< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2505 • 1924    DE POLYPOORTMARKT


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening – dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt dit polypoortstation binnen, kan echter tenminste voorlopig worden teruggeslagen. Perry Rhodan komt in contact met de heren van de polypoortstations en wordt door deze verzocht naar hun thuiswereld te komen: de 'halfspoorwisselaars' zijn vredelievend en zijn niet opgewassen tegen de agressieve monarchie, daarom vragen ze de Terranen om hulp. Nog tijdens de besprekingen duiken de troepen van de monarchie echter op. Perry Rhodan moet voor de superieure tegenstander vluchten. Zijn weg naar thuis heeft een nieuw beginstation nodig. En precies dit is de polypoortmarkt ...


Perry Rhodan heeft de polypoortmarkt PERISTERA bereikt, maar dat is dan ook alles. Hij vond noch informatie over de frequentie monarchie, noch ging er voor hem een veilige terugweg open. Hoe het verdergaat vertelt Michael Marcus Thurner de volgende aflevering ...


Oorspronkelijke titel: Der Polyport-Markt

Auteur: Michael Marcus Thurner

Omslag: © Jorg de Vos

Illustratie intern (Duits exclusief): © ichael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ze bereiken het polypoortstation PERISTERA – het handelscentrum van Toykana.


Locatie en tijdsruimte: PERISTERA, Kyon Megas – 13 - 15 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terranen probeert een controller onder controle te krijgen. Mondra Diamond – Perry Rhodans vriendin duikt in het gewoel van een exotische markt. Icho Tolot – De Haloeter ziet met eigen ogen het legendarische station PERISTERA. Ulocco Lo'tus – De geheimzinnige leider van PERISTERA herkent het oude obeliskenschip. Lanzenkaur – Een Wagokos moet de onbuigzame macht van de sterkste ondergaan.Het polypoortstation PERISTERA is een ruimtestation van gelijke afmetingen als GALILEO, maar diens vorm verdwijnt bijna onder talrijke aan- en uitbouwsels. Een mengelmoes aan volken heeft dit om een dubbelster cirkelende station blijkbaar al sinds lange tijd in beslag genomen en benut deze als handelswaar overslagplaats. Inderdaad is PERISTERA de enige vrijhandelszone in Kyon Megas en dient tevens velen gestranden, die zijn gevlucht voor de in Diktyon woedende oorlogen, als laatste toevluchtsoord. Ontelbare schepen wemelen om het station, MIKRU-JON kan echter geen activiteit vaststellen van de frequentie-monarchie. Het station zelf schijnt inactief te zijn. Perry Rhodan moet zich bij een loods in de schulden steken om landingstoestemming te krijgen voor het schip. Als hij het overeengekomen bedrag niet binnen twee dagen kan opbrengen dan komt MIKRU-JON in bezit van de loods. In ieder geval is MIKRU-JON's landingsplaats precies in het centrum van de koepel waaronder de transferkokers zich ook bevinden. Het schip toont een merkwaardige interesse voor PERISTERA, maar is wederom zuinig met gedetailleerde informatie.

Perry Rhodan en Mondra Diamond kijken een beetje rond. In de vrijhandelszone schijnen de Toyken het voor het zeggen te hebben. Deze wezens, die lijken op rechtopstaande wilde zwijnen, zijn de veiligheidsmensen die van hetzelfde volk afstammen als de marktleider Ulocco Lo'tus, die MIKRU-JON's aankomst nieuwsgierig volgt. Een speciale goedaardige tumor in zijn hersens maakt het hem mogelijk om emotieloos te denken en verhoogt zijn geestelijke capaciteit enorm. Hij komt te weten dat MIKRU-JON een schip is van de halfspoorwisselaars en dat de huidige bemanning van het schip niet tot dit volk behoort. Hij besluit om zich het schip toe te eigenen. Daarvan vermoeden Rhodan en Mondra niets, als ze proberen om de aandacht van de marktleider op hen te laten vallen om van hem meer te weten te komen over het polypoortstation. Hun pogingen om het station met de A-controllers te activeren zijn tot nu toe zonder succes, maar het moet hen op de een of andere manier lukken om het ruimtestation binnen te dringen.

Terwijl Rhodan en Icho Tolot met de controllers verder experimenteren gaat Mondra op verkenning. Ze wil proberen om het benodigde geld bij elkaar te krijgen en vindt al gauw een werkgever: ze verhuurt zich als beveiligster van een groep Wagokos wiens leider Lanzenkaur heet. Deze argeloze wasbeerachtige wezens proberen al geruime tijd om handelswaar vanuit hun schip naar de markt te transporteren en worden daarbij elke keer door marktbewakers tegen gehouden. Daarbij worden steeds wat goederen 'geconfisqueerd' zodat de Wagokos nauwelijks nog winst kunnen maken. Met haar superieure uitrusting en haar gevechtservaring kan Mondra het transport veilig naar het doel leiden en de marktbewakers afweren. Als diens leider zich bij Ulocco Lo'tus beklaagd ziet deze zijn kans gekomen. Hij staat de anders verboden wapeninzet toe voor de wachters. Zo wordt het tweede transport dat Mondra leidt (nadat ze haar eerste succes uitgebreid met de Wagokos heeft gevierd) een mislukking. Enkele Wagokos worden gedood en Mondra wordt gearresteerd. Rhodan, Tolot en Ramoz gaan op weg om haar te bevrijden. Niets en niemand kan de Haloeter tegenhouden en Ramoz heeft Mondra's spoor geroken. Maar als de drie Mondra's cel bereiken heeft de voormalige TLD-agente zichzelf reeds bevrijd - ze is spoorloos verdwenen. Dan verschijnt Ulocco Lo'tus met zijn soldaten en zwaar geschut.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende