< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2504 • 1923    HET HYPERDAL


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen dringt er een macht, die zich frequentie monarchie noemt, dit polypoortstation binnen, kan echter tenminste voorlopig terug worden geslagen.

Perry Rhodan komt in contact met de heren van de polypoortstations en wordt door deze verzocht naar hun thuiswereld te komen: de 'halfspoorwisselaars' zijn vredelievend en zijn niet opgewassen tegen de agressieve monarchie, daarom vragen ze de Terranen om hulp. Nog tijdens de besprekingen duiken echter de troepen van de monarchie op. Perry Rhodan moet voor de superieure tegenstander vluchten en belandt in het hyperdal ...


De belevenissen van Perry Rhodan met de bewoners van de kleinste galaxie Kyon Megas hebben een interessant licht geworpen op de gebeurtenissen die lang geleden hebben plaatsgevonden. Maar prioriteit heeft het ontdekken van het transportstation PERISTERA.


Oorspronkelijke titel: Die Hypersenke

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Jorg de Vos

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: ontmoeting in een vreemde galaxie – in de ban van een merkwaardig fenomeen.


Locatie en tijdsruimte: Kyon Megas – 8 tot 13 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Feubald – De Munklu leert verscheidene helden kennen. Perry Rhodan – De cellenactiveerderdrager komt onder valse verdenking te staan. Mondra Diamond en Icho Tolot – Perry Rhodan's metgezellen onderzoeken merkwaardige symptomen. Leyharte Semfuu – De commandant van de ANIAZUU doorstaat helse kwellingen. Görn Exiffele Barost – De sage-bard maakt het zijn omgeving niet gemakkelijk.Perry Rhodan, Icho Tolot, Mondra Diamond en de kleine katachtige Ramoz zijn met het weliswaar welbespraakte, maar meestal weinig mededeelzame, ruimteschip MIKRU-JON van Markanu weggevlogen. Ze worden niet achtervolgd want de veroveraars van de frequentie-monarchie zijn min of meer 'te voet' gekomen. Terwijl Mondra haar nieuwe beschermeling wat nauwkeuriger onder de loep neemt en daarbij vaststelt dat Ramoz ondanks zijn aanzienlijk roofdiergebit vegetariër is, bliksemsnelle reflexen en hoogstwaarschijnlijk telepathische vaardigheden heeft, identificeert Tolot dat Kyon Megas een van de nabijgelegen sterrenhopen is van de galaxie Diktyon - en Diktyon is bij de Terranen beter bekent als Centauri A dat 12,41 miljoen lichtjaar is verwijderd van de Melkweg, gelegen in de richting van de machtigheidsballing galaxie van Estartu. Daaruit blijkt dat een terugkeer naar hun thuis onmogelijk is op conventionele wijze. Men moet dus PERISTERA bereiken, het tweede in Kyon Megas aanwezige transportstation. MIKRU-JON schijnt de weg te kennen en transporteert zijn passagiers door de hyperruimte - maar plotseling stort het schip terug in de normaalruimte. Tolot spreekt zijn vermoeden, dat later wordt bevestigd, nog niet uit: men bevindt zich in een gebied waarin de hyperimpedantie door onbekende oorzaak wordt verlaagd naar de voor 1331 NGT geldende waarde.

Rhodan en Tolot verlaten MIKRU-JON om een noodroep op te volgen. Deze werd door de ANIAZUU uitgezonden, het eerste met lineairaandrijving uitgeruste ruimteschip van de Bokazuu, dat om dezelfde redenen als MIKRU-JON in ruimtenood is geraakt. De Bokazuu zijn een van de vele volken die in Kyon Megas samenleven, handel drijven en lokale conflicten uitvechten. Leyharte Semfuu, commandant van de ANIAZUU, heeft zojuist ontdekt dat een deel van zijn vracht uit bijzonder krachtige wapens bestaat die in een van de conflicten zullen worden ingezet. Wanneer hij zijn doel niet op tijd bereikt dan loopt de toekomst van zijn gehele volk gevaar, want de Bokazuu zijn handelaars wiens succes berust op basis van absolute betrouwbaarheid. Maar dat is niet alles: Görn Exiffele Barost, een onuitstaanbare arrogante sage-bard, hitst de andere passagiers van de ANIAZUU op zodat openlijk verzet voor de deur staat en een onbekend virus dreigt de computer van het schip lam te leggen. In deze gespannen situatie is Semfuu niet geneigd om Rhodan en Tolot welwillend te ontvangen, temeer hij ze voor de veroorzakers houdt van deze misère. Beide worden gevangengezet.

De techniek van de galactici is veruit superieur aan die van de Bokazuu. Zo kunnen Rhodan en Tolot zich gemakkelijk bevrijden. Met hulp van de Munklu Feubald, een kleine humanoide, die als mascotte dient op de ANIAZUU, kan de sage-bard als veroorzaker van de computerproblemen worden geïdentificeerd. Hij is in werkelijkheid een spion die de ANIAZUU wilde veroveren om deze in handen te spelen van zijn opdrachtgevers. Vanwege de verlaagde hyperimpedantie kon hij de suggestief-projectors van zijn ruimtejacht MYTHENKWIBUS inzetten en de bemanning van de ANIAZUU manipuleren. De galactici maken een einde aan de praktijken van de bard. Dan bereikt de hyperimpedantie weer 'normale' waarden, zodat beide schepen hun weg kunnen voortzetten. Waardoor het hyperdal kon ontstaan blijft onduidelijk. MIKRU-JON bereikt op 13 januari 1463 NGT de coördinaten waar PERISTERA zich moet bevinden. Op de ANIAZUU ontvangt Feubald voor zijn daden een onderscheiding waardoor zijn zelfbewustzijn een enorme sprong maakt.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende