< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2502 • 1921    IN HET MUSEUMSCHIP


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral. de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het

ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Het ontdekte polypoortstation ITHAFOR stelt een nieuwe, geheimzinnige transporttechnologie ter beschikking. Net wanneer men dit begint te ontcijferen, dringt er een macht, die zich frequentie monarchie noemt, dit polypoortstation binnen, kan echter tenminste voorlopig terug worden geslagen.

Perry Rhodan komt in contact met de heren van de polypoortstations en wordt door deze verzocht naar hun thuiswereld te komen: de 'halfspoorwisselaars' zijn vredelievend en zijn niet opgewassen tegen de agressieve monarchie, daarom vragen ze de Terranen om hulp. Nog tijdens de besprekingen duiken echter de troepen van de monarchie op. Perry Rhodan moet voor de superieure tegenstander vluchten - in het museumschip ...


De halfspoorwisselaars zijn niet meer, en nu ligt het aan de Terranen om de nalatenschap van het polypoortnet tegen de nog altijd raadselachtige frequentie monarchie te verdedigen.

In de volgende aflevering staat ons een bijzondere gastauteur te wachten: de Duitse sterauteur Andreas Eschbach duikt in een nieuw rendez-vous in het Perryversum en beschrijft de defensieve strijd van Reginald Buil in het Sol-stelsel tegen de gevechtsruimteschepen van de frequentie monarchie.


Oorspronkelijke titel: Im Museumsraumer

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: de vierde hyperdepressie – de frequentie-monarchie wil heersen.


Locatie en tijdsruimte: Markanu – 7–8 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ariel Motrifis – De halfspoorwisselaar moet beslissen, gaan of blijven. Icho Tolot – De Haloeter heeft er alle vier zijn handen vol aan om zijn begeleider te beschermen. Kharonis – De frequentievolger triomfeert over de heren van het halfspoor. Mondra Diamond – De liga-staatssecretaris bemerkt Ramoz. Perry Rhodan – De onsterfelijke Terraan wordt de erfgenaam van een halfspoorwisselaar.Perry Rhodan, Mondra Diamond en Icho Tolot vluchten met Ariel Motrifis door de catacomben van de stad Maran, waarin de troepen van de frequentie-monarchie zich verschansen. Ze willen proberen om in een naburige plaatconstructie het aanwezige museum te vinden, want een daar tentoongesteld ruimteschip kan hun enige kans zijn om de planeet Markanu te verlaten en het tweede polypoortstation te bereiken dat in dit zonnestelsel is gestationeerd. Het lukt hen niet om andere overlevende halfspoorwisselaars in veiligheid te brengen want steeds weer komt het tot gevechten met de Darturka-kloonsoldaten waaraan de angstige halfspoorwisselaars zich onttrekken door over te gaan. Zo vergaat het ook een wisselaar die gevangen is genomen door frequentievolger Kharonis met behulp van zijn vaardigheid als parasluiper. Terwijl Kharonis nog probeert om informatie over het PARALOX-ARSENAAL uit hem te krijgen, vervluchtigt en verdwijnt hij.

Eindelijk verklaart Ariel Motrifis zijn kameraden wat er aan de hand is met deze vaardigheid van de halfspoorwisselaars. Miljoenen jaren geleden is de zon die Markanu omcirkelt het graf geworden van de superintelligentie APHANUR en werd daardoor veranderd in een zesdimensionaal stralend juweel. Als gevolg van deze uitstraling kwam het stelsel tevens in de focus te staan van verscheidene machten, die niet altijd vriendelijke bedoelingen hadden (eens was zelfs Cairol met een kobaltblauwe cilinder geland). Tegelijkertijd hadden de toenmalige Andury, die zich circa 80.000 jaar geleden hadden teruggetrokken op Markanu na de oprichting van het mesopoortnet, de vaardigheid verkregen om zich via het zogenoemde halfspoor te verplaatsen naar de Aphanur-halfwereld. Dit is een fase verschoven parallelwereld met een vertraagt tijdsverloop, de halfspoorwisselaars leiden dus een soort psionisch dubbelbestaan. Ze existeren zogoed als gelijktijdig in het standaarduniversum en in de Aphanur-halfwereld en kunnen zich echter door een wilsinspanning helemaal naar deze overgaan. Ze kunnen ook steeds terugkeren als ze dat willen - maar Motrifis vreest dat de schok die zijn volk heeft geleden te groot is door de aanval van de frequentie-monarchie en dat het deze keer onmogelijk is weer terug te keren. Hij neemt om die reden aan dat hij nu de laatste in leven zijnde halfspoorwisselaar is.

Kharonis, die het gevecht observeert van de kleine groep tegen zijn Darturka-regiment, volgt Rhodan nu persoonlijk omdat hij herkent dat de Terraan iets bijzonders moet zijn. Hij wil Rhodan daarom gevangen nemen. Deze heeft intussen het museum bereikt en het daar tentoongestelde ruimteschip MIKRU-JON. Daar stoten de galactici op een wezen dat lijkt op een kleine roofkat met een zwart-zilveren vacht. Mondra sluit de mini-tijger meteen in haar hart en geeft deze de naam Ramoz. Hij wil haar van nu af aan begeleiden. MIKRU-JON is het enige ruimteschip op Markanu want de halfspoorwisselaars hebben de ruimtevaart al sinds lange tijd opgegeven. Het schip schijnt een eigen bewustzijn te bezitten en is tegenover Rhodan, Mondra en Tolot vriendelijk ingesteld. In Motrifis geval ziet de situatie er anders uit, maar de halfspoorwisselaar is toch al niet van plan om de galactici te volgen. Ook hij wil zich nu helemaal verplaatsen naar de Aphanur-halfwereld. Eerst geeft hij Rhodan zijn controller van klasse A – alle andere controllers werden kortgeleden vernietigd zodat ze niet in handen zouden vallen van de frequentie-monarchie.

Dan vallen Kharonis en zijn Darturka-soldaten aan. Na een fel gevecht overwinnen de galactici, maar Ariel Motrifis is aan een explosie ten offer gevallen. Inderdaad is hij naar de Aphanur-halfwereld overgegaan, maar is daar echter ook meteen weer vergaan. De galactici nemen de dode frequentievolger twee andere A-controllers af. Dan starten ze MIKRU-JON.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende