< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2496 • 1915    CHAOTENDER TEGEN SOL


Al meer dan drieënhalf jaar woedde de wanhopige verdedigingsstrijd van de Melkweg tegen waarschijnlijk het grootste gevaar waaraan de lokale groep van melkwegstelsels, een wezenlijk bestanddeel van de machtsconcentratie van HET, zich ooit zag blootgesteld: het ontstaan van een negasfeer in Hangay, een voorpost van de chaos. Dankzij een tijdreis van meer dan 20 miljoen jaar wist Perry Rhodan te ontdekken hoe een retroversie door te voeren valt, de omkering van die explosieve ontwikkeling. Met hulp van de Terranen, talrijke andere vrienden uit de eigen en omliggende melkwegstelsels, de organisatie van de vredesvaarders en niet in de laatste plaats de Nucleus lukte het echter uiteindelijk om het proces te stoppèn en de kosmische messengers toegang tot Hangay te verschaffen: dezen voerden een normale kosmische toestand door, zodat daar nooit meer een negasfeer zal kunnen ontstaan.

Maar daarmee is het gevaar voor Terra nog niet geweken. De legeraanvoerder van de chaosmachten, de duale, negatieve superintelligentie KOLTOROC, herinnert zich Perry Rhodan als sleutelfiguur van zijn nederlagen en daagt de Terraan uit tot een duel. Als die weigert, zendt de chaopressor zijn chaotender tegen Sol ...


KOLTOROC zendt VULTAPHER de strijd in - en ook al is de chaotender misschien nog niet voltooid, hij kan een formidabele tegenstander betekenen voor de Terraanse thuisverdediging.

In de volgende aflevering vertelt Hubert Haensel over de verdere lotgevallen van Roi Danton en Kirmizz, en ook over de cybernetische samenzwering


Oorspronkelijke titel: Chaotender gegen Sol

Auteur: Hubert Haensel

Omslag: © Swen Papenbrock

Illustratie intern (Duits exclusief): © Swen Papenbrock

Nederlandse vertaling: Eisso PostSamenvatting: met de DARK GHOUL bij de Posbi's – Roi Danton waagt zich op gevaarlijk terrein.


Locatie en tijdsruimte: DARK GHOUL, Sol-stelsel, Honderdzonnenwereld – 17 - 19 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Roi Danton – Perry Rhodan's zoon handelt wederom verkleed als duale-kapitein Dantyren. Major Ustinoth – De commandant van de DARK GHOUL, in vederkledij, snijdt zichzelf in de vingers. Senego Trainz, Knorm Ultrecht en Wismo Kantelaki – De micro-beesten komen in actie. Kalbaron Sunouff – De Ganschkaarse commandant van TRAIGOT-1710 krijgt een inspectieteam op bezoek.Op 17 november 1347 NGT voeren wederom duizenden traitanks een aanval uit op het TERRANOVA-scherm. Er ontstaan vreemde fenomenen in het Sol-stelsel; Reginald Bull bevindt zich tijdelijk in een pararealiteit waarin Terrania is ontvolkt en door een rimboe is overwoekerd. De verdedigingsminister neemt aan dat TRAITOR's strijdkrachten bij een voortzetting van de aanval een doorbraak hadden kunnen forceren - maar ze hebben het bevel ontvangen om zich terug te trekken. Bij de Terranen is de jubelstemming groot als bekent wordt dat Hangay's retroversie heeft plaatsgevonden en dat alle eenheden van de terminale colonne zich moeten verzamelen bij drie opmarsgebieden om daar verdere bevelen af te wachten. Alles lijkt uit te lopen op TRAITOR's vertrek uit de Melkweg.

Het goede nieuws wordt ook ontvangen in de DARK GHOUL. Roi Danton heeft net gezien hoe enige schepen van het galactische verzet in gevecht tegen traitanks een nieuw wapen hebben ingezet, dat evenwel tot de zelfvernietiging leidt van het dragerschip, maar ook het door een fractale dissopatie-stolp beschermde doel meetrekt in de ondergang. Het is voor hem niet mogelijk om de vernietiging te verhinderen van het rebellensteunpunt.

Nu vliegt traitank 1.199.188 naar de Honderdzonnenwereld. Danton wil te weten komen wat er met VULTAPHER aan de hand is na het bevel tot terugtrekking. De beproefde truc werkt opnieuw: de plaatselijk verantwoordelijke kalbaron slikt de smoes van Dantyren's inspectiereis en verleent hem toegang tot de colonne-fabriek TRAIGOT-1710. Het blijkt dat de bouw van de chaotender aanzienlijk is vertraagd door de inzet van de structuurbrander-torpedo's, maar niet volledig werd verhinderd. Tientallen gereed staande kabinetten groeperen zich reeds rondom MINATERG, VULTAPHER'sS hart. In de omgeving van de bouwplaats van de chaotender zijn ook string-legaten onderweg. Danton heeft totaal geen idee wat er met deze wezens aan de hand is, maar hij vermijdt het voor de zekerheid om door hen gezien te worden. Een string-legaat bezoekt Kirmizz om KOLTOROC's nieuwe bevelen over te brengen.

Danton neemt contact op met de Posbi's. Het centrale-plasma is het ongemerkt gelukt om enige supratrons te beïnvloeden en alle BOXEN paraat te houden, tot een aanval op VULTAPHER of de bewakingsvloot zijn de Posbi's echter nog niet in staat. Als grootalarm wordt geslagen keert Danton met zijn sloep, die kort daarvoor is 'doorgelicht' door een string-legaat, terug naar de colonne-fabriek. Danton verneemt dat VULTAPHER zo veel mogelijk versnelt operationeel zal worden gemaakt om daarna het Sol-stelsel aan te vallen. Opnieuw duiken string-legaten op. Met hun bijzondere vaardigheden komen ze erachter dat de micro-beesten misgeboortes zijn. Danton's camouflage is dus ontmaskerd. De micro's handelen snel en consequent: ze doden alle aanwezige tegenstanders - behalve de string-legaten die bestand blijken te zijn tegen energiestralen - en maken Danton's terugtocht mogelijk naar de DARK GHOUL. De hele bemanning begeeft zich per overbrenger naar BOX-9912. Kort daarop vernietigt Traitank 1.199.188 zichzelf. Daarmee geldt Dantyren definitief als dood. Eindelijk kan Danton het gehate masker vernietigen.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende