< vorige  |  volgende >  |  INDEX

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2495 • 1914    KOLTOROCS VUUR


Meer dan drieënhalf jaar duurde de wanhopige verdedigingsoorlog van de Melkweg tegen misschien wel het grootste gevaar waarmee de lokale groep van galaxieën, een essentieel onderdeel van de machtigheidsballing van HET, ooit was geconfronteerd: de opkomst van een negasfeer, een broedplaats van chaos, in Hangay.

Dankzij een reis van meer dan 20 miljoen jaar naar het verleden kwam Perry Rhodan te weten hoe een retroversie, de omkering van de hachelijke ontwikkeling, moest worden uitgevoerd. Met de hulp van de Terranen, talrijke andere vrienden uit de eigen en omliggende galaxieën, de organisatie van vredesvaarders en niet in de laatste plaats de Nucleus, lukte het uiteindelijk om het proces te stoppen en de kosmische messengers toegang tot Hangay te verschaffen: die brachten de normale kosmologische toestand weer tot stand, zodat daar nooit meer een negasfeer zou kunnen ontstaan.

Maar daarmee is het gevaar voor Terra niet geweken. De legerleider van de chaosmachten, de chaopressor van de terminale colonne TRAITOR, de duale, negatieve superintelligentie KOLTOROC, herinnert zich Perry Rhodan als de belangrijkste persoon die de hand had in zijn nederlaag. Hij brengt een duidelijke boodschap over: als de onsterfelijke Terraan en ridder van de diepte hem niet tot een duel zal uitdagen, zal hij de kiemcel van de mensheid zelf uitroeien - met KOLTOROCS vuur...


KOLTOROC wacht op Perry Rhodan en de chaopressor heeft alle troeven in handen. Maar nog steeds weet niemand of er alleen wraak achter zijn uitdaging zit of een heel ander plan ...

In de volgende aflevering verplaatsen we ons naar de Melkweg en begeleiden we Perry Rhodan's zoon Roi Danton op zijn missie tegen wat waarschijnlijk het grootste machtsinstrument in de galaxie is: VULTAPHER, de chaotender in aanbouw.


Oorspronkelijke titel: KOLTOROCS Feuer

Auteur: Horst Hoffmann

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Plantekening (Duits exclusief): volken van Hangay: transitieruimteschip van de Hauri door Gregor Sedlag

Nederlandse vertaling: TinTaal


Samenvatting: het vibra-detachement in actie – het lot van de contactwouden gaat in vervulling.


Locatie en tijdsruimte: Vatucym, Vat-stelsel – 17 tot 19 november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Alomendris – De contactwouden moeten beslissen tussen vluchten of strijden. Git-Ka-N'ida – De aanvoerster van het vibra-detachement zoekt de verblijfplaats van de chaopressor. Min-Da-N'or – De zachtmoedige Kartaanse 'flakkert' en vindt zichzelf terug. Perry Rhodan – De Terraan moet KOLTOROC opsporen om een duel aan te gaan.KOLTOROC heeft Perry Rhodan opdracht gegeven om het te ontmoeten in de duale metropool, maar hij heeft niet verraden waar dit oord is te vinden. Rhodan is zeker niet van plan om zich daarheen te laten brengen door een traitank. Hij wil er naar toe reizen met een door CHEOS-TAI aangevoerde strijdmacht. Er is een mogelijkheid om de zetel van de chaopressor op te sporen: contactwoud 126. Deze loot van Alomendris bevindt zich nog altijd in Hangay's centrumregio en mogelijkerwijs is KOLTOROC niet ver verwijderd. Alle strijdkrachten van de galactici en vredesvaarders verzamelen zich daarvoor bij Vatucym waar Rhodan samen met Git-Ka-N'ida, de aanvoerster van het vibra-detachement, het plaatselijke woud bezoekt. Op zijn verzoek om contact te maken met zijn verloren loot reageert Alomendris weliswaar eerst met de gebruikelijke paniek, maar daarna lokaliseert hij contactwoud 126 resp. diens ruimteschip-draaglichaam. Perry Rhodan begeeft zich met de JULES VERNE naar de aangegeven coördinaten. In plaats van het verwachte zonnestelsel wordt er echter alleen een nova gevonden. Een misleidende manoeuvre van KOLTOROC?

Terwijl Rhodan terugvliegt gaan Git-Ka-N'ida en enige andere Kartanen van het vibra-detachement opnieuw in het contactwoud van Vatucym. De vibra-Kartanen lijden sinds GLOIN TRAITOR's vernietiging aan een fenomeen dat ze typeren als 'flakkeren': steeds weer verdwijnt een van hen en duikt enige tijd later pas weer op. Bijzonder ontdaan is de jonge Min-Da-N'or die in contactwoud 126 haar ongeboren kind heeft verloren. Inderdaad teleporteert deze ongecontroleerd van het ene contactwoud naar de andere. Het contactwoud verzoekt de Kartanen om hem te verlaten, maar ze blijven en worden daarom meegenomen als het draaglichaam van het woud vertrekt. Inderdaad gaan al Hangay's 125 vrije contactwouden op een reis die ze naar de centrumregio zal brengen. Alomendris heeft eindelijk besloten om zich niet langer te verstoppen, maar de confrontatie met KOLTOROC te zoeken om zijn 126e loot te bevrijden. Alomendris is echter machteloos tegen de superintelligentie. In totaal twaalf wouden materialiseert iedere keer een string-legaat die zichzelf als het ware ontsteekt. De getroffen wouden verbranden op 18 november 1347 NGZ in KOLTOROC's vuur.

De Kartanen herkennen dat de string-legaten de wouden kunnen opsporen omdat deze steeds zoekimpulsen uitstralen waarmee ze hun verloren loot trachten te vinden. Als de impulsen worden gestaakt blijven verdere aanvallen uit. De contactwouden breken hun vlucht af en trekken zich terug naar het Vat-stelsel. De aankomst daar wordt vertraagd want Min-Da-N'or heeft intussen door haar onvrijwillig teleportaties contactwoud 126 bereikt en wordt daar door een negatieve entiteit overweldigd. Dit wezen is niemand anders dan haar ongeboren kind dat zich tot de chaos heeft bekeerd en zo KOLTOROC's werktuig is geworden. De andere Kartanen sporen Min-Da-N'or op en volgen haar. Git-Ka-N'ida schiet het kind neer voordat een oppermachtig monster kan worden. Op 19 november arriveren de overgebleven 113 contactwouden bij Vatucym. Gucky vangt een korte impressie op van de gedachten van de vibra-Kartanen en verneemt zo wat er met Min-Da-N'or is gebeurd. Het staat nu echter wel vast dat KOLTOROC zich moet bevinden in de onmiddellijke nabijheid van contactwoud 126.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende