< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2500 - 2599

36e cyclus – – STARDUST

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2500 • 1919    PROJECT SATURNUS


Op de Aarde en de talrijke planeten in de Melkweg waarop mensen leven, schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Sedert meer dan honderd jaar heerst er in de galaxie voor zover mogelijk vrede: de sterrenrijken werken er samen aan om een gemeenschappelijke toekomst tot stand te brengen. De conflicten van het verleden schijnen verdwenen te zijn.

Vooral de Liga van Vrije Terranen, waarin Perry Rhodan het ambt van een Terraanse resident draagt, heeft zich op onderzoek en wetenschap geconcentreerd. Met behulp van oeroude transmitters wil men de reusachtige afstanden tussen zonnestelsels en zelfs galaxieën overwinnen. Bovendien hoopt men op een technologietransfer vanuit tot nog toe onbekende gebieden. Daartoe dient onder andere het mysterieuze ruimtestation dat tussen de ringen van de planeet Saturnus zweeft. De beste Terraanse wetenschappers en technici werken eraan, om aan het artefact uit het verste verleden zijn geheimen te ontlokken.

Maar de mensen zijn niet de enigen die zich voor het object interesseren. Ook de frequentie monarchie vestigt haar aandacht op het station – en er begint een gevaarlijk conflict om het project Saturnus ...


Onverhoopt worden de Terranen rondom Perry Rhodan - lijkt het - in een conflict betrokken dat in meerdere galaxieën woedt: de frequentie monarchie voert oorlog tegen de halfspoorwisselaars over het polypoortnet. Maar terwijl de Terranen nog nadenken over hoe ze het net voor zichzelf kunnen gebruiken, worden ze zelf ook deel van het conflict ...

Perry Rhodan zou niet Perry zijn geweest, als hij niet energiek en daadkrachtig de leiding zou nemen. Dat blijkt ook in de volgende PERRY RHODAN-aflevering geschreven door Christian Montillon


Oorspronkelijke titel: Projekt Saturn

Auteur: Frank Borsch

Omslag: © Dirk Schulz (samen met Michael Peter)

Illustratie intern (Duits exclusief): © Dirk Schulz / Horst Gotta (2 x)

Nederlandse vertaling: Hans van der Schoor

© VPM Verlagsunion Pabel Moewig KG, D-76413 Rastatt

© www.perrypedia.proc.org

© Uitgeverij Big Balloon B.V.

ISSN 1383-9861, prijs €5.95 (dubbele editie)Uitgeverij Big Balloon B.V. pakt goed uit met een extra dik Perry Rhodan 2499/2500 jubileumnummer!

Een normale dubbele PR roman heeft ca. 130 bladzijdes en twee nietjes in de rugzijde, maar deze speciale editie heeft 192 bladzijden en een gelijmde rug van 7 mm dikte. Het lijkt op een echt boekje maar dan met dezelfde dunne kleuren omslag.Gelukkig laat uitgeverij Big Balloon B.V. deze mijlpaal niet ongemerkt voorbijgaan. Zie hun aankondiging van bladzijde 1 hieronder, met de gepubliceerde tekst.


------------------------------------------------


Geachte Perry lezers!


In deze uitgave van Perry Rhodan vindt u Perry Rhodan nummer 2499 en jubileumnummer 2500!

Uitgeverij Big Balloon geeft al sinds 1990 de Perry Rhodan uit. Wij willen het bereiken van deze mijlpaal dan ook graag vieren met een extra dik jubileumnummer, speciaal voor u als trouwe lezers.

Anders dan u van ons gewend bent, hebben wij het beeld van het jubileumnummer 2500 op de voorkant geplaatst en niet op de achterkant.

Wij wensen u veel leesplezier.


De redeactie


------------------------------------------------
Samenvatting: ze openen de poort tot de sterren – de frequentie-monarchie wordt hun vijand.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel – 3 - 7 januari 1463 NGT (5050 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – De Terraan krijgt problemen met het mysterieuze project Saturnus. Mondra Diamond – De liga-staatssecretaris, ex-artieste en ex-agente voelt zich gedreven door nieuwsgierigheid. Milton DeBeer – De excentrieke hyperfysicus onderzoekt een oeroud artefact van grote betekenis. Sinnafoch – De frequentievolger grijpt naar het Sol-stelsel met zijn Darturka-regimenten. Skulptis – De oorlogordonnans vecht voor zijn meester.Inleiding

Sinds het einde van de negasfeer van Hangay en de aftocht van de terminale colonne TRAITOR uit de galaxies van de lokale groep zijn meer dan 100 jaren verstreken. De volken van de Melkweg hebben zich in deze tijd van vrede vooral aan onderzoek gewijd. Nu dreigt een nieuw gevaar en de superintelligentie HET zendt haar dienaar Homunk om Perry Rhodan te waarschuwen.


Project Saturnus

Op 3 januari 1463 NGT (5050 n. Chr.) gaat Perry Rhodan zijn vriendin Mondra Diamond, die net als voorheen niet verouderd, inwijden tot het streng geheime project Saturnus. Ca. 60 jaar geleden hebben onderzoekers in een omloopbaan van de zon Lashu-12a, gelegen in de galactische North-side, een verlaten transportstation van de halfspoorwisselaars ontdekt en naar het Sol-stelsel gesleept. Sindsdien wijden wetenschappers van de LVT zich aan het onderzoek van dit vierhoekige ruimtestation met een diameter van 2500 meter, die als polypoortstation GALILEO wordt betiteld. In een uitsparing in het midden van het transportstation zijn vier blauw oplichtende transferkokers herkenbaar. Het onderzoeksteam wordt geleid door de evenzo geniale als excentrieke hyperfysicus Milton DeBeer. De beiden Laosoors Vanqueron en Isuzu (een korte-afstand-telekineet en een korte-afstand-teleporteuse) ondersteunen het team. Men hoopt dat het transportstation op een dag door de Terranen gebruikt kan worden als een poort tot andere galaxies – intergalactische ruimtevaart is sinds de verhoging van de hyperimpedantie niet helemaal onmogelijk, maar wel aan een zeer lange reisduur verbonden. Voor de Terranen is de techniek van de halfspoorwisselaars verregaand onbegrijpelijk en het is tot nu toe niet gelukt om het inactieve transportstation te reactiveren. Van de holografische projectie van een halfspoorwisselaar komt men alleen te weten dat de sinds lange tijd verdwenen Anthurianen het transportstation hebben gemaakt en dat het uit talrijke stations gevormde polypoortnet alleen gebruikt mag worden voor een vredelievend doel.

Toch schijnt het transportstation om onbekende redenen gestart te zijn om zichzelf te repareren. Allereerst gaat de radioinstallatie weer functioneren. Vele onverstaanbare radiogesprekken worden opgevangen, enige zijn echter in de taal van de machtigen uitgezonden. Ze berichten over een oorlog: de frequentie-monarchie verovert het ene na het andere transportstation. Mondra Diamond stelt voor om GALILEO op te blazen voordat ook het Sol-stelsel in gevaar komt, maar Perry Rhodan neemt dit desondanks niet in overweging door een ander radiobericht waarin zich een station NEO-OLYMPUS meldt uit het Stardust-stelsel. Diens bevelhebber Stuart Lexa deelt mede dat er binnenkort een aanval zal plaatsvinden van de frequentie-monarchie en hij roept om hulp in opdracht van administrator Whistler. Daar GALILEO dus de enige bekende mogelijkheid voorstelt om het Stardust-stelsel te bereiken mag het station in geen geval verloren gaan. Plotseling wordt er hoogste alarmfase gegeven.


Aanval van de frequentie-monarchie

Na de verovering van het distributie-depot ITHAFOR, een 8,5 kilometer lang en circa vier kilometer dik ruimtestation waaraan acht polypoortstations zijn aangekoppeld, verneemt frequentievolger Sinnafoch, een hooggeplaatste afgezant van de frequentie-monarchie, over het bestaan van het verloren station KIIRFALK. Hij stuurt er enige regimenten van zijn Darturka-soldaten heen via het polypoortnet en volgt hen persoonlijk met zijn oorlogsordonnans Skulptis. De Darturka (drie meter lange, potige wezens met relatief kleine murenenhoofden, die als massaproduct zijn gekloond en hun bevelhebber blindelings volgen) stoten op onverwacht heftige tegenstand: humanoide wezens en gevechtsrobots verdedigen KIIRFALK en decimeren de Darturka al snel. Sinnafoch leert wie zijn vijand is: het zijn Terranen en de naam van hun aanvoerder luidt Perry Rhodan. KIIRFALK is identiek aan het verstopte station GALILEO in een omloopbaan van Saturnus.

Perry Rhodan en Mondra Diamond bevinden zich na de verrassingsaanval van de Darturka in een heftige strijd verwikkeld. Daar het Milton DeBeer lukt om de transferkoker uit te schakelen ontvangt de vijand geen versterking meer en kunnen ze worden verslagen. Mondra en beide Laosoor nemen Sinnafoch en Skulptis gevangen. Gucky en Icho Tolot verhoren beide, bereiken echter niets want Sinnafoch en Skulptis zijn net zo para-doof als de Darturka, wat wil zeggen dat telepaten hun gedachten niet kunnen lezen. Sinnafoch, een erg magere humanoide met een zwarte huid, is bovendien uitgerust met een zogeheten inductiefcel in de hersenen, een soort technisch extrazintuig dat hen adviseert. Als parasluiper is Sinnafoch bovendien immuun tegen elke vorm van paragaven (een telekineet kan hem dus niet vasthouden) en hij kan zich onzichtbaar maken – maar daarvan vermoeden de Terranen nog niets. Operatief verwijderen ze zijn inductiefcel, wat voor Sinnafoch een evenzo grote vernedering voorstelt als het verlies van zijn in vele jaren tot een prachtig statussymbool aangegroeide haarvlecht. Dit pigasohaar is tijdens het gevecht verbrand. De Terranen vernemen van de arrogante frequentievolger nauwelijks meer dan dat afstamt van het Vatrox-volk en dat de frequentie-monarchie veel machtiger is dan de LVT.


Tegenaanval van de Terranen

Vlak na het eind van het gevecht krijgt Perry Rhodan bezoek van Homunk. De androide vertelt dat Lotho Keraete dood is en dat HET de controle heeft verloren over de situatie in de sterrenstelsel Far Away. Om die reden kan HET de Terranen in het Sol-stelsel wederom niet helpen. Perry Rhodan moet het polypoortnet onder alle omstandigheden beschermen want het mag in geen geval in verkeerde handen vallen.

Perry Rhodan voert persoonlijk het commando over een eenheid van 100 Terraanse specialisten en evenzo veel TARA-gevechtsrobots, die door enige Ertrusers, beide Laosoors, Mondra Diamond, Gucky en Icho Tolot worden ondersteund. De eenheid benut de door de Darturka achtergelaten transportzwevers om naar de tegenpool van het polypoortstation door te dringen. Zo bereiken de Terranen het netknooppunt ITHAFOR. Een tweede, door Reginald Bull aangevoerde, aanvalsgolf arriveert enige tijd later. Er wordt vastgesteld dat dit enorme station zich bevindt in de buurt van het centrum van het tot nu toe onbewoonde bolvormige sterrenstelsel M68, genaamd Dhogar. Deze bevat circa 100 sterren en is 38.480 lichtjaar van het Sol-stelsel verwijderd en ligt 23.000 lichtjaar verwijderd van het galactische hoofdvlak in de South-side. Perry Rhodan roept een vlootverband op ter ondersteuning. Na heftige strijd kunnen de Terranen een bruggenhoofd oprichten en steeds meer van ITHAFOR's terrein veroveren. Perry Rhodan laat Sinnafoch en Skulptis naar ITHAFOR overbrengen omdat hij hoopt de frequentievolger aan het praten te krijgen door deze machtsdemonstratie. Helaas mislukt dit.

De Terranen lijden zware verliezen want de Darturka zijn krijgers die totaal geen rekening houden met zichzelf. Velen storten zich in kamikaze acties met geactiveerde beveiligingsschermen op de vijandelijke gevechtstroepen. In de chaos van de strijd ontkomen Sinnafoch en Skulptis. Ze komen Mondra en de Laosoors tegen. Terwijl Sinnafoch zich onzichtbaar maakt en vlucht, valt Skulptis aan. Hij doodt Vanqueron en komt zelf aan zijn einde als in een handgemeen met Isuzu een straalwapen wordt afgevuurd waardoor beide verbranden. Sinnafoch stoot op enkele Darturka die hem escorteren naar de transferkokers. Onderweg documenteert hij de data die zijn mensen tot dusver over het Sol-stelsel hebben verzameld. Als hij vaststelt dat het hierbij gaat om een standplaats van klasse 1 dan gelooft hij zijn nederlaag in een triomf te kunnen omzetten. Zulke standplaatsen zijn voor de frequentie-monarchie buitengewoon belangrijk – met andere woorden: het Sol-stelsel moet worden veroverd. De monarchie is al geruime tijd op zoek naar het PARALOX-ARSENAAL, een kwijtgeraakt ultiem wapen waarmee men alle galaxies kan overheersen waarin zich polypoortstations bevinden. Elk verloren station afzonderlijk bevat een aanwijzing naar het PARALOX-ARSENAAL. Sinnafoch vertrekt naar een buurgalaxie en is van plan om terug te keren met een vloot bestaande uit onoverwinnelijke DC-veldslaglichters. Heel zijn haat richt zich vooral op Perry Rhodan...

Nadat de situatie in ITHAFOR tot rust is gekomen vindt in één van haar polypoortstations een transfer plaats. De halfspoorwisselaar Ariel Motrifis verschijnt en hij prijst Perry Rhodan voor ITHAFOR's verovering en smeekt hem om hulp.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende