< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2501 • 1920    DE FREQUENTIE MONARCHIE


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen wonen schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sinds meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie zoveel mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten uit het verleden lijken te zijn verdwenen.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Met behulp van oeroude transmitters wil men de reusachtige afstanden tussen zonnestelsels en zelfs galaxieën overwinnen.

Bovendien hoopt men op een technologietransfer naar tot nu toe onbekende gebieden. Daarvoor dient onder andere het mysterieuze ruimtestation dat tussen de ringen van de planeet Saturnus drijft. Terraanse wetenschappers en technici werken eraan om aan het station haar oeroude geheimen te ontlokken. Maar de mensen zijn niet de enigen die zich voor het object interesseren. Want onverwachts duikt er een nieuwe, gevaarlijke vijand uit de transportschoorstenen van het 'polypoortstation' op: het is de frequentie monarchie ...


De plannen van de frequentie monarchie ontwikkelen zich vlugger dan Perry Rhodan ertegen op kan treden. Om meer over de motieven van de vijand en over de middelen van de bondgenoten te weten te komen moet de Terraan al zijn vindingrijkheid bewijzen.

In de volgende PERRY RHODAN aflevering houdt Christian Montillon zich bezig met verdere raadsels en achtergronden die de frequentie monarchie en het polypoortnet betreffen


Oorspronkelijke titel: Die Frequenz-Monarchie

Auteur: Christian Montillon

Omslag: © Dirk Schulz

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: uitnodiging voor Markanu – men gaat naar de eindeloze stad.


Locatie en tijdsruimte: ITHAFOR, Andury-Aphanur, Markanu – 7 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Ariel Motrifis – De halfspoorwisselaar moet de uitverkoren redder van zijn volk voorstellen. Icho Tolot – Eindelijk bevindt de Haloeter zich op ooghoogte met de tegenstander. Kharonis – De frequentievolger vindt het spoor van een verloren station. Mondra Diamond – De liga-staatssecretaris bezoekt de eindeloze stad en verliest een kind. Perry Rhodan – De Terraan is te gast bij de halfspoorwisselaars.Perry Rhodan verzekert Ariel Motrifis de hulp van de LVT en wil in ruil daarvoor informatie over het polypoortnet en de halfspoorwisselaars. Motrifis nodigt vervolgens Rhodan en twee begeleiders uit – tot Gucky's misnoegen worden Mondra Diamond en Icho Tolot uitgekozen – om hem te begeleiden naar de planeet Markanu. Dit is het van de buitenwereld afgesloten thuis van de halfspoorwisselaars in het zonnestelsel Andury-Aphanur van de galaxie Kyon Megas.

Motrifis heeft het grote risico genomen zijn thuiswereld via het polypoortnet te verlaten en de Terranen om hulp te vragen. Het was in ieder geval onvermijdelijk omdat de halfspoorwisselaars hulpeloos staan tegenover de frequentie-monarchie die tien dagen geleden zijn begonnen met de verovering van de transportstation: ze zijn een langzamerhand uitstervend vredelievend volk voor wie oorlog volkomen vreemd is.

Nadat troepen van de frequentie-monarchie opnieuw het distributiedepot ITHAFOR hebben aangevallen en weer worden verslagen, verspert Motrifis de transferkoker met zijn controller. Alleen met zo'n apparaat kan men de polypoortstations bedienen. Hoewel eigenlijk alleen transferoperateurs zoals Motrifis controllers bezitten beschikt ook de frequentie-monarchie over enkele apparaten, zodat het alleen een kwestie van tijd is totdat de versperring weer wordt opgeheven.

Terwijl de galactici samen met de halfspoorwisselaar via het polypoortnet naar Markanu reizen vertelt Motrifis de geschiedenis van de Andury. Zij hadden circa 80.000 jaar geleden het eerste verlaten polypoortstation ontdekt, van de toentertijd al spoorloos verdwenen Anthurianen. Met de tegelijkertijd gevonden controllers, die er zijn in drie klassen A, B en C, konden ze het ene na het andere transportstation in bedrijf nemen, hoewel ze de technologie van de Anthurianen niet echt konden ontraadselen. Zo groeiden de Andury uit tot de halfspoorwisselaars.

Ze zijn op de hoogte van minstens 250 stations in elf galaxies, waartoe ook Andromeda. Vele zijn echter om onbekende redenen zwaar beschadigd en gelden als verloren stations, daaronder ook GALILEO. Met controllers van de categorie C moet het mogelijk zijn om de zogeheten handelssterren te bereiken. Deze stations kunnen zelfs grotere objecten als ruimteschepen transporteren. Er werd echter nog nooit zo'n controller gevonden. De halfspoorwisselaars hebben de polypoortstations telkens aan andere volken ter beschikking gesteld die door hen waren getoetst en moreel ver genoeg ontwikkeld werden beschouwd.

Markanu is een waterwereld wiens eindeloze oceaan door enorme plaatvormige constructies zijn bedekt. Dit is de eindeloze-stad, eveneens een oeroud relikwie van onbekende herkomst die ooit door vele volken werd bewoond. Hier leven nu alleen de halfspoorwisselaars volledig geïsoleerd; hun polypoortstation is normaliter onvindbaar in het net.

Perry Rhodan verzekert de raadsleden van Maran, de leiders van de halfspoorwisselaars, van militaire steun en verlangt als tegenprestatie inzicht in alle geheimen van het polypoortnet. Hij wil een gelijkwaardig partner zijn van de halfspoorwisselaars. Voordat de allerhoogste raadsman Gaschumon Ata kan antwoorden overvallen Darturka-regimenten de stad en richten een slachting aan onder de weerloze bevolking.

De galactici zijn de enigen die zich kunnen verdedigen. Maar ook zij moeten vluchten. Ariel Motrifis voert ze naar de catacomben. Hij geeft zichzelf terecht de schuld van deze catastrofe want door zijn gebruik van het polypoortstation van Markanu was het mogelijk voor de wetenschappers van de frequentie-monarchie om diens positie te bepalen en erop af te koersen. Motrifis laat weten dat hij geen informatie heeft over NEO-OLYMPUS, het station in het Stardust-stelsel. Hij weet alleen dat de Stardust-mensheid deze circa 50 jaar geleden in gebruik heeft genomen en dat het onbereikbaar is vanuit het net.

Vele halfspoorwisselaars onttrekken zich aan de ondergang, door over te gaan: ze worden immaterieel en verdwijnen met onbekende bestemming. Zo vergaat het ook Gaschumon Ata als frequentievolger Kharonis, de bevelhebber van de Darturka, hem verhoort om informatie te krijgen over het PARALOX-ARSENAAL. Kharonis wil hierna zijn vaardigheid als parasluiper gebruiken om een nog niet gevangen halfspoorwisselaar ongezien te naderen ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende