< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2503 • 1922    DE VALSTRIK VAN DHOGAR


Op de aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven is het 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie overwegend vrede: de sterrenrijken werken samen om een gemeenschappelijke toekomst te creëren. De conflicten uit het verleden lijken verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van de Vrije Terranen, waar Perry Rhodan de functie van Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR representeert een nieuwe geheimzinnige transporttechnologie. Juist als men deze begint te ontcijferen, dringt een macht die zich de frequentie monarchie noemt in dit polypoortstation door, maar kan tenminste voorlopig teruggeslagen worden.

Terwijl Perry Rhodan contact het de heren van de polypoortstations opneemt, blijft zijn oudste begeleider, Reginald Bull, in de Melkweg achter. De verdediging van het polypoortstation tegen de troepen van de frequentie monarchie, van wiens mogelijkheden men zich nog geen volledig beeld kan maken, is aan hem toevertrouwd. En zo ontstaat de valstrik van Dhogar ...


Reginald Bull heef́t zich weer eens bewezen - en waardevolle informatie gekregen die er misschien bij zal helpen licht op het geheim van de frequentie monarchie te werpen.

In de volgende aflevering schakelen we over naar de belevenissen van Perry Rhodan die na het einde van de laatste halfspoorwisselaars nu de aangewezen heer is van de polypoortstations en hun verdedigers tegen de frequentie monarchie.


Oorspronkelijke titel: Die Falle von Dhogar

Auteur: Andreas Eschbach

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Plantekening (Duits exclusief): Terraans ruimteschip korvet van de PHOBOS-klasse door Gregor Paulmann

Nederlandse vertaling: Rik RookSamenvatting: Reginald Bull en de frequentievolger – in een strategisch spel op leven en dood.


Locatie en tijdsruimte: Dhogar – 13–16 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Reginald Bull – De verdedigingsminister van de Liga Vrije Terranen heeft nog een troefkaart. Sinnafoch – De frequentievolger wil boete doen voor smaad die de Terranen hem bezorgden. Lech Hallon – Een jonge ordonnansofficier schrijft lange brieven.Reginald Bull voert het commando over de troepen en de wetenschappers die dienst doen in ITHAFOR, het distributiedepot gelegen in het sterrenstelsel Dhogar. Op 13 januari 1463 NGT meldt Milton DeBeer dat de polypoortradio onder controle is gebracht, zodat men nu ook kan uitzenden. Bull roept  eerst  NEO-OLYMPUS op, het polypoortstation in het Stardust-stelsel, daarna stuurt hij Perry Rhodan een boodschap in morsecode. Hij komt echter geen antwoord - bovendien zijn intussen alle eerdere noodoproepen verstomd. In het radioverkeer heerst een spookachtige stilte.

Tegelijkertijd is frequentievolger Sinnafoch met 24 DC-veldslaglichters uit de buurgalaxie Andromeda onderweg naar ITHAFOR om het station terug te veroveren, en het tenietdoen van de geleden smaad. Zijn vlaggeschip is de CARLUZ en zoals alle andere DC-veldslaglichters heeft deze een diameter van 1650 meter met een hoogte 820 meter en gevormd als een symmetrisch geslepen robijn, die op equatoriale hoogte is omgeven door een sleuf gevuld met rood licht. Deze schepen bestaan uit geladen vormenergie en zijn - volgens Sinnafoch - superieur aan alles wat andere volken kunnen inzetten in dit tijdperk van de vierde hyperdepressie. Als hij op 14 januari in ITHAFOR's omgeving arriveert ziet hij hoe 36 gevechtsschepen van een volk opduiken, de hij nog niet kent. Het zijn Arkoniden en hun bevelhebber, de Keon'athor Rokulon, biedt Bull in Bostich's naam ondersteuning aan met zijn GWALON-slagschepen. Hoewel Bostich dit aanbod doet in zijn hoedanigheid als voorzitter van het nieuwe Galacticum, en niet iets als imperator het Arkoonse imperium, slaat Bull het aanbod af op tamelijk ondiplomatieke wijze. Hij verzekert dat de LVT geen hulp nodig heeft en onderbouwt deze bewering met een kleine demonstratie: 120 slagschepen van de APOLLO-Klasse en 20 JUPITER-ultra-reuzen deactiveren hun Paros-schaduwschermen. De Arkoniden trekken zich vervolgens terug.

Sinnafoch is blij dat hij niet in deze val is gelopen en valt aan. De schoten van de Terraanse schepen hebben geen effect want de DC-veldslaglichters kunnen zich in een energetisch verschoven continuüm verplaatsen waarin ze weliswaar zelf niet meer kunnen schieten maar wel onaantastbaar zijn en bovendien kunnen manoeuvreren. De Terraanse schaduwschermen zijn voor hun bewapening geen hindernis. Reginald Bull wil verliezen beslist vermijden en beveelt om terug te trekken. Zo kan Sinnafoch zijn Darturka-landingstroepen naar ITHAFOR brengen. Als hij persoonlijk aan kop gaat start Bull's plan B: PRAETORIA onthult zich. Aan de massieve vuurkracht deze kolossale ruimtevesting, die onder commando staat van kolonel Aysen Haardt, kunnen ook die schepen van de frequentie-monarchie niet ontkomen en vlak daarna worden meerdere vernietigd. Tegelijkertijd rukken in ITHAFOR nieuwe troepen op met bijzonder sterke projectors voor beveiligingsschermen en omsingelen de aanvallers. Het gaat Bull erom iemand van de vijand gevangen te nemen die topgeheimen kent. Dat begrijpt Sinnafoch ook, die de nieuwste nederlaag nog niet heeft verwerkt. Hij doet een laatste poging en plant zijn zelfmoord. De dood is voor hem niet definitief want zijn ziel (het Vamu) zal, zoals bij alle Vatrox, naar een hibernatiewereld terugkeren en aldaar een nieuwe kloon overnemen. Sinnafoch wil zo veel mogelijk vijanden meenemen in de dood en verzoekt om een persoonlijk onderhoud met Bull. Door zijn vaardigheid van het parasluipen kan hij een bom voor de mensen verstoppen - maar niet voor de TARA-gevechtsrobots die toezicht houden op de samenkomst. Sinnafoch wordt gedood voordat hij de bom kan ontsteken.

Op 16 januari begint men op te ruimen. Alle Darturka zijn dood en de DC-veldslaglichters zijn vernietigd. De Terranen hebben alleen geringe verliezen geleden. In het puin van de CARLUZ worden kaartmateriaal overblijfselen gevonden die aanwijzingen bevatten over het sterrenstelsel Bengar. Deze is maar 4500 lichtjaar van Tefrod verwijderd. Er is maar één schip waarmee men deze wereld, die zich bevindt in Andromeda, in acceptabele tijd kan bereiken: de JULES VERNE. Bull verzoekt meteen om het halterruimteschip.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende