< vorige  | volgende > |  INDEX  |   🔍

Reeks 2400 - 2499

35e cyclus – – NEGASFEER

Maanbrein

Perry Rhodan – de grootste science-fiction avonturenreeks in Nederland en België


2493 • 1912    DE WERELDWIJZE


De situatie voor Perry Rhodan en de mensheid is wanhopig: een gigantische ruimtevloot, de terminale colonne TRAITOR, heeft de Melkweg bezet. Ze werkt in opdracht van de chaotarchen en haar doel is compromisloze uitbuiting.

De Melkweg met al haar zonnen en planeten moet als hulpbron worden gebruikt om het bestaan van een negasfeer te beschermen. Deze kosmische constructie ontstaat in de naburige galaxie Hangay - een plaats waar normale levende wezens niet kunnen bestaan en waar de gebruikelijke natuurwetten eindigen. Met vertwijfelde acties lukt het de mensen op Terra en de planeten van het zonnestelsel stand te houden onder de aanvallen van de terminale colonne. Ze verschansen zich achter het TERRANOVA-scherm en proberen de terminale colonne op zijn minst te hinderen.

Perry Rhodan vertrekt intussen met alle bondgenoten die hij in kan zetten naar Hangay, om de strijd naar het hart van de colonne te brengen: Een geweldig succes is de uitschakeling van GLOIN TRAITOR, de 'Naald van de Chaos', die de oorzaak voor de ontwikkeling van de negasfeer is. Echter... zolang de Naald van de chaos niet volledig is verwoest kunnen de galactici zich niet veilig voelen. In deze situatie kan alleen DE WERELDWIJZE hen helpen ...


GLOIN TRAITOR werd dus net zomin vernietigd als de WERELDWIJZE gedood! Om ervoor te zorgen dat de retroversie doorzet, moet Perry Rhodan met al zijn troepen de verzwakte Naald van de Chaos aanvallen en vernietigen, of alles is verloren ...

Met het vertwijfelde laatste gevecht van de galactici en de vredesvaarders tegen de genese van een negasfeer houdt ook Arndt Ellmer' de auteur van de volgende aflevering, zich bezig.


Oorspronkelijke titel: Der WELTWEISE

Auteur: Leo Lukas

Omslag: © Alfred L. Kelsner

Illustratie intern (Duits exclusief): © Michael Wittmann

Nederlandse vertaling: Hans van der SchoorSamenvatting: gestrand op de oceaanplaneet – ze vechten om het naakte bestaan.


Locatie en tijdsruimte: Hangay – november 1347 NGT (4934 na Chr.)


Hoofdpersonen: Sahmsivil – De Ckornaut verliest bijna alles en wint toch meer. Matheux Alan-Bari – De hyperfysicus ontvangt een eng geschenk. Laurence Savoire – Een 'cycloop' vecht voor het leven van de wijsgeer. Sybel Bytter – De processorse verliest en wint. Pal Astuin en Merlin Myhr – De processors moeten onvermoede vaardigheden ontwikkelen. Avorru en Nifolarqe – De Mor'Daers hebben een totaal andere voorstellingen van het paradijs.22 Naakte mensen verschijnen vanuit het niets op een atol midden in een oceaan. Ze hebben geen vermoeden hoe ze daar zijn terecht gekomen, maar ze weten wie ze zijn – of beter gezegd waren: bewustzijnsinhouden van het collectiefwezen WIJSGEER en processors van de para-positron ESCHER. Tot de groep horen ook Laurence Savoire, Merlin Myhr, Pal Astuin en Matheux Alan-Bari. Als ze een groot kwalachtig lijf in het water zien drijven en als later aan de hemel het silhouet van de naald van de chaos is te herkennen wordt het hen duidelijk dat de WIJSGEER bij zijn aanval op GLOIN TRAITOR zo verzwakt moet zijn geraakt dat hij gedwongen was om weer een lichamelijk gestalte aan te nemen en ook de in hem verenigde bewustzijnsinhouden terug te plaatsen in fysieke vorm. De mensen hebben hun oorspronkelijke lichamen teruggekregen, maar het blijft onduidelijk wat er met de andere processors is gebeurd. Op de planeet bevindt zich een klein steunpunt van de terminale colonne, waar men het verschijnen van de mensen en de WIJSGEER waarneemt in de vorm van een hyperfysische piek meting. Met zwevers wordt het overeenstemmende gebied doorzocht, maar het lukt de mensen om zich tijdig te verstoppen.

Ze herkennen dat het grote kwalwezen in het ondiepe water van het atol in elkaar wordt gedrukt en op sterven ligt en verplaatsen het met grote moeite naar dieper water waar het beter kan herstellen. Vooralsnog komt het niet bij bewustzijn. Onderweg vallen twee mensen ten offer aan roofzuchtige zeedieren, waaronder Wilbuntir Gilead, Sybel Bytter's man. Matheux Alan-Bari ontwikkelt plotseling een para-gave waarmee hij de gedrochten op de vlucht laat slaan.

Bij het nieuwe doel aangekomen ontmoeten de mensen twee inheemsen: de Ckornauten Sahmsivil en zijn vader Jozzepok. Sahmsivil heeft niet veel goeds op met vreemdelingen want de Mor'Daer van het TRAITOR-steunpunt hebben de kinderen van zijn schoolklas als dieren afgeslacht, om de pelzen van de otterachtige wezens naar hun commandant (Kalmor Avorru) te brengen – deze wil daarvan een mantel laten maken voor zijn vriendin. Sahmsivil is door de Ckornauten beschuldigd voor de dood van de kinderen want het binnendringen van extra-planetaire intelligente wezens is voor de meeste Ckornauten zodanig onbegrijpelijk dat ze het liever ontkennen, om hun op onveranderlijkheid gefixeerde wereldbeeld niet in gevaar te brengen.

Ook Sybel Bytter ontwikkelt plotseling een para-gave: ze kan mentaal met Sahmsivil communiceren en hem zo overtuigen van de oprechtheid van haar bedoelingen. Sahmsivil, die goed bekend is met alle soorten zeeleven, wekt de WIJSGEER uit zijn bewusteloosheid. Deze vertelt dat hij na de beschadiging van de elementaire-quintadimtrafer door GLOIN TRAITOR's hyperenergetische veiligheidsscherm werd vastgehouden, daardoor werd hij echter ook beschermd voor de vernietiging. De naald van de chaos is daarna naar de planeet Anun-Faeris gevlogen, waar het scherm werd uitgeschakeld. De verzwakte WIJSGEER heeft zich daarna lichamelijk naar de planeet verplaatst, waarbij hij een vroeger ontwikkelingsstadium van zichzelf heeft gekozen om te regenereren en vervolgens opnieuw te kunnen vergeestelijken. Met zijn weer terugkerende krachten is het hem gelukt om de mensen met para-gaven uit te rusten.

Deze vaardigheden zetten de mensen nu in om TRAITOR's steunpunt aan te vallen, waarbij Sahmsivil hen helpt. Het doel is om per colonne-radio de boodschap uit te zenden 'Hier GLOIN TRAITOR!', want het is hun duidelijk dat de galactici de naald van de chaos moeten vinden. De infiltratie lukt. Daarbij stoot Sahmsivil op Avorrus' geliefde, die tot zijn ontzetting een mantel draagt van Ckornauten-pelzen. Hij dood haar met zijn harpoen. Het radiosignaal wordt verzonden, dan vertrekken de mensen weer snel. Enige tijd later wordt het gehele steunpunt vanuit de ruimte vernietigd. De WIJSGEER doet Sahmsivil en Jozzepok het aanbod om beide op een geschikt moment op te nemen in zijn bewustzijnscollectief. Sahmsivil kan zich echter helemaal niets voorstellen om voor eeuwig verenigd te zijn met zijn onbehouwen vader.


Nederlandse vertaling hoofdpersonen en samenvatting:

© Cornelis van den Ende