< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2497 • 1916 – HET MONOKOSMIUM


Meer dan drieén-half jaar duurde het vertwijfelde verzet van de Melkweg tegen vermoedelijk het grootste gevaar waaraan de lokale groep galaxies, een groot deel van de machtigheidsballing van HET, ooit blootgesteld was: het ontstaan van een negasfeer in Hangay, een broedplaats van de chaos.

Dankzij een reis 20 miljoen jaar terug in de tijd kon Perry Rhodan ontdekken hoe een retroversie doorgevoerd kon worden. Met hulp van de Terranen, talrijke andere vrienden van de eigen en omliggende galaxies, de organisatie van de vredesvaarders en niet als laatste de Nucleus, lukte het uiteindelijk om het proces te stoppen en de kosmische messengers toegang tot Hangay te verlenen. Deze brachten de normale kosmologische toestand weer terug, zodat er daar nooit meer een negasfeer zal kunnen ontstaan.

Toch is het gevaar voor Terra daarmee niet geweken. De legeraanvoerder van de chaosmachten, de duale negatieve superintelligentie KOLTOROC, ziet Perry Rhodan als de sleutelfiguur van zijn nederlaag en daagt de Terraan uit voor een duel. Intussen strijdt Roi Danton, Rhodans zoon, met de piloot van de chaotender VULTAPHER. Op de Honderdzonnenwereld wacht hem het monokosmium ...


De overval van Roi Danton heeft plaatsgevonden en enorme offers gekost. Of hij daadwerkelijk succes gehad heeft, moeten de komende dagen uitwijzen. In de volgende aflevering is het de beurt aan Perry Rhodan om voor zijn mensheid te vechten - hij moet KOLTOROC hoogstpersoonlijk opzoeken.


Oorspronkelijke titel: Das Monokosmium

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Rik Rook



Samenvatting: Het tweede deel van de cybernetische samenzwering – en het gevecht tegen Kirmizz.


Locatie en tijdsruimte: BOX-9912, Honderdzonnenwereld, monokosmium – 19 - 20 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton – Perry Rhodan zoon wil een chaotender in handen krijgen voor de mensheid. Senego Trainz – De aanvoerder van de micro-beesten komt op de wereld van de honderd kunstmatige zonnen in actie. Kirmizz – De piloot van VULTAPHER moet zijn chaotender goed laten functioneren om zijn eerste actie aan te kunnen. Zaubilski en Gessounin – Twee Posbi's benutten een achterdeurtje.



Kirmizz had op de Honderdzonnenwereld een mentale trainingsomgeving ingericht, het monokosmium, om zijn gevechtsvaardigheden te verbeteren. Hij is juist middenin een simulatie, als moeilijkheden bij VULTAPHER's bouw worden gemeld. Hij moet zijn sessie afbreken om persoonlijk aanwezig te zijn bij het voltooien van VULTAPHER.

Intussen begeven Roi Danton en 100 micro-beesten zich per overbrenger naar de Honderdzonnenwereld. Ze willen Kirmizz doden om zo de chaotender nutteloos te maken. Ze speculeren zelfs of ze deze zullen kapen ...

Roi Danton zet zijn plannen uiteen met het centrale plasma, dat hem informeert een aanval op VULTAPHER te zullen starten. Daarna worden Roi Danton en zijn micro-beesten door een Posbi naar het monokosmium geleid, waarin ze alleen kunnen binnendringen dankzij hun donker-velden.

In het monokosmium verspreiden ze zich om Kirmizz meteen te kunnen aanvallen bij diens terugkeer. Roi onderzoekt de merkwaardige tentoongestelde stukken en wordt daarbij in verschillende simulaties gezogen, wat een mentale afdruk achterlaat.

Intussen kan Kirmizz VULTAPHER's problemen overwinnen. Nu kan VULTAPHER's assemblage weer volautomatisch doorgaan.

Kirmizz keert met bouwrobots terug naar het monokosmium om dit te ontmantelen en opnieuw op te bouwen in VULTAPHER. Een onbekende mentale signatuur in één van de stukken is voor hem een waarschuwingssignaal en hij activeert meteen zijn individuele beveiligingsscherm zodat hij de beschieting van de micro-beesten overleeft. Daarna levert hij met de micro-beesten en Roi Danton een gevecht waarin hij steeds weer de pijn-roep inzet. Roi waarschuwt het centrale plasma om nu met de ruimteveldslag te beginnen, om te verhinderen dat traitanks Kirmizz komen versterken.

In minder dan twee minuten heeft het centrale plasma zijn totale vloot van 300.000 BOXEN gevechtsklaar en start de grootscheepse aanval. Dankzij hun nieuw ontwikkelde 5D-shredder kunnen de Posbi's ook traitanks neerschieten, VULTAPHER blijft echter ongedeerd. Dankzij de cybernetische samenzwering kunnen ze zelfs kortdurend de systemen van enige traitanks manipuleren.

Nadat Roi en de micro-beesten de mentaal geladen stukken vernietigen kunnen ze Kirmizz zover verzwakken dat ze hem kunnen doden. Daarna vluchten ze, voordat de Mor'Daer arriveren.

Intussen verloopt de slag zeer slecht voor de Posbi's: VULTAPHER is inzetbaar en de BOXEN worden massaal neergeschoten. Maar duizend traitanks kunnen worden vernietigd. Als uiteindelijk het bevel om te vluchten wordt verkondigd ontkomen ca. 21.000 BOXEN.

De galactici weten niet zeker wat er nu zal gebeuren als VULTAPHER en alle traitanks op gang komen en richting Sol-stelsel vertrekken met hyper-lichtsnelheid. (het is niet bekent wie nu het commando heeft overgenomen). Roi en zijn commando volgen hen in een BOX, weten echter dat ze pas lang na hen zullen aankomen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende