ENTREE   | volgende > |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en BelgiëALBUM 2400 – 2499De afbeeldingen van de 35e cyclus NEGASFEER in een automatische schermvullende voorstelling.

Ga naar het album ...


INDEX 2400 – 2499

35e cyclus NEGASFEER


Tijdsruimte: 20.059.813 t/m 20.059.812 v. Chr. en 1346 t/m 1347 NGT (4933 t/m 4934 na Chr.)


2400 • 1723 (2017, week 23) DOELTIJD

Rendez-vous met het verleden – Perry Rhodan start de operatie Tempus.

Perry Rhodan begint hij een risicovolle expeditie. De sprong in het verre verleden is gelukt, maar niet zonder kleerscheuren. Helaas belandden Rhodan en zijn maten meteen weer in precaire situatie. Wat is het verband tussen de verantwoordelijken van het SYSTEEM ...

Lees meer ...

___________________________________

2401 • 1724 OPRUKKEN IN DE LAOMARK

De JULES VERNE komt terecht in een vreemde omgeving – en drie cellenactiveerderdragers gaan op verkenning.

Het plan van de geheimzinnige opdrachtgever lijkt op te gaan: hij heeft de JULES VERNE en haar bemanning in zijn greep. En met Perry Rhodan is er bovendien een zogenaamde auradrager die een tot nu toe nog onbekende opdracht kan opknappen. Zo eindigde de ...

Lees meer ...

___________________________________

2402 • 1725 DE WET-GEVER

Perry Rhodan op een bijzondere missie – de Terraan zal een dief moeten worden.

Perry Rhodan weet echter dat twintig miljoen jaar geleden al eens een negasfeer verhinderd kon worden. Daarom begint hij met het nieuwe ruimteschip JULES VERNE een reis naar het verleden - in de Melkweg, die destijds als Phariske-Erigon bekend was, wacht de WET-gever ...

Lees meer ...

___________________________________

2403 • 1726 MISSIE CHEOS-TAI

Ze handelen in opdracht van de chaos - hun doel is het stelen van de WET-gever.

In de Melkweg; die destijds als Phariske-Erigon bekend stond, moet Perry Rhodan, om zijn schip te redden, als eerste een gevaarlijke taak in opdracht van de chaosmachten vervullen. Missie CHEOS-TAI werd afgesloten - wat daar ook uit zal voortkomen, moet worden ...

Lees meer ...

___________________________________

2404 • 1727 SCHUILPLAATS BIJ HET BLACK HOLE

Op het spoor van de pressor-garde - en ARCHETIM ontwaakt in zijn BOLWERK.

Maar ook op andere plaatsen van de galaxie gebeuren belangrijke dingen. Intussen ontdekt generaal Kamuko de schuilplaats bij het black hole. ARCHETIM is ontwaakt, maar voorlopig mag niemand dat weten - de principaal zit in een lastig parket, vooral omdat alles ...

Lees meer ...

___________________________________

2405 • 1728 PACT TEGEN DE CHAOS

Galactici in de LAOMARK – Gucky heeft een vreemde ontmoeting.

Perry Rhodan wordt met de JULES VERNE als onderpand gechanteerd om hen te helpen bij de diefstal van de WET-gever, een onmisbaar instrument van de retroversie. Na afsluiten van deze missie smeedt de onsterfelijke echter het pact tegen de chaos. Mondra Diamond ...

Lees meer ...

___________________________________

2406 • 1729 DE KRISTAL ANNALEN

In de krochten van het mark-kasteel – twee Terranen stoten op het geheim van een vijand.

Rhodan en zijn metgezellen raken verwikkeld in een gigantisch conflict en het gaat nu onder andere om de kristal annalen. Met hun nieuwe kennis over de pressor-garde en de werkelijke heerser van de LAOMARK hebben Perry Rhodan en zijn metgezellen nu een waardevol ...

Lees meer ...

___________________________________

2407 • 1730 VERTREK NAAR TARE-SCHARM

Een parapol-storm wordt ontketend – dreigt het einde voor de LAOMARK?

Perry Rhodan ontdekt, dat de Laosoors zonder hun medeweten tot handlangers van de chaos geworden zijn. Samen met Perry Rhodan willen ze het bewijs leveren voor de eeuwenlange verslaving van de LAOMARK, hun door het heelal reizende thuiswereld. Lukt ze dat tegen ...

Lees meer ...

___________________________________

2408 • 1731 OORLOG VAN DE PROCESSORS

ESCHER’S gevecht – het komt tot rebellie in de RICHARD BURTON.

In deze aflevering gaat zowel de tijd als ook de plaats van handeling terug naar het jaar 1346 Nieuwe Galactische Tijdrekening, naar Atlan’s belevenissen aan boord van de RICHARD BURTON tijdens de vlucht in de galaxie Hangay, waar een negasfeer ontstaat. Men nadert ...

Lees meer ...

___________________________________

2409 • 1732 GRENSWAL HANGAY

Bestorming van de dodelijke barrière – het lijkt het einde van het universum

Atlan begeeft zich intussen op een gevaarlijke tocht bij het brandpunt van de gebeurtenissen - en daar stoten de RICHARD BURTON en haar escorterende schepen op de grenswal Hangay. De dodelijke barrière lijkt doorbroken te zijn, hoewel dit niet onopgemerkt gebeurde ...

Lees meer ...

___________________________________

2410 • 1733 HET CONTACTWOUD

De planeet van de nieuwe Kansahariyya – bondgenoten tegen de terminale colonne TRAITOR.

Met moeite doorbreekt Atlan de grensmuur van de veranderende galaxie en stuit op de vijand. Terwijl de traitanks op weg naar de RICHARD BURTON gaan, volgt deze een nieuw spoor. Daar wacht hem nog iemand op ... het contactwoud ...

Lees meer ...

___________________________________

2411 • 1734 VLEUGEL-VAN-RAFFAT

Aan de rand van de chaos – ruimtepiraten en een onverhoopt weerzien.

Hangay is zoals bekend gevaarlijk terrein, vooral wanneer men het bestaan en de groei van de proto-chaotische cellen in aanmerking neemt. Atlan gaat de waarheid van de geruchten over dit onheilspellende gebied na - en ontmoet de vleugel-van-Raffat ...

Lees meer ...

___________________________________

2412 • 1735 HET WATER VAN AAR

Het nieuwe verzet – en enige Aarus plannen een genetisch oproer.

In deze aflevering schakelen we over naar de Melkweg en naar Reginald Bull, die daar probeert het verzet tegen de terminale colonne te organiseren. Ook hij zit niet stil. De minister van defensie bezoekt een noodlottige vergadering. Hoe moeilijk het is om in het gevecht ...

Lees meer ...

___________________________________

2413 • 1736 HET GENETISCHE MAGAZIJN

Een beslissende plek – twee colonne-anatomen wedijveren.

Binnen de colonne nemen de activiteiten echter ook toe: bijvoorbeeld aan boord van de skapalm-bark DERUFUS - deze herbergt het genetische magazijn. De DERUFUS blijkt voor Perry Rhodans oudste levende zoon een beslissend oord te zijn. Of Roi Danton zal ...

Lees meer ...

___________________________________

2414 • 1737 HET BEEST GANYMEDES

Een mens en een ‘monster’ – twee wezens in een gemeenschappelijke strijd.

Aan boord van de skapalm-bark DERUFUS stuit Roi Danton op het 'beest Ganymedes'. Ze zijn nog steeds gevangenen aan boord van de DERUFUS. De vrijheid ligt voor hen beiden nog in de verre verte en dat des te meer omdat de DERUFUS nog vele geheimen herbergt ...

Lees meer ...

___________________________________

2415 • 1738 HET LEGER VAN DE MICROBEESTEN

Strijd in de skapalm-bark – de onderdrukten beginnen hun opstand.

Roi Danton slaagt erin om, dankzij het beest Ganymedes, zich tenminste bewegingsvrijheid te verschaffen, maar op zijn spoor zit al het leger van de microbeesten. Over de avonturen van Roi Danton zullen we later verder berichten ...

Lees meer ...

___________________________________

2416 • 1739 DE MYTHE SCHERVENSTAD

Aan boord van het halterschip – een bijzondere revolutie begint.

In deze roman wisselen we van plaats en tijd van handelen: in het centrum van het gebeuren staan de SOL onder leiding van Ronald Tekener en Dao-Lin-H'ay. Al bijna twee decennia lang bevindt zich het expeditieruimteschip SOL in deze reusachtige galaxie. Door de ...

Lees meer ...

___________________________________

2417 • 1740 SLAAF VAN DE MACHINES

Alomendris begint te spreken. Dao-Lin-H'ay en Atlan vernemen de schokkende geschiedenis van het contactbos - al het leed en de kwelling, die Alomendris in de vele jaren moest ondergaan.

Atlan zoekt naar informatie en bondgenoten in een galaxie en hij vindt Dao-Lin-H'ay terug. Samen bieden ze het hoofd aan de slaaf ...

Lees meer ...

___________________________________

2418 • 1741 DE ENTROPISCHE CYCLOON

Colonne-geomatici meten de koers verkeerd – Atlan waagt zich in de invloedssfeer van de chaos.

Atlan zoekt informatie en bondgenoten in een galaxie die steeds meer van de gewone ruimte-tijdstructuren losraakt. Daarbij ontmoet hij tot zijn ontzetting een in opdracht van de vijand opererende SOL. Atlan is er zeker van dat de SOL, het laatste van de grote ...

Lees meer ...

___________________________________

2419 • 1742 DE NIEUWE HEER VAN DE SOL

De Smiler en het opperwezen – het halterschip raakt in vijandelijke handen.

Atlan zoekt naar informatie en bondgenoten in een galaxie waar de normale ruimte-tijdstructuren verdwijnen. Daarbij ontmoet hij tot zijn schrik een hem wel bekend, maar in opdracht van de vijand opererend halterruimteschip. De SOL, het Terraanse halterschip ...

Lees meer ...

___________________________________

2420 • 1743 KETSCHUA’S MAANVLUCHT

Een Laosoor in ballingschap – en traitanks in bijzondere nood.

Perry Rhodan begeeft zich naar Tare-Scharm om daar het beslissende gevecht tegen de negasfeer mee te maken en erachter te komen hoe een negasfeer kan worden opgelost. De reis naar de verre galaxie Tare-Scharm lijkt aanvankelijk vruchteloos te verlopen ...

Lees meer ...

___________________________________

2421 • 1744 ELEDAIN’S KINDEREN

Teloorgang in Tare-Minor – jagers worden opgejaagden.

De weg naar de verre galaxie Tare-Scharm confronteert Perry Rhodan met traitanks en schepsels, die op traitanks jagen en vernietigen: het zijn in de vrije ruimte levende gigantische 'amoebes' - en Eledain’s kinderen. ARCHETIM houdt zich niet meer op in de omgeving ...

Lees meer ...

___________________________________

2422 • 1745 HET UITDOVENDE VOLK

Gewetenswachter aan boord – de JULES VERNE bereikt een eigenaardige kosmos.

In de vrije ruimte levende Sekundims openen voor hem de weg naar de 'troepenvoorraad' van ARCHETIM - maar in het INTAZO aangekomen, staat nog een beproeving het halterruimteschip te wachten door het uitdovende volk. Het INTAZO is het waarschijnlijk ...

Lees meer ...

___________________________________

2423 • 1746 BERSERKER IN NOOD

Ze keren terug van de veldslag – Terranen worden levensreddend.

De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM leidt uitsluitend via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, de Sekundims en de Lanterns, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang vinden. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige ...

Lees meer ...

___________________________________

2424 • 1747 DE THERMODYNCENTRALE

Gevaar in INTAZO – Terranen stoten op een nare tegenstander.

Ternauwernood ontsnapte Perry Rhodan aan een aanslag, die ondubbelzinnig op hem gemunt was. Maar waarom? Wie had het in het INTAZO op hem voorzien? Ze kwamen als bondgenoten en waarnemers. Of en hoe komt Perry Rhodan met zijn bemanning de intriges ...

Lees meer ...

___________________________________

2425 • 1748 TWEE TEGEN INTAZO

De duaal en de terminale heraut – ze vechten met alle middelen.

De weg naar het 'troepenkamp' van ARCHETIM voert via de kinderen van de dode superintelligentie ELEDAIN, die ervoor zorgen dat de machten van de chaos geen toegang krijgen. Maar ook het INTAZO biedt geen volledige bescherming - de rust is nog altijd niet ...

Lees meer ...

___________________________________

2426 • 1749 VERTREK VAN DE VREDESVAARDERS

Hulp voor de lokale groep en de zoektocht naar de oprichtster.

De strijd tegen TRAITOR wordt op vele fronten en door vele wezens gevoerd: in het verre verleden zoekt Perry Rhodan naar het geheim van de 'retroversie', in Hangay zelf volgt Atlan het spoor van de machtigen binnen de colonne. Ondertussen verdedigt Reginald Bull het ...

Lees meer ...

___________________________________

2427 • 1750 HULP VOOR AMBRIADOR

De vredesvaarders op een missie – schaak voor de terminale colonne.

De vredesvaarders verlenen bijstand in Pinwheel en Andromeda en hulp voor Ambriador. Ze voorzien de lokale groep van carapol-structuurbranders, het enig bekende wapen dat de kabinetvorming van hele werelden kan tegenhouden. Daarmee begeven ze zich ...

Lees meer ...

___________________________________

2428 • 1751 HOBOGEY DE WREKER

In de proto-negasfeer – de Terraan worstelt om te overleven.

In dit deel gaan we verder met de avonturen van Perry Rhodan - en daarmee in het verre verleden. De Terraan werd gevangen genomen en ontvoerd door de duaal Ekatus Atimoss. Hoe kan Rhodan nu getuige zijn van de retroversie die hem inzicht moet geven in de ...

Lees meer ...

___________________________________

2429 • 1752 DE TERMINALE BEVING

Ze zijn genprox-analisten – ze documenteren zeldzame veranderingen.

Perry Rhodan komt op de planeet Ata Thageno terecht, alleen onder vreemdelingen en dienaars van de chaotarchen en bovendien nadert de terminale beving - waar de genprox-explorer al op hem wacht ...

Lees meer ...

___________________________________

2430 • 1801 DE GENPROX-EXPLORER

Op de planeet Ata Thageno – Perry Rhodan treft een nieuwe partner.

Perry Rhodan is op de planeet Ata Thageno en de genmonsteranalyses van de genprox-analisten. Ook in de volgende aflevering blijven we op Ata Thageno, de thuiswereld van de Roganen, wiens geschiedenis verder wordt verteld ...

Lees meer ...

___________________________________

2431 • 1802 AANVAL VAN DE CYPRONEN

Op de wereld van de vibra-psi – de duisternis treedt in.

Perry Rhodan raakt in gevangenschap en wordt door de geheimzinnige Hobogey gered. Dan komt het echter tot de aanval van de Cypronen. Perry Rhodan speelt het klaar en met hulp van de Cypronen verlaten hij en zijn geheimzinnige bondgenoot Hobogey de planeet Ata Thageno ...

Lees meer ...

___________________________________

2432 • 1803 PROTO-NEGASFEER

Op zoek naar een Terraan – en in actie tegen een chaotisch netwerk.

Als volgende schakelen we over naar de JULES VERNE. De bemanning van het ruimteschip neemt een gevaarlijk besluit. Mondra Diamond's hoop bedriegt haar niet: Perry Rhodan is nog in leven; hij bevindt zich zelfs in relatieve veiligheid - tenminste voorlopig. Want Ekatus ...

Lees meer ...

___________________________________

2433 • 1804 DE WOEDE VAN DE DUAAL

Op de lagunen-maan – het leven van een duaal krijgt een wending.

In de galaxie Tare- Scharm vindt Perry Rhodan in Hobogey, de wreker, evenals in de Cypronen, met de exponent Randa Eiss, nieuwe bondgenoten - hen valt Ekatus Atimoss in handen, een hoge officier van TRAITOR. Waar hij nu mee te maken krijgt, is woede van de ...

Lees meer ...

___________________________________

2434 • 1805 DE WERELD IN DE HALFRUIMTE

Op de wereld van de Cypron – het intrige van de isolationisten begint.

Perry Rhodan bereikt in enkele dagen de onderwaterplaneet Tarquina, basis van het volk van de Cypronen. Daar heeft hij gelegenheid, de belangrijkste tegenstander van de chaostroepen in Tare-Scharm nader te leren kennen. Maar op Tarquina belanden hij en de exponent ...

Lees meer ...

___________________________________

2435 • 1806 DE NEGA-CYPRONEN

Tarquina is de duikende wereld – het laatste bastion tegen de terminale colonne en Perry Rhodan, die zich op de wereld Tarquina steeds beter weet te behelpen, verneemt van de nega-Cypronen en hun geheim.

In de volgende episode schakelen we over naar het Sol-stelsel. Daar gebeuren dingen van grote draagwijdte, en het raakt de hele ...

Lees meer ...

___________________________________

2436 • 1807 DE TELETRANSWISSEL

Een aanbod van HET – de mensheid staat voor een exodus.

Wanneer TRAITOR al zijn middelen inzet, kan theoretisch iedere dag het einde van het gehele Sol-stelsel betekenen. Om deze reden heeft HET, de superintelligentie en mentor van de mensheid, Perry Rhodan een aanbod in overweging gegeven: de redding van alle mensen ...

Lees meer ...

___________________________________

2437 • 1808 DE IMMATERIËLE STAD

Door de schaduwsluis – Reginald Bull gaat op verkenning.

In het Sol-stelsel verschijnt de teletranswissel die de mensheid naar het onbekende Stardust-stelsel moet brengen, dat de Terranen bijna paradijselijke levensomstandigheden biedt. Reginald Bull die zijn goedkeuring niet aan een emigratie wil geven, zal met een ...

Lees meer ...

___________________________________

2438 • 1809 HET STARDUST-STELSEL

Terranen zien een betere toekomst – en laten alles achter zich.

Het 'vreemde' spel dat Lotho Keraete speelt, verandert binnen de kortste tijd de politieke coördinaten op de Aarde: na de twee persconferenties kan de Terraanse regering niet meer geheimhouden dat er een kans is om te emigreren. Maar tegelijkertijd weten ...

Lees meer ...

___________________________________

2439 • 1810 MENSEN VOOR STARDUST

Whistler-Stardust & Co. – het begin van een nieuwe leven.

Iedereen die dat wil, kan naar een ver, veilig refugium vluchten. De eerste privé-Whistler uittocht is op een van de nieuwe werelden in het Stardust-stelsel aangekomen. En allengs kiezen steeds meer mensen voor Stardust en de grote stroom kolonisten komt langzaam ...

Lees meer ...

___________________________________

2440 • 1811 LEGER VAN DE SCHADUWEN

Countdown voor het halterschip – de vrijheidsstrijd van de SOL.

Deze aflevering speelt zich af in Hangay. Als Atlan, de onsterfelijke Arkonide, een expeditie naar Hangay leidt, weet hij dat het legendarische generatieruimteschip SOL al verdwenen is. Des te groter is zijn verrassing als hij het schip toevallig tegenkomt: in handen van de ...

Lees meer ...

___________________________________

2441 • 1812 DE LAATSTE VEERTIG

Het spel van de honderd volkeren – en de boodschap van de 300 vragen.

Mom'serimers konden de controle over hun ruimteschip terugwinnen - vlak onder de ogen van een progressiehoeder. Daarmee zíjn ze echter nog lang niet uit de gevarenzone. De vreugde van de Solaners is natuurlijk groot, maar Tekener wordt door gedachten gekweld dat ...

Lees meer ...

___________________________________

2442 • 1813 BASIS IN DE CHAOS

De hyperruimte verandert – wetenschappers in de verdrukking aan het front.

Deze roman speelt zich weliswaar nog steeds af in Hangay, maar we schakelen over naar Atlan en de bemanning van de RICHARD BURTON. Hun inspanningen om iets tegen de negasfeer te ondernemen, staan nog helemaal aan het begin. Zij hebben een basis in de chaos ...

Lees meer ...

___________________________________

2443 • 1814 ESCHERS PLAN

De giganten ontmoeten elkaar - en Savoire moet een beslissing nemen.

Uiteindelijk zal het tot een treffen tussen de SOL en de RICHARD BURTON komen. Maar daarin schuilt een tot dusver onbekend gevaar en dit komt overeen met Escher's plan. De giganten ontmoeten elkaar - en Savoire moet een beslissing nemen ...

Lees meer ...

___________________________________

2444 • 1815 VOOR DE LAATSTE VELDSLAG

De ondergang van Tarquina is op handen - de vloot van lafaards vertrekt.

Na ettelijke avonturen staat de onsterfelijke Terraan nu kort voor de laatste veldslag. De ondergang van Tarquina is op handen - de vloot van lafaards vertrekt. Het afscheid van de halfruimtewereld is op handen, het hoofdstuk Tarquina wordt afgesloten. En de JULES VERNE ...

Lees meer ...

___________________________________

2445 • 1816 SCHEPSEL VAN DE CHAOS

Een duaal staat voor de keus – zijn beslissing betreft de toekomst.

De JULES VERNE sluit zich aan bij de gevechtseenheden van de Cypronen. De ruimteschepen van de volkeren van Tare-Scharm en de JULES VERNE komen in de corridor van de orde - en zo langzaamaan kunnen de geheimen van de corridor onthuld worden ...

Lees meer ...

___________________________________

2446 • 1817 DE NEGANE-STAD

In de proto-negasfeer – de chaotarch wordt verwacht.

De opperste bevelhebber van de superintelligentie ARCHETIM is verdwenen. Perry Rhodan krijgt de taak opgedragen, haar terug te vinden - maar daarvoor moet hij de nega-stad in. Perry Rhodan en zijn commando bereiken de nega-stad. Wat ze daar meemaken ...

Lees meer ...

___________________________________

2447 • 1818 WACHTEN OP XRAYN

Inzet voor generaal Kamuko - het uur van de mutanten.

Perry Rhodan kreegt de opdracht de opperbevelhebster terug te brengen. Zijn doel is de negaanse-stad, waar ze allemaal wachten op XRAYN. De JULES VERNE is door een sprong naar de hyperruimte weer eens op het nippertje aan de traitanks ontkomen ...

Lees meer ...

___________________________________

2448 • 1819 BANGE DAGEN

De beslissende slag om Tare-Scharm - reusachtige ruimtevloten trekken ten strijde.

Opperbevelhebber Kamuko kampt met de dood. En zonder haar steun is het twijfelachtig of er een overwinning kan worden behaald op de chaosmachten. Voor Kamuko's plaatsvervanger beginnen bange dagen. Dankzij de inspanningen van Alaska Saedelaere en de ...

Lees meer ...

___________________________________

2449 • 1820 DE LAATSTE STRIJD

De JULES VERNE bij de gebeurtenissenhorizon – de retroversie is in zicht.

Uiteindelijk komt het tot een beslissing tussen orde en chaos: het is de laatste strijd. De retroversie is uiteindelijk gelukt, al was het tegen een hoge prijs. En niemand kan gezien de zware beschadigingen garanderen, wanneer en waar de JULES VERNE haar contextsprong ...

Lees meer ...

___________________________________

2450 • 1821 EVOLUX

De JULES VERNE materialiseert – de witte wereld wordt bezocht.

Perry Rhodan initieert de sprong naar het heden pas in de laatste minuut. In een onbekende regio wacht een eigenaardige wereld op de mensen: het is Evolux. De eerste stappen van de Terranen op de witte wereld worden enerzijds door wantrouwen en anderzijds door ...

Lees meer ...

___________________________________

2451 • 1822 DE METALOPERS

Geïsoleerd op de witte wereld – de Terranen komen een vreemde helper tegen.

Hoewel de situatie naar buiten toe onveranderd blijft, schijnen er zich onder het oppervlak van de ordeplaneet Evolux tendensen af te tekenen, welke positieve gevolgen voor Perry Rhodan en de JULES VERNE kunnen hebben ...

Lees meer ...___________________________________

2452 • 1823 OPERATIE KOBALTBLAUW

Een commando van dieven in actie – Mondra Diamond jaagt een heikel plan na.

Maar nog is de macht van Dyramesch ongebroken. Mondra Diamond wil hierin verandering brengen. Mondra Diamond's plan is brutaal en vol risico's. Precies dat kenmerkte tot nog toe bijna elk Terraans succesverhaal. Maar aan elke succesfase komt ook weer een keer een eind ...

Lees meer ...

___________________________________

2453 • 1824 IN DE STEILE STAD

Intrigespel op Evolux – het dievencommando vecht door.

Perry's levensgezellin Mondra Diamond verzint een plan: de diefstal van een kosmocratenschip. Maar dit bevindt zich in de steile stad. Terwijl de kosmofect de situatie op Evolux onder controle denkt te hebben, is hem minstens de controle over Perry Rhodan ontglipt ...

Lees meer ...

___________________________________

2454 • 1825 SCHIP UIT DE EEUWIGHEID

Ze betreden het obelisken-ruimteschip – een blik in een andere wereld.

De voormalige ridder van de diepte is op zoek naar de geheimen van het Cyno-verleden en hoopt daarin een oplossing voor zijn huidige problemen te vinden. Een oud ruimteschip uit de eeuwigheid wordt het doel van zijn expeditie. Het 'veilige' oord - een WET-gever ...

Lees meer ...

___________________________________

2455 • 1826 OVERWINNING VAN DE MORAAL

Perry Rhodan doet een ontdekking – de spelkaarten worden opnieuw geschud.

Perry Rhodan krijgt het aan de stok met de principes van de kosmocratische efficiëntie - om weer haar huis te komen, zet hij vol in op een overwinning van de moraal. Eindelijk kan de reis voortgaan. De witte planeet is quasi een doorgangsstation geweest dat het de ...

Lees meer ...

___________________________________

2456 • 1827 ACADEMIE VAN DE MICROBEESTEN

Ze zijn getraumatiseerd en gewelddadig – en vinden een nieuw thuis.

Het Sol-stelsel is het middelpunt van het verzet, al mogen de keizer zonder rijk, Bostich van Arkon, en andere helpers zoals de vredesvaarders in geen geval worden veronachtzaamd. Maar nog iemand anders zint op wraak op de terminale colonne, en heeft ...

Lees meer ...

___________________________________

2457 • 1828 DANTYRENS TERUGKEER

Roi Danton op een geheime missie – zijn helpers zijn de micro-beesten.

De terugkeer van de dood gewaande Roi Danton uit de klauwen van TRAITOR opent voor de mensheid nieuwe mogelijkheden, vooral omdat hij in zijn gevolg rond de achttienhonderd microbeesten heeft, die tegen de terminale colonne opstaan. Met de zoon van Perry Rhodan ...

Lees meer ...

___________________________________

2458 • 1829 DE TWEEDE DANTYREN

Hij wil zijn voorbeeld overtreffen – elk middel is geoorloofd voor de duaal.

Roi Danton alias duale kapitein Dantyren heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft met de microbeesten een traitank gekaapt en stuurt nu aan op de dicht bij het centrum liggende wereld Liforno. Een riskante expeditie maakt nu van Michael Reginald Rhodan een figuur als ...

Lees meer ...

___________________________________

2459 • 1830 COMPLEX ASTROVENT

Op de Honderdzonnenwereld – het centrum van de cybernetische samenzwering.

Een gewaagde expeditie van de als Dantyren vermomde Danton levert de aanwijzing op naar een mysterieus oord ook bekend als complex Astrovent. Op deze plek verlaten we Roi Danton en het complex Astrovent voor een tijdje. In de volgende aflevering wordt van ...

Lees meer ...

___________________________________

2460 • 1831 SOLDATEN VAN DE NACHT

Ze maken deel uit van een stoutmoedige eenheid – Mom'Serimer bereiden zich voor op een actie.

Atlan bevindt zich met de RICHARD BURTON al langere tijd in Hangay, waar hij zwakke plekken in de zich daar ontwikkelende negasfeer hoopt te vinden. Tot de bondgenoten van de mensen behoren onder andere kleine wezentjes - zij staan bekend als soldaten van de ...

Lees meer ...

___________________________________

2461 • 1832 DE ONEINDIGE RUIMTE

Aan de grens van het verstand – Atlan in de aanschijn van het onbegrijpelijke.

Atlan's stoutmoedige actie - en die van zijn trouwe bondgenoten - heeft een eerste succes opgeleverd. Samen met de soldaten van de NACHT is de kaping gelukt. Verdere stappen moeten nu snel gezet worden zodat de volgende aanval in het machtscentrum van de ...

Lees meer ...

___________________________________

2462 • 1833 DE ONTDEKKING VAN AMIENOLC

Ontmoeting bij Hangay's kernzone – de smiler vecht om een potentiële bondgenoot.

In Hangay doorkruist ook de SOL de ruimte - en doet een sensationele ontdekking: het is de ontdekking van Amienolc. Ronald Tekener laat koers zetten naar het bijna achtduizend lichtjaar verwijderde Winola-stelsel. Op het steunpunt aldaar ontmoeten ze dan Atlan ...

Lees meer ...

___________________________________

2463 • 1834 ISOKRAIN DE KOSMITTER

De wijsgeer en ESCHER – hun plan is gewaagd.

Intussen houden de SOL, de RICHARD BURTON en hun ruimteschipeskaders zich in de galaxie Hangay op, om ter plaatse tegen TRAITOR op te treden. Iemand zou zich daarbij zowel tot obstakel als tot helper kunnen ontpoppen. Waartoe besluit uiteindelijk Isokrain ...

Lees meer ...

___________________________________

2464 • 1835 HET ARCHAÏSCHE PROGRAMMA

Ze zijn toverleerlingen met tegenzin – het verleden ontwaakt.

We gaan weer over naar Perry Rhodan, die met de JULES VERNE de galaxie Tare-Scharm in de richting van de Melkweg verlaten heeft. Er duiken echter aan boord van de WET-gever wezenlijke problemen op. Terwijl de Terraan probeert de controle over CHEOS-TAI ...

Lees meer ...

___________________________________

2465 • 1836 NA DE STASIS

Hun slaap duurde eonen – de nieuwe tijd na de mentale revisie.

De verkenning van de WET-gever CHEOS-TAI bleek voor Perry Rhodan en de Algorrianen meer dan moeilijk te zijn en hen in wezen nauwelijks verder gebracht te hebben. Maar niet alleen deze nederlaag moesten de Terranen slikken, ook dreigen ze de WET-gever ...

Lees meer ...

___________________________________

2466 • 1837 GALAXIE VAN DE ANTIKRIJGERS

Op zoek naar CHEOS-TAI – een verstekeling helpt.

De situatie aan boord van CHEOS-TAI ontwikkelt zich voor geen van de partijen goed: de Terranen en Laosoors moeten vrezen spoedig ontdekt te worden, en voor de Tibirian Melechs dreigt een pijnlijke dood. Mondra Diamond maakt zich bovendien zorgen om ...

Lees meer ...

___________________________________

2467 • 1838 MENTALE REVISIE

Ze leven in de WET-gever – en zijn meta-genetisch geprogrammeerd.

De galactici worden door een Heromet ontdekt, die ontkomen kan. Daarmee is de aanwezigheid van de indringers geen geheim meer. Nu is het zaak om Mondra Diamond en commandant pothawk zo snel mogelijk te vinden en het raadsel op te lossen van de fictief ...

Lees meer...

___________________________________

2468 • 1839 KOLTOROCS KINDEREN

De eeuwige strijd – en leven zonder einde.

Nadat de situatie in Hangay opgelost kon worden, gaat Perry Rhodan weer op weg naar de vaderlandse Melkweg. Daar zit intussen zijn zoon, Roi Danton, niet stil. Hij ontmoet in de vermomming van de duaal Dantyren de kinderen van KOLTOROC en hoopt bij hen een zwakke ...

Lees meer ...

___________________________________

2469 • 1840 HET PARAMORFISCHE VELD

In de bespiegeling van het kwaad – een immoreel aanbod.

KOLTOROC's pupillen, de insectoïden, stellen Roi Danton nog voor vele raadsels. Ook ontmoet hij de rebellen tegen TRAITOR. Met hen hoopt hij een verbond tegen de terminale colonne te kunnen smeden. Alleen kent hij het paramorfische veld nog niet ...

Lees meer ...

___________________________________

2470 • 1841 DUISTERNIS OVER TERRA

De Aarde houdt de adem in – onheilspellend bezoek in het Sol-stelsel.

De donkere onderzoekers zijn zonder radioboodschap of een laatste gebaar vertrokken en Roi Danton geeft bevel koers te zetten naar het Sol-stelsel. Terra verzamelt bondgenoten om haar heen, wat ook de waarschijnlijkheid van een verrader in de eigen gelederen ...

Lees meer ...

___________________________________

2471 • 1842 HET GESCHENK VAN DE METALOPERS

De JULES VERNE keert terug – en niets is meer zoals het was.

De kansen voor een overwinning op de machten van de chaos zullen ongetwijfeld stijgen als het Perry Rhodan lukt om zijn documentatie van een succesvolle retroversie naar Terra te brengen. De Terraan is met de JULES VERNE en met CHEOS-TAI onderweg - niet vermoedend ...

Lees meer ...

___________________________________

2472 • 1843 TRAICOON 0096

De duale kapitein onder druk – en de micro-beesten in actie.

In deze roman schakelen we over naar de rangen van de terminale colonne en de gebeurtenissen die zich binnen TRAITOR afspelen die de val van de Melkweg ten doel hebben. Nu wordt er begonnen met verdere plannen. Bij één daarvan is Roi Danton betrokken ...

Lees meer ...

___________________________________

2473 • 1844 VERRAAD OP CRULT

Een intrigerende duaal – de dienstburcht wordt geïnfiltreerd.

Doordat het lukte om de colonne-kapitein Zerberoff 'om te turnen', hebben de Terranen een niet te onderschatten bondgenoot. Zerberoff heeft zich in een voordelige positie weten te manoeuvreren, ook al kon dit alleen maar met grote risico's bereikt worden - en zo komt ...

Lees meer ...

___________________________________

2474 • 1845 TWEE PSI-EMITTERS

CRULT in het vizier – aanval op de dienstburcht van de terminale colonne.

Colonne kapitein Zerberoff biedt Roi Danton een weg naar CRULT. Roi Danton komt net zo dicht bij de progressiehoeder als Dantyren het laatst was. Deze keer ijvert hij echter niet naar zijn gunst, maar voor de vernietiging van Antakur von Bitvelt. Tot zijn uitrusting ...

Lees meer ...

___________________________________

2475 • 1846 HET GROTE OFFER

Een tegenslag voor de colonne – CRULT wordt een slachtveld.

De kansen op een zege over de machten van de chaos zijn gestegen. Maar allereerst moet de bevelhebber van TRAITOR in de Melkweg gedood worden. Het uitschakelen van Antakur von Bitvelt, vraagt van de zoon van Perry Rhodan het grote offer ...

Lees meer ...

___________________________________

2476 • 1847 COMMANDO VAN DE VREDESVAARDERS

Ze zijn allemaal individualisten – maar in nood treden ze gezamenlijk op.

Opnieuw staan de vredesvaarders aan het begin van een nieuwe tijd voor hun organisatie. Maar zijn de plaatsvervangende patronen Polm Ombar en Kantiran de juiste mensen om hen in de toekomst te leiden - een paar van de meest raadselachtige trekken eropuit als het ...

Lees meer ...

___________________________________

2477 • 1848 DE OPRICHTSTER (gesigneerd)

De vredesvaarders in oproer – een nieuwe patroon wordt gekozen.

Opnieuw staan de vredesvaarders aan het begin van een nieuwe tijd voor hun organisatie. Maar zijn de plaatsvervangende patronen Polm Ombar en Kantiran de juiste mensen om hen in de toekomst te leiden? En er is maar een die kan helpen deze te beëindigen ...

Lees meer ...

___________________________________

2478 • 1849 LICHT VAN AHN

De geschiedenis van de oprichtster – en de toekomst van de vredesvaarders.

De oprichtster leeft - zoals Kantiran allang heeft vermoed. Maar aan haar identiteit, haar lot tot nu toe en haar instelling zullen velen misschien moeten wennen. De geschiedenis van de vredesvaarders vanuit het oogpunt van de oprichtster, en hun toekomst ...

Lees meer ...

___________________________________

2479 • 1850 TECHNOMETAMORFOSE

De JULES VERNE wordt verbouwd – het ruimteschip komt weer in actie.

Met de JULES VERNE vliegt Perry Rhodan nu naar Hangay, maar onderweg doorloopt het halterruimteschip een technometamorfose. Het is met nieuwe technologie en uitrusting nu eindelijk in staat de eerste testvluchten bij de grenswal van Hangay te ondernemen ...

Lees meer ...

___________________________________

2480 • 1851 DE VOORSPELLERS

In de kernzone van Hangay – ESCHER erkent zijn eigen grenzen.

Hangay is voor normale ruimteschepen feitelijk niet toegankelijk. Om deze toegang te maken is onder andere de para-positron ESCHER aanwezig. Deze heeft de kernzone van Hangay bereikt om GLOIN TRAITOR te infiltreren. Maar de T-voorspellers bemoeilijken ...

Lees meer ...

___________________________________

2481 • 1852 GUNSTELINGEN VAN DE HYPERRUIMTE

Ze zijn de voorspellers van de colonne – hun opdracht is het scheppen van de negasfeer.

De wijsgeer en de para-positron ESCHER stoten op de geheimzinnige T-voorspellers en doden enkele van hen. Uit buitgemaakte gegevens komen ze daarna echter meer te weten over de gunstelingen van de hyperruimte via de loopbaan van de T-voorspeller Latifalk ...

Lees meer ...

___________________________________

2482 • 1901 DE EEUWIGE KERKER

Er is geen ontkomen aan – de SOL in Hangay's kernzone.

We schakelen over naar de SOL. Terwijl tot nog toe alleen ESCHER en de Wereldwijze van Azdun tot in het hart van de negasfeer in wording konden doordringen, moet de rest van het Hangay-squadron buiten wachten. En sommigen vrezen dat het steunpunt Winola voor de ...

Lees meer ...

___________________________________

2483 • 1902 DE NAALD VAN DE CHAOS

Actie in GLOIN TRAITOR – de beslissing voor ESCHER.

Het volgende doel staat vast: de vernietiging van GLOIN TRAITOR. Want dit is de naald van de chaos. Welke kans maakt de para-positron tegen de macht van TRAITOR? vaststaat alleen dat men zich de oplossing van het probleem tot dusver te makkelijk had voorgesteld ...

Lees meer ...

___________________________________

2484 • 1903 KOLTOROC'S ADEM

Het contactwoud staat buitenspel - een Kartaanse ontmoet de string-legaten.

De effecten van het vibra-psi zijn op Hangay niet te onderschatten. Net zomin als de opperste bevelhebber KOLTOROC, de voor de negasfeer-veldtocht van Hangay verantwoordelijke chaopressor van de terminale colonne. Het is een negatieve superintelligentie en iedereen die ...

Lees meer ...

___________________________________

2485 • 1904 HYPERFLAKKEREN

Kosmische wapenbroeders bij de grenswal - ze proberen de doorbraak.

De weg naar deze galaxie is echter voor de hoofdmacht van de strijdkrachten versperd: een soort werveling tussen de normale fysica van het universum en de chaotische negasfeerfysica vormt een ondoordringbare grenswal. De hoop is gevestigd op de parapositroniek ESCHER ...

Lees meer ...

___________________________________

2486 • 1905 GEFLUISTER VAN DE HYPERRUIMTE

Met de JULES VERNE middenin Hangay – de witte zaal openbaart zijn geheim.

De eerste horde is genomen: Perry Rhodan bevindt zich eindelijk in Hangay. Maar de strijd tegen de ontstaande negasfeer is nu pas begonnen. In deze aflevering houdt men zich bezig met de problemen van de Nucleus en de kosmische veranderingen binnen Hangay ...

Lees meer ...

___________________________________

2487 • 1906 DE STRING-LEGATEN

De kosmitter en de cyberneticus – ze stoten door tot het centrum van de naald.

Dankzij de parapositron ESCHER slagen Perry Rhodan, de JULES VERNE, de CHEO-TAI en de vloot van de vredesvaarders er toch in, het binnenste van Hangay te bereiken. Maar ESCHER komt onder behoorlijke druk te staan - nieuwe vijanden duiken op, de string-legaten ...

Lees meer ...

___________________________________

2488 • 1907 ACHTER DE KERNWAL

Aan de grens van de chaos-zone – het binnenste van Hangay ligt open.

In deze aflevering verplaatsen wij ons naar Perry Rhodan, die zich ook in Hangay bevindt. Nadat ze het rijk van de veranderde fysica hebben bereikt, bevindt er zich nog steeds een barrière tussen hen en het doel van hun expeditie. Want de chaopressor wacht achter de ...

Lees meer ...

___________________________________

2489 • 1908 SCHAAK VOOR DE CHAOS

Perry Rhodan's gedurfde plan – een superintelligentie in het vizier.

Samen met Ruumaytron en de vredesvaarders is de interventiemacht van de Melkweg het hart van de opkomende negasfeer binnengedrongen, zij het met aanzienlijke verliezen. Daar hebben ze niet alleen te maken met GLOIN TRAITOR, maar ook met KOLTOROC zelf ...

Lees meer ...

___________________________________

2490 • 1909 DE DONKERE TUIN

Aanval op de naald van de chaos – Verleden en toekomst ontmoeten elkaar.

Na het element der duisternis werd nu dankzij Perry Rhodans bondgenoten zelfs de chaopressor zelf schade berokkend. Maar hij mag niet de aandacht van de verenigde troepen op zich vestigen. Perry Rhodan leidt zijn bondgenoten in de slag om GLOIN TRAITOR' en in de donkere tuin ...

Lees meer ...

___________________________________

2491 • 1910 DE DERDE MESSENGER

Bij de accretieschijf – de generaalse moet een besluit nemen.

De WERELDWIJZE greep in - en GLOIN TRAITOR stopte met functioneren. Door dit gebeuren dat Perry Rhodan nog niet helemaal echt kan overzien, werden zelfs de Terranen verrast. Voor Perry en zijn metgezellen gaat de wedloop tegen de klok dus verder ...

Lees meer ...

___________________________________

2492 • 1911 KOLTOROC

Geboren in de lichtstad – een potentiaalveld perverteert.

In deze aflevering gaan we naar Atlan aan boord van het middendeel van de SOL dat zich eveneens in Hangay bevindt. Atlan kent de herkomst en de betekenis van KOLTOROC voor de terminale colonne. Maar betekent dit ook een sleutel in de strijd tegen de negatieve superintelligentie ...

Lees meer ...

___________________________________

2493 • 1912 DE WERELDWIJZE

Gestrand op de oceaanplaneet – ze vechten om het naakte bestaan.

In deze aflevering verplaatsen we ons opnieuw naar het centrum van Hangay: Leo Lukas houdt zich bezig met de voortgang in de strijd om GLOIN TRAITOR - de enige belangrijke actuele vraag, wat de retroversie betreft. GLOIN TRAITOR werd dus net zomin vernietigd als de WERELDWIJZE gedood! ...

Lees meer ...

___________________________________

2494 • 1913 RETROVERSIE

Gevecht in de accretieschijf – ze weifelen tussen hoop en ondergang.

Om ervoor te zorgen dat de retroversie doorzet, moet Perry Rhodan met al zijn troepen de verzwakte Naald van de Chaos aanvallen en vernietigen, of alles is verloren. Het vertwijfelde laatste gevecht van de galactici en de vredesvaarders tegen de genese van een negasfeer ...

Lees meer ...

___________________________________

2495 • 1914 KOLTOROCS VUUR

Het vibra-detachement in actie – het lot van de contactwouden gaat zich voltrekken.

KOLTOROC brengt een duidelijke boodschap over: als de onsterfelijke Terraan en ridder van de diepte hem niet tot een duel zal uitdagen, zal hij de kiemcel van de mensheid zelf uitroeien - met KOLTOROCS vuur. Hij wacht op Perry Rhodan en de chaopressor heeft alle troeven in handen ...

Lees meer ...

___________________________________

2496 • 1915 CHAOTENDER TEGEN SOL

Met de DARK GHOUL bij de Posbi's – Roi Danton waagt zich op gevaarlijk terrein.

In deze aflevering verplaatsen we ons naar de Melkweg en begeleiden we Perry Rhodan's zoon Roi Danton op zijn missie tegen wat waarschijnlijk het grootste machtsinstrument in de galaxie is: VULTAPHER, de chaotender in aanbouw...

Lees meer ...

___________________________________

2497 • 1916 HET MONOKOSMIUM

Het tweede deel van de cybernetische samenzwering – en het gevecht tegen Kirmizz.

Intussen strijdt Roi Danton met de piloot van de chaotender VULTAPHER. Op de Honderdzonnenwereld wacht hem het monokosmium. De overval van Roi Danton heeft plaatsgevonden en enorme offers gekost. Of hij daadwerkelijk succes gehad heeft, moeten de komende dagen uitwijzen ...

Lees meer ...

___________________________________

2498 • 1917 DE DUALE METROPOOL

Rhodan staat voor een uitdaging – operatie tegen KOLTOROC.

De legerleider van de chaosmachten, de duale, negatieve superintelligentie KOLTOROC, herinnert zich Perry Rhodan als de sleutelfiguur van zijn nederlaag en daagt de Terraan uit voor een duel. Het schouwtoneel daarvan is de duale metropool ...

Lees meer ...

___________________________________

2499 • 1918 HET OFFER

Het gevecht tussen mens en superintelligentie – Rhodan moet een beslissing nemen.

KOLTOROC tegen Perry Rhodan - het gaat om het levenswerk van de Terraan. In de duale metropool komt het tot de beslissende krachtmeting, waarbij er één verliezer zal zijn. Heeft de onsterfelijke eigenlijk wel een kans in dit ongelijke duel? Uwe Anton beëindigt deze cyclus 'NEGASFEER' met deze aflevering ...

Lees meer ...

___________________________________Zorg er voor, dat je de toekomst blijft volgen ... met Perry Rhodan!

De grootste ruimtevaartserie in DIT deel van het heelal.


Dit niet commerciële Maanbrein.nl probeert zich te onderscheiden door bij elke uitgave een samenvatting te geven en alle afbeeldingen te vertonen. Niet alleen de voorkant maar ook de achterkant en de afbeeldingen die tussen de tekst staan.

Om de complete verhalen van de Perry Rhodan reeks te lezen, de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België, klik dan hier om je te abonneren.

De beheerder van deze web-site heeft geen enkel commercieel belang bij de uitgever van Perry Rhodan. Op deze manier probeert de beheerder bij te dragen om de Perry Rhodan reeks te handhaven.