeld.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende