< vorige  |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2499 • 1918 – HET OFFER


Meer dan drieënhalf jaar duurde Perry Rhodans wanhopige strijd tegen het ontstaan van een negasfeer in de directe omgeving van de Melkweg al. Een negasfeer is een broedplaats van chaos die door miljoenen eenheden van de terminale colonne TRAITOR wordt bewaakt. Bovendien diende de Melkweg bij wijze van grondstoffengalaxie worden uitgebuit om een nieuwe chaotender te kunnen bouwen, waarschijnlijk het machtigste ruimteschip van de chaotarchen.

Omdat de kosmocraten, de natuurlijke tegenspelers van de chaotarchen, niet in staat waren om in te grijpen binnen een naar menselijke maatstaven redelijke termijn, werden de Terranen aanvankelijk aan hun lot overgelaten. Maar ze kregen bondgenoten uit tijd, ruimte en zelfs uit andere universums. Met een hoogst riskante operatie konden ze uiteindelijk de vorming van de negasfeer voorkomen.

Vanwege die overwinning zou TRAITOR elke belangstelling voor de Melkweg verliezen - hoopte Perry Rhodan tenminste - en vertrekken. Des te angstaanjagender is de reactie van KOLTOROC, de chaopressor en bevelhebber van de colonne: hij dreigt de hele mensheid te vernietigen als Perry Rhodan zich niet bij hem meldt en hem zijn aura overhandigd, dat hem onderscheidt als ridder van de diepte en dienaar van de kosmocraten. In de duale metropool komt het tot de beslissende krachtmeting, waarbij er één verliezer zal zijn: het offer ...


KOLTOROC is verslagen en TRAITOR heeft zich teruggetrokken - maar de prijs was hoog, zowel voor Perry Rhodan als zijn gezellin Mondra Diamond. Beiden weten dat sommige verliezen nooit meer kunnen worden goedgemaakt.

Deze aflevering markeert het einde van een cyclus van 200 romans over het gevaar van een opkomende negasfeer in de directe omgeving van de Melkweg. Met de volgende aflevering van Frank Borsch, PROJECT SATURNUS, jubileumuitgave 2500, neemt de geschiedenis van Perry Rhodan en de mensheid een nieuwe wending.


Oorspronkelijke titel: Das Opfer

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Plantekening (Duits exclusief): donker-speurder - RUUMAYTRON van Lars Bublitz

Nederlandse vertaling: TinTaalSamenvatting: het gevecht tussen mens en superintelligentie – Rhodan moet een beslissing nemen.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, duale metropool – 21 november - 1 december 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – Tegen KOLTOROC gebruikt de Terraan een oeroud geheim wapen. KOLTOROC – De chaopressor toont zijn wangedrag en waant zich reeds bij het doel van zijn verlangen. Mondra Diamond – Perry Rhodans vriendin gooit met eieren naar een superintelligentie. Reginald Bull – De verdedigingsminister moet toezien hoe het kristalscherm rondom de Aarde steeds zwakker wordt.Perry Rhodan en Mondra Diamond bevinden zich op een afgelegen plek in de zilveren stadszijde van de duale metropool. Deze stadszijde is door humanoiden bevolkt, de Auper'como. De hele stad, zo redeneert Rhodan, vormt KOLTOROC's anker dat de superintelligentie nodig heeft in de standaard ruimte. Maar aan deze kennis hebben ze niets want niemand weet waar de duale metropool zich bevindt in Hangay, niemand kan deze dus aanvallen. Zich verstoppen of weglopen heeft geen enkele zin. Ze moeten KOLTOROC confronteren en Perry Rhodan heeft een plan dat succes kan hebben. Maar daar wil hij niet aan denken voor het geval dat KOLTOROC zijn gedachten leest.

KOLTOROC wil Rhodan's ridderaura, daarom zijn hij en Mondra Diamond in de duale metropool. Wederom weegt Perry Rhodan af tussen de interesses van de kosmocraten, tussen goed en kwaad, tussen de vernietiging van het Sol-stelsel en het verlies van het ridderaura. Maar dan wordt het hem duidelijk: hij wil niets verhandelen. Hij wil KOLTOROC doden!

Ook Mondra Diamond heeft een geheimwapen bij zich, de bevruchtte eieren van de Tarnii KOLTOROC. Dan neemt ze een mentale druk waar, ze voelt dat ze naar een andere omgeving is verplaatst die vreemd is en toch bekend voorkomt. De verhoudingen lijken niet te kloppen. KOLTOROC wil haar iets tonen ...

Perry Rhodan zet de kleine zender in elkaar die hij had meegenomen en terwijl hij de zender samenvoegt, die in werkelijkheid alleen dient als afleiding, verdwijnen tegelijkertijd twee vingerlange voorwerpen vanuit zijn rugzak in de zakken van zijn SERUN, meteen voor het grijpen. Dan verschijnen string-legaten en wat later arriveert KOLTOROC zelf via een overbrenger. Ditmaal volgt er geen conversatie met de chaopressor. KOLTOROC grijpt naar Rhodan's ridderaura. En weer de bedreiging: als Rhodan het ridderaura niet vrijwillig afstaat en KOLTOROC zijn bevel niet herroept dan zal de Aarde over enkele uren zijn vernietigd. De string-legaten tonen VULTAPHER's aanval op het kristalscherm. Het is geen bluf, dat is Rhodan wel duidelijk. Het vraatzuchtige insektoide deel van de superintelligentie wil de Aarde vernietigen als deze haar zin niet krijgt.

KOLTOROC probeert Rhodan nog een keer te overtuigen. Hij spreekt over de ridderorden die door de kosmocraten werden verwaarloosd en over Armadan van Harpoon die als laatste actieve ridder stierf. Over kosmocraten die Rhodan van zijn thuis hadden verbannen. Hij herinnert hem aan de vele kinderen op Aarde de zullen sterven als Rhodan niet toegeeft. Maar Perry Rhodan heeft de 'degrader' op zak, een wapen dat alleen kan functioneren als KOLTOROC enige tijd niet oplet. Hij heeft dus een afleiding nodig - en dan slaat Mondra Diamond toe, bliksemsnel. Ze werpt een lading Tarnii KOLTOROC eieren naar het duale lichaam van de superintelligentie, een tweede lading naar Perry Rhodan, een derde op zichzelf, in de hoop dat de superintelligentie haar eigen broedsel niet aanvalt. Opeens heeft ze een zwaar wapen in de hand en richt het op KOLTOROC. Maar de straler wordt uit haar hand gegrist door trekstralen of door telekinetische krachten van KOLTOROC. Niet één seconde is KOLTOROC afgeleid. Hij praat verder over de miljarden kinderen op Terra en over Delorian - hij kan een schijnwereld creëren waarin Delorian weer aanwezig is, waar Mondra Diamond en Perry Rhodan voor altijd gelukkig kunnen leven. Perry Rhodan probeert KOLTOROC te provoceren. Het antwoord op de derde vraag, zegt hij, heeft KOLTOROC niet het verstand gekost omdat hij al sinds zeventig miljoen jaar gek is. De beelden uit het Sol-stelsel zijn ook alleen maar bedrog. KOLTOROC wordt ongeduldig. Steeds meer nadert hij Perry Rhodan. Tien meter is de optimale afstand voor de inzet van zijn wapen. Maar Perry Rhodan heeft nog steeds een afleiding nodig. Er is maar één ding wat KOLTOROC voldoende kan afleiden: Perry Rhodan laat zijn ridderaura los ...

In het Sol-stelsel staat het kristalscherm in vuur en vlam. Reginald Bull heeft de indruk dat VULTAPHER alleen maar met hen speelt. De tegenaanval is onmogelijk want de traitanks rondom het Sol-System kunnen elke aanvaller met gemak vernietigen. Vanuit de TANKSTADIONS komen verschrikkelijke beelden van globisten die instorten, maar gelukkig zijn er nog steeds genoeg vrijwilligers voor de TANKSTADIONS. Reginald Bull houdt het niet meer uit. Zijn enige mogelijkheid om te helpen is deel te nemen in een TANKSTADION.

Perry Rhodan heeft het gevoel alsof hij zijn ziel heeft verloren. Pas nu herkent hij welke macht er lag in het ridderaura en welke macht het KOLTOROC kan geven. KOLTOROC let niet meer op zijn omgeving, hij wil alleen nog het aura en dat is zelfs voor een superintelligentie een uitdaging. Hij is nu voldoende afgeleid. Perry Rhodan opent de eerste van de twee flacons, welke hij van Nuskoginus had gekregen, die met on- en noon-quanten zijn gevuld. Eerst gebeurt er niets. Maar dan grijpen de bioforen in op de essentie van de superintelligentie. Ze verstoren de samenhang tussen KOLTOROC's helften, tussen de humanoiden helft en de andere helft bestaande uit een enorm aantal insecten. KOLTOROC vecht voor zijn samenhang, maar dan opent Perry Rhodan de tweede flacon. KOLTOROC's humanoide helft vertoont zwakheden. De insectenhelft kan haar agressie niet meer bedwingen en valt de Auper'como-helft aan, die simpelweg tot stof vervalt. Alleen ontelbare insecten blijven over. KOLTOROC is verslagen. Maar zo eenvoudig sterft een superintelligentie niet. Een psi-storm steekt op en het ridderaura verwaait in het geweld van de storm. Het duurt enige tijd tot Perry Rhodan en Mondra Diamond weer op eigen benen kunnen staan.

KOLTOROC is dood, maar zijn string-legaten leven en ze vertonen nog altijd VULTAPHER's aanval op het Sol-stelsel. Zonder tegenbevel zal VULTAPHER de Aarde vernietigen. Hoe kan VULTAPHER worden gecontroleerd? Niet via de radio, maar direct via de string-legaten. Alleen KOLTOROC kan VULTAPHER bevelen en een deel van KOLTOROC leeft nog. Perry Rhodan stapt middenin de zwerm insecten die bliksemsnel zijn beschermingspak omsluiten en in zijn geest proberen binnen te dringen. Perry Rhodan wordt een met de resten van de superintelligentie. Rhodan-KOLTOROC laat zijn geest rondwaren en vindt toegang tot de string-legaten en stuurt een beveel naar VULTAPHER.

Reginald Bull is ten einde raad. Het kristalscherm pulseert sterker dan ooit te voren. De BATTERIJ is aan zijn einde en kan alleen nog een laatste stroompje aan energie leveren. Het kan hooguit een minuut duren tot het scherm instort. Maar iedereen vecht door tot het einde. Gedurende korte tijd voelt Bull iets als een koele windvlaag, dan is alles voor hem voorbij. Hij vraagt zich af of hij dood is. Maar hoe kan hij nog steeds de tribunes zien van het Magellan-stadion? Hij leeft nog. Rondom hem liggen duizenden op de grond, volledig uitgeput. Reginald Bull laat zich terug brengen naar de solaire residentie.

Perry Rhodan is nog steeds in gevaar. De insecten vallen zijn SERUN aan, maar vooral grijpen ze naar zijn geest. Alleen Mondra kan hem helpen. Met zijn laatste kracht schakelt hij het veiligheidsscherm uit van zijn SERUN. Mondra gebruikt weer de eieren van de Tarnii KOLTOROC. In het gevecht met KOLTOROC hadden ze helemaal geen nut maar nu kunnen ze de insecten afleiden, die zich vraatzuchtig op deze buit storten en Perry Rhodan loslaten. Dan combineert ze beide SERUNS en stijgen ze met de antigraaf op in de lucht. Kollogom's agressieve insecten verspreiden zich en vreten elkaar uiteindelijk op. De spiegels van de string-legaten tonen hoe VULTAPHER wegdraait van het kristalscherm en wegvliegt geëscorteerd door alle traitanks. Het beeld van de string-legaten wordt onscherp. Tegelijkertijd begint de ineenstorting van de duale metropool.

De volgende dag, 22 november 1347 NGT, is Perry Rhodan weer aan boord van de JULES VERNE, enthousiast ontvangen door Gucky. Maar er is nog veel te doen. Eerst vertrekt hij weer naar de planeet Vatucym en bezoekt daar het contactwoud. Hij doet een voorstel: Alomendris mag met de overgebleven contactwouden in de Melkweg een nieuw thuis uitzoeken. Alomendris accepteert het aanbod. Vlak daarna vertrekken de contactwouden naar de Melkweg. Hun positie daar zullen ze voorlopig geheim houden.

Voor Mondra Diamond is er een pijnlijke verrassing. Ze komt erachter wat KOLTOROC heeft bedoeld met zijn bedreiging. Dat hij een leven had genomen. In haar cabine vindt ze Norman's verstarde lijkje, het kloon-olifantje. Ze is de enige aan boord van de JULES VERNE die geen zin heeft om te feesten.

Dan is er nog een verrassing: doktor Laurence Savoire komt aan boord, oftewel zijn projectie. Men verneemt eindelijk over de WIJSGEER, hoe deze en ESCHER in GLOIN TRAITOR infiltreerde en wat ze voor de retroversie hebben betekend. Twintig van ESCHER's overlevende processoren zijn door de WIJSGEER opgenomen en nu hij heeft een aanbod voor de vredesvaarders. Al snel volgt een bespreking tussen Perry Rhodan, Kantiran, generaalse Kamuko en Ekatus Atimoss, de voormalige duaal en aanvoerder van een pressor-garde. De vredesvaarders nemen een belangrijke beslissing. Ze zullen ook in de toekomst tegen TRAITOR strijden. De WIJSGEER zal de rol van het LICHT VAN AHN overnemen. Hij kent de terminale colonne en hoopt tegen ze te kunnen optreden. Ekatus Atimoss wil de vredesvaarders begeleiden. Voor Perry Rhodan is dit een afscheid van zijn zoon Kantiran, misschien voor altijd, maar minstens voor een zeer lange tijd.

Op 1 december wordt op Terra het kristalscherm uitgeschakeld. Na vier jaar is de echte sterrenhemel weer te zien vanaf de Aarde. Van vele planeten komen berichten, maar meestal zijn het oproepen voor hulp. Het zal vele jaren of decennia duren tot de schade door de terminale colonne weer zal zijn hersteld. Dan arriveert een reusachtig object in het Sol-stelsel: de WET-gever CHEOS-TAI. Perry Rhodan is teruggekeerd samen met de SOL, de JULES VERNE, de RICHARD BURTON en de andere schepen. Perry Rhodan's andere zoon, Roi Danton, is vanaf de Honderdzonnenwereld onderweg en zal over enige maanden arriveren.

Op de Galapagos-eilanden duikt de BATTERIJ van de Nucleus op, voor een laatste keer. Ontelbare lichtpunten stijgen van de BATTERIJ op naar de hemel, als vuurwerk. Ze omhullen eerst de Aarde, dan het gehele Sol-stelsel en concentreren zich uiteindelijk op de miljoenen globisten. Dan is de BATTERIJ vervlogen.

Er is nog een afscheid. Eerst dat van de Algorrianen, Curcaryen Varantir en Le Anyante. Ze zullen met de WET-gever naar Evolux terugvliegen, 45 miljoen lichtjaren verwijderd, waar hun kinderen op ze wachten. Men neemt ook afscheid van Nuskoginus, de spreker van de zeven machtigen uit het universum Eud'y-Asor-Jaroso. Ze hebben doorslaggevende hulp geboden tegen KOLTOROC. Ook zij zullen naar Evolux vliegen; daar hopen ze weer te worden opgenomen door de ordemachten. Echter een groep zal de Melkweg niet verlaten: commandant Pothawk en zijn Laosoors. Twintig miljoen jaar in de toekomst gestrand willen ze op de Aarde een nieuw thuis proberen te vinden. Perry Rhodan wenst nog maar één ding: vrede, voor minstens honderd jaar.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende