< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2498 • 1917 – DE DUALE METROPOOL


Ruim drieënhalf jaar duurde de vertwijfelde verdedigingsstrijd van de Melkweg tegen misschien wel het grootste gevaar, waarmee de lokale groep van de galaxies, een wezenlijk deel van de machtigheidsballing van HET, zich ooit geconfronteerd zag: het ontstaan van een negasfeer in Hangay, een broedplaats van de chaos.

Dankzij een reis van ruim 20 miljoen jaar kon Perry Rhodan te weten komen, hoe een retroversie door te voeren, het terugdraaien van deze hoogst actuele ontwikkeling. Met hulp van de Terranen, van talrijke andere vrienden uit de vaderlandse en de omliggende galaxies, van de organisatie van de vredesvaarders en niet in de laatste plaats van de Nucleus, lukte het uiteindelijk, het proces te stoppen en de kosmische messengers toegang tot Hangay te verschaffen: die brachten weer een kosmologisch normale toestand tot stand, zodat daar nooit meer een negasfeer zou kunnen ontstaan.

Toch is het gevaar voor Terra daarmee niet geweken. De legerleider van de chaosmachten, de duale, negatieve superintelligentie KOLTOROC, herinnert zich Perry Rhodan als de sleutelfiguur van zijn nederlaag en daagt de Terraan uit voor een duel. Het schouwtoneel daarvan is de duale metropool ...


KOLTOROC tegen Perry Rhodan - het gaat om het levenswerk van de Terraan. Heeft de onsterfelijke eigenlijk wel een kans in dit ongelijke duel? Uwe Anton beëindigt de cyclus 'Negasfeer' met aflevering 2499.


Oorspronkelijke titel: Die Duale Metropole

Auteur: Uwe Anton

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Scriptura/S.J. SinnemaSamenvatting: Rhodan staat voor een uitdaging – actie tegen KOLTOROC.


Locatie en tijdsruimte: Sol-stelsel, duale metropool – 20 - 21 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Perry Rhodan – Om de mensheid te redden begeeft hij zich in handen van KOLTOROC. KOLTOROC – De chaopressor wil meer als alleen wraak en heeft een immoreel aanbod voor Perry Rhodan. Mondra Diamond – Perry Rhodans vriendin laat zich niet afwijzen. Inkadye – De Sorgoorse keert zich tegen haar schepsel.Op 20 november 1347 NGT ligt Perry Rhodan 's nachts onrustig wakker met bange vragen: hoe kan hij KOLTOROC en zijn dreigement tegemoet treden? Hoe kan hij de mensheid beschermen? Wat is hij persoonlijk bereid om te offeren? Zijn vrienden Reginald Bull, Gucky, Atlan...? Mondra? Zijn onsterfelijkheid? Zijn ridderaura?

Op 21 november 1347 NGT om 10:12 uur materialiseert aan de rand van het Sol-stelsel VULTAPHER en 533 chaos traitank-eskaders, 257.972 oorlogsschepen. Een tweede belegering begint, hoewel TRAITOR in de lokale groep geen missie meer bezit. Reginald Bull kan alleen hopen dat het TERRANOVA-scherm ook stand houdt tegen VULTAPHER. De traitanks beginnen de beschieting.

Ongeveer tegelijkertijd beginnen Perry Rhodan, Mondra Diamond en Inkadye met hun voorbereidingen: gedrieën zullen zij naar KOLTOROC vertrekken. Perry Rhodan kan zijn vrienden ervan overtuigen dat al het andere te gevaarlijk zal zijn. Mondra neemt eieren mee van de Tarnii KOLTOROC, Inkadye een paar parapolarisators van Ekatus Atimoss. Perry Rhodan neemt een geheim wapen mee, twee kleine voorwerpen...

Met de hulp van Alomendris geraken ze in het contactwoud 126 en daarmee in KOLTOROC's directe nabijheid. Ze worden door string-legaten opgewacht en begeleid. Als ze het contactwoud verlaten stoten ze op een virtuele Stad waarin KOLTOROC blijkbaar de bewustzijns als concepten heeft opgeslagen. Ze passeren verdwijnende gebouwen en komen bij de duale metropool: een rechtopstaande schijf, met een zilveren- en een zwart kant.

Op hetzelfde moment materialiseert een enorme vloot van de galactici, hoofdzakelijk Arkoniden aangevoerd door Imperator Bostich I, aan de rand van het Sol-stelsel. Ze sluizen meteen binnen het Sol-stelsel om de verdedigers te ondersteunen, behalve Bostich die met zijn troon-vloot buiten de vuurlijn blijft. TRAITOR negert deze schepen opzettelijk.

Perry Rhodan, Mondra Diamond en Inkadye worden in het binnenste van de duale metropool geleid. Daar treffen ze KOLTOROC aan in een tuin: hij heeft een vier meter lang duaal projectielichaam geschapen en verschijnt via een overbrenger. Zijn linker helft is een perfecte esthetisch humanoide lichaam, terwijl de recht helft een zwerm minuscule agressieve insecten is.

KOLTOROC verontschuldigt zich vol charme en beleefdheid dat hij Perry Rhodan moest dwingen naar hem te komen. Door de aanval van de Nucleus was hij nog te zwak om op reis te gaan. Hij doet Perry Rhodan een aanbod: hij moet overstappen naar de kant van de chaosmachten. KOLTOROC doet zich voor als de charmante gastheer en praat met hen drieën over de hogere machten om Perry Rhodan te overtuigen. Zonder voorbehoud discussieert hij over de kosmocraten, maar dat Perry Rhodan zich voor het leven zelf inzet vervult hem met onbegrepen woede. Hoe kan iemand opkomen voor zo iets abstract en huichelachtig als het leven zelf?

Als Perry Rhodan weigert toe te treden tot de chaosmachten stelt KOLTOROC hem iets anders voor: het sparen van het Sol-stelsel en de Melkweg in ruil voor Perry Rhodan's ridderaura. KOLTOROC verduidelijkt dat hij dat niet zomaar kan afpakken, maar dat Rhodan moet toestemmen met de overdracht. Rhodan erkent dat een ridderaura in handen van de chaosmachten een onvergelijkelijk geheim wapen zal zijn. Hoe makkelijk werft KOLTOROC daarmee slinks het vertrouwen en kan hij controle verkrijgen over artefacten van de kosmocraten.

Rhodan weigert en KOLTOROC beveelt nonchalant de aanval van VULTAPHER.

De traitanks rondom het Sol-stelsel continueren de beschieting, terwijl VULTAPHER een onbekent wapensysteem activeert. Het TERRANOVA-scherm wordt plotseling door een donkere laag omgeven, die deze verzwakt.

KOLTOROC, Perry Rhodan en Mondra Diamond staren naar deze voorstellingen in de spiegels van de string-legaten, als Inkadye plotseling de parapolarisators tevoorschijn haalt, deze ontsteekt en als een psi-storm werpt naar KOLTOROC's lichaam. Hij vangt dit lachend op, werpt het terug en dood zo de Sorgoorse. Terwijl KOLTOROC nu is afgeleid vluchten Rhodan en Mondra via de overbrenger naar een andere sector van de duale metropool. Rhodan kon gewoon niet dicht genoeg bij KOLTOROC komen om zijn geheime wapen in te zetten ...


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende